Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Presentation lc200 n inl2-marialindqvist(20)

Anzeige

Presentation lc200 n inl2-marialindqvist

 1. till denna informationsstund
 2. Nyheter inför läsåret 12-13 Vi kommer att få den stora fördelen att ta emot ett par elever med funktionshandikapp. Kommunen gör en stor IKT –satsning i skolan. Vi kommer att få fler datorer till skolan Vi kommer att få tillgång till specialprogram på alla våra datorer samt utbildning för alla lärare bl a talsyntes, Spellright, Edraw mindmap.
 3. Bakgrund Kommunen har beslutat att alla elever med funktionshinder ska inkluderas när det är möjligt. Vår kommun har en större andel elever med läs-och skrivsvårigheter än genomsnittskommunen.
 4. Vilka elever kommer? Eva som har en synnedsättning till år 7 Patrik, Lina och Elisabeth som har lättare hörselnedsättning till år 7 resp år 8 Dan, Ulrik, Tor och David som alla börjar i år 7 och har Aspergers syndrom
 5. Om Eva Eva är en glad och pigg tjej som ska gå i klass 7B. Eva har en måttlig synnedsättning vilket innebär att hon kan läsa vanlig text bara vi tänker oss för när vi skriver den. Ibland kan Eva behöva få sin text uppförstorad. Eva behöver använda datorn mycket då det är lättare för henne att skriva på den jämfört med att skriva för hand.
 6. Vad ska införskaffas för att underlätta för Eva ? Talsyntes kommer att installeras på alla datorer. Hörlurar kommer att införskaffas till alla klassrum så att det finns tillgängligt för Eva men även för andra elever. Typsnittet Tiresias kommer att införskaffas till Evas dator. Läroböcker i digital form kommer att inköpas till skolan. Ett par Daisyspelare ska inköpas så att det underlättar för Eva när hon ska läsa stora mängder text t ex skönlitteratur eller text från läroböcker.
 7. Vad underlättar för Eva som har en synnedsättning ? T ex svart på Du bör välja enkla och vitt tydliga teckensnitt. Använd inte för liten text, brödtexten bör vara minst 12-14 p. eller mörkt blått på vitt Undvik attdu vill markera Om använda kursiv stil då densåsvårare att läsa. stil. text är använd fet Normalt radavstånd eller börRadlängden bör vara användas. mörkt grönt på vitt mellan cirka 6-13i cm. Dela upp texten kortare stycken Du bör alltidmellanrubriker. och med ha god kontrast mellan text och bakgrund, eller gult på svart
 8. Vad behöver du tänka på när det gäller Eva som har en synnedsättning ? Lägg inte text på röriga bilder Förklarande bildtexter bör ha normalstor rak text. När du gör en presentation så gör gärna även en med berättarröst och lägg ut den på lärplattformen. Det underlättar för Eva men även för de andra eleverna att lyckas. Använd de interaktiva tavlorna vid anteckningar, mindmaps mm i klassen, spar ner och lägg ut dem på lärplattformen. Eva och de andra eleverna behöver då inte lägga energi och fokus på att skriva av utan kan lägga sin energi på att vara delaktiga.
 9. Om du vill veta mer kan klicka på länkarna nedan Mer information om vad man bör tänka när man skriver texter . Om hur man kan anpassa webbsidor Film om hur det kan vara för en person med synnedsättning
 10. Om Patrik, Lina och Elisabeth Patrik ska börja i 7 A och Lina och Elisabeth i 8 A Patrik, Lina och Elisabeth är tre härliga tonåringar som har en hörselnedsättning vilket gör att de hör och kan följa undervisningen ungefär som de andra eleverna men vi behöver tänka oss för. Alla tre använder hörapparat. För alla tre blir det lätt missuppfattningar i samspelet med andra elever då de ibland hör ord ” fel”.
 11. Vad ska göras på skolan för att underlätta för Patrik, Lina och Elisabeth? T-slinga och mikrofon ska sättas upp i aktuella klassrum. Ljuddämpande åtgärder ska sättas in i aktuella klassrum med hjälp av Landstingets hörselhabilitering. De berörda lärarna ska genomgå fortbildning via specialpedagogiska myndigheten. En person kommer att utses som ansvarig för att kontinuerligt kontrollera att den tekniska utrustningen fungerar. Klasserna 7A och 8A kommer att hållas något mindre.
 12. Vad behöver vi som pedagoger tänka på? Ta av dig mikrofonen då du går runt och hjälper de andra den Säg namnet på eleverna elev som får frågan så att eleverna hinner vända sig mot Placera eleverna prata. så den som ska i U-form man kan de den som pratar. Använd alltid mikrofonen vid genomgångar. Stå vänd mot de som Ta det lugnt! har Tänk på atthöra. svårt att inte prata för fort.
 13. Vad behöver vi som pedagoger tänka på? Tänk på att koncentrationsförmågan är lägre vid dagens slut – Anpassa uppgifterna Gör planeringar så att eleverna vet vad som kommer att hända – Lägg ut på lärplattformen så att det är lätt att nå för alla. Använd mycket bilder i dina presentationer, arbetsmaterial. Det förstärker orden. En bild säger många gånger mer än tusen ord. Använd Smartboard flitigt och spara ner och lägg ut på lärplattformen. Det gör att eleverna inte behöver lägga så mycket fokus och energi på att skriva av. Vilket är extra svårt för våra hörselskadade elever.
 14. Hur kan de andra eleverna hjälpa till ? Lär eleverna att inte pratar i mun på varandra vid diskussioner. Lär eleverna att prata i mikrofon. Låt de andra mikrofonerna gå runt till eleverna när de ska prata. Om det inte finns möjlighet till det så upprepa vad eleven sagt. Lär eleverna att alltid titta på den som pratar.
 15. Om du vill veta mer. På hörselboken finns mycket information om hörselskador. Här kan du få fler pedagogiska tips om vad du bör tänka på. Om du vill lära dig tecken eller vill arbeta med det i klassen. Två små korta filmer att titta på för att förstå hur lätt det är att det blir missförstådd då man inte hör. Gångbron Parkbänken
 16. Om Dan, Ulrik, Tor och David Dan, Ulrik, Tor och David ska alla börja i år 7. Dan och Ulrik ska gå i klass 7A och Tor och David ska börja i klass 7B. Dan, Ulrik, Tor och David har Aspergers syndrom vilket t ex innebär: Att de kan ha problem i kommunikationen: Att förstå socialt samspel, interagera med andra och uppfatta andras avsikter. Förstår inte alltid beteendekoderna dvs. förstår inte alltid vad andra menar. Säger gärna precis som det är. Kan vara ganska inflexibla, har svårt när rutiner inte följs. Kan ha svårt att följa en plan och att organisera. Kan ha svårt att uppfatta sammanhang och helheter Kan ha svårt att tolka sinnesintryck t ex ljud, ljus, beröring och doft.
 17. Vad behöver skolan göra I båda klasserna kommer det att finnas en resursperson som ska hjälpa och handleda aspergereleverna. Alla lärare ska få en föreläsning om vad det innebär att ha och vad det innebär att undervisa barn med asperger/ högfungerande autism. Alla lärare ska gå på workshop om hur man kan göra för att underlätta för dessa barn, bl a om fungerande pedagogik, hur man använder sociala berättelser och hur man gör tydliga schema.
 18. Vad behöver läraren tänka på Planera Gör ordentliga planeringar så att du kan tydliggöra vad ni ska arbeta med och så att eleverna kan se det redan i början av ett arbetsområde. Lägg ut dem på hemsidan/ lärplattformen så att även föräldrarna kan få tag på dem och därmed stötta sitt barn. Gör din planering så att du vet vad du ska göra om något blir fel, dvs var förberedd på att det kanske inte går som du har tänkt. Ha en backupplan. Visualisera Förstärk det talande ordet med text, bilder , foton. Använd därför smartboard, gör presentationer mm. Och lägg ut dem på lärplattformen/ hemsidan så att alla elever och föräldrar kan få tag på dem hemifrån.
 19. Vad behöver läraren tänka på Strukturera Strukturera dagen med schema så att eleven får svar på frågor som: Vad ska jag göra, hur ska jag göra och när ska jag göra det? Tänk på att göra planeringen så att eleven alltid vet vad som förväntas av honom/henne. Skriv ner vilka uppgifter som ska göras. Skriv tydligt när de ska lämnas in. Lägg ut uppgifterna på hemsidan/ lärplattformen så att eleverna kan nå dem även hemifrån. Var ska jag vara? Det får aldrig vara oklart var eleven ska vara. Byter ni klassrum, var extra tydlig med i vilket klassrum de ska gå till och när de förväntas att vara där. Vem ska jag vara med? Vid par eller grupparbete. Låt aldrig eleverna välja. Det är du som pedagog som bäst vet vilka som bör arbeta tillsammans . Varför ska jag göra det? Gör tydliga bedömningsmallar.
 20. Om du vill veta mer. Riksförbundet Attention har en bra skrift om vad som pedagog bör tänka på när man undervisar barn med Aspergers syndrom. Autismforum har en bra Pdf med mycket information om Aspergers syndrom/ högfungerande autism.
 21. De förändringar vi planerar gynnar alla elever Talsyntes och läroböcker i digital form kommer att gynna våra elever med läs- och skrivsvårigheter mycket. Mindmaps är bra stöd för minnet för alla men framförallt för våra elever med läs – och skrivsvårigheter. Att ha en bra struktur och planering gynnar alla elever. Att dessutom lägga ut det på skolan hemsida och lärplattform gör att både elever och deras föräldrar kan nå det hemifrån.
 22. De förändringar vi planerar gynnar alla elever Presentationer med berättarröst som läggs ut på lärplattformen gör att alla kan repetera vad som gåtts igenom på lektion. Det är bra för alla att kunna se den som talar i klassrummet – Om möjligt möblera i U-form Naturligtvis gynnar en bra ljudmiljö alla - Ger ett lugnare klassrumsklimat. Att göra texterna tydliga, med tydliga typsnitt och tänka på hur vi skriver våra bildtexter gör att alla har lättare att läsa dem.
 23. Slutligen Tänk på att våra blivande elever med Hoppas vi på ett nytt spännande funktionshinder har samma förmåga att lära sig som och andra. De behöver givande läsår för alla. bara lite stöd av oss Tack för att ni lyssnade.
 24. Källförteckning: ttp://www.horselboken.se http://www.horselboken.se/pdf/pedagogiska-tips.pdf http://www.ur.se/teckensprak/flash_holder.html http://www.youtube.com/watch?v=v9Ch89mtaeY&feature=player_embedded horselskadades den 28 oktober 2008 http://www.youtube.com/watch?v=vwe0gtWfAcE&feature=relmfu horselskadades den 28 oktober 2008 http://www.attention-riks.se/images/stories/funktionshinder/pdf/Faktablad/Aspergers%20syndrom/Webb_Asperger_i_klassen.pdf Riksförbundet Attention augusti 2010 Aspergers syndrom och andra Autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium http://www.publicerat.habilitering.nu/sll/opencms/item.html?itemId=7e341e90-1f9b-4aea-ba77-8145a92ae1e4 Helen Fägerblad 2012 http://www.youtube.com/watch?v=v9CawJSUy2c dedebeno den 5 juni 2007 http://www.srf.nu/Global/Infomaterial/flerkanlasa.pdf Marie Ericson 2003 http://www.funkaportalen.se/Om-Portalen/Om-FunkaPortalen/Om-webbplatsen/ Stiftelsen funka
Anzeige