ΔΙΚΤΥΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ δικτυα Γ' ΕΠΑΛ 4 ΕΠΑΛ ασφάλεια ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ γλώσσα διευθυνσιοδότηση networks ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ δίκτυα Προγραμματισμός python γ' επαλ tcp-ip ΑΕΠΠ udp ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 tcp segment Γ ΕΠΑΛ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ tcp osi tcp/ip Γ΄ΕΠΑΛ ip ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 4 επαλ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΘΔ ip πεδία γ επαλ ρομπότ robots robot Δυαδικό σύστημα Κεφάλαιο 1 ενθυλάκωση ΣΛ σωστά λάθος επαναληπτικές aepp δικτυα ευρείας περιοχής wan adsl xdsl Κεφάλαιο 5 αρχές προγραμματισμού επαναλήψεις δομή επανάληψης β επαλ programming υποδικτυωση υποδίκτυα subnetting ip adresses subnet ιρ ip τρισιδάστατη εκτύπωση 3d printing τρισδιάστατος εκτυπωτής 3d printers osi μοντέλο tcp/ip μοντέλο φυσικό επίπεδο κεφάλαιο 2 επίπεδο πρόσβασης επίπεδο σύνδεσης Λειτουργικά Συστήματα operating system Εισαγωγή στις Αρχές της Επι ip διευθυνσεις μάσκα υποδικτύου subnet mask ip classes overclocking υπερχρονισμός layers κατανόηση προβλήματος πρόβλημα αλγόριθμος εξοικονόμηση ενέργειας save energy ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ μεταμφίεση passwords ip spoofing κρυπτογράφηση κλειδί ψηφιακή υπογραφή δημόσιο κλειδί σύνοψη μηνύματος ασυμμετρική κρυπτογράφηση ιδιωτικό κλειδί συμμετρική κρυπτογράφηση ασφάλεια πληροφοριών εμπιστευτικότητα ακεραιότητα αυθεντικότητα data security hardware printer keyboard output input mouse display biofuel ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ πληροφορία informations ψηφιακή τεχνολογία digital life digital technology ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ cigarette smoking τσιγάρο addressing mac address ip protocol ip πρωτόκολλο ΠΕΔΙΑ ΝΟΗΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΠΟΔΙΚΤΥΟ ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ ΟΚΤΑΔΙΚΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΠ pstn arp-rarp ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ stop smoking ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΕΓΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΓΡΑΦΙΑ password ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ προστασία ip address dns ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΛΟΠΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ shs second hand smoking ΚΥΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΜΒΡΥΟ safety δρομολόγηση routing στεγανογραφία σταγανάλυση δυαδικό μετατροπές οκταδικό δεκαεξαδικό δεκαδικό κρυπτογραφία
Mehr anzeigen