Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος

Katerina Drimili
Katerina Drimiliprofessor at Vocational Education um Ministry of Education, Greece

Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος

ΑΕΠΠ - σελίδα 1
Κεφ1: Ανάλυση προβλήματος
1. Πρόβλημα
(Ορισμός): Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μία κατάσταση η οποία χρήζει
αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής.
2. Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος
 Κατανόηση (απαιτείται η σωστή και πλήρης αποσαφήνιση των δεδομένων και των ζητουμένων)
 Ανάλυση (το αρχικό πρόβλημα διασπάται σε επί μέρους απλούστερα προβλήματα)
 Επίλυση (μέσω της λύσης των επιμέρους προβλημάτων, υλοποιείται η λύση)
3. Κατανόησηπροβλήματος
Οποιαδήποτε προσπάθεια αντιμετώπισης ενός προβλήματος είναι καταδικασμένη
σε αποτυχία αν δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητό.
Εξαρτάται από δύο παράγοντες:
o Σωστής διατύπωσης εκ μέρους του δημιουργού.
o Σωστής ερμηνείας από την μεριά εκείνου που καλείται να το
αντιμετωπίσει.
4. Διατύπωσηπροβλήματος
Μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, αρκεί να μπορεί να γίνει αντιληπτή από μία από τις πέντε αισθήσεις.
Συνηθέστερο μέσο διατύπωσης είναι ο λόγος (προφορικός-γραπτός)
Πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια. Άστοχη χρήση ορολογίας , λανθασμένη σύνταξη μπορούν να
προκαλέσουν παρερμηνείες. Η παρερμηνεία όμως είναι δυνατή ακόμη και όταν όλοι οι λεξικολογικοί και
συντακτικοί κανόνες κρατούνται με ευλάβεια.
Σημαντικός ακόμη παράγοντας είναι η αποσαφήνιση του χώρου και του χρόνου και των γενικότερων
συνθηκών στον οποίο αναφέρεται. Η πληροφορία αυτή παρέχεται από την διατύπωση-δεδομένα του
προβλήματος.
{ πχ: Έγραψα στο διαγώνισμα 7,5.Είναι καλόςή κακόςβαθμός;Ηαπάντηση εξαρτάταιαπό τον χώρο: Αν μιλάμεγια πανεπιστήμιοείναι
καλός!}
5. Δεδομένο
(Ορισμός): Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή με μία από
τις πέντε αισθήσεις του.
6. Πληροφορία
(Ορισμός): Οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από
επεξεργασία δεδομένων.
7. Επεξεργασία δεδομένων
(Ορισμός): Η διαδικασία κατά την οποία ένας μηχανισμός :
o δέχεται δεδομένα,
o τα επεξεργάζεται (καταχωρεί, φιλτράρει, ταξινομεί,
διαγράφει, ομαδοποιεί, αντιστοιχεί με άλλα, κάνει
πράξεις υπολογισμού, αποθηκεύει, μεταδίδει,
επικοινωνεί κλπ) με προκαθορισμένο τρόπο και
ΑΕΠΠ - σελίδα 2
o αποδίδει πληροφορίες.
Δύο μηχανισμοί επεξεργασίας είναι
 ο εγκέφαλος και
 ο υπολογιστής.
8. Δομήπροβλήματος
(Ορισμός):Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε:
 στα συστατικά του μέρη δηλαδή στα επιμέρους τμήματα που το αποτελούν καθώς και
 στον τρόπο που τα μέρη αυτά συνδέονται μεταξύ τους.
Η καταγραφή της δομής ενός προβλήματος σημαίνει ότι έχει ήδη αρχίσει η ανάλυση του προβλήματος.
9. Ανάλυσηπροβλήματος
Το αρχικό πρόβλημα αναλύεται σε άλλα απλούστερα (υπό)προβλήματα. Με την σειρά
τους τα νέα προβλήματα αναλύονται σε άλλα ακόμη πιο απλά. Όσο περισσότερο
προχωράει η ανάλυση τόσο ελαττώνεται η δυσκολία αντιμετώπισής τους.
Η διαδικασία αυτή σταματά όταν:
o Τα προβλήματα που προέκυψαν είναι αρκετά απλά και
o η αντιμετώπιση τους χαρακτηριστεί δυνατή
Η ανάλυση του προβλήματος σε απλούστερα, αναδύει την δομή του προβλήματος. {Η
δομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένημετην ανάλυση}
Η ανάλυση μπορεί να γίνει φραστικά, είτε γραφικά .
10. Διαγραμματικήαναπαράσταση(δομής / ανάλυσης προβλήματος)
Είναι μία συχνά χρησιμοποιούμενη γραφική απεικόνιση της δομής:
o Το αρχικό πρόβλημα αναπαριστάται από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο
o Κάθε ένα από τα υποπροβλήματα, στα οποία αναλύεται το αρχικό,
αναπαριστάται επίσης από ένα
ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
o Τα παραλληλόγραμμα που αντιστοιχούν στα υποπροβλήματα,
σχηματίζονται ένα επίπεδο χαμηλότερα.
11. Καθορισμός απαιτήσεωνγια την επίλυσηπροβλήματος
(Ορισμός:){αναφέρεταιέμμεσα}
Είναι η διαδικασία κατά την οποία πρέπει να κάνουμε:
o τον επακριβή προσδιορισμό των δεδομένων που παρέχει το πρόβλημα καθώς και
o την λεπτομερειακή καταγραφή των ζητουμένων που αναμένονται σαν αποτελέσματα της επίλυσης
Προβλήματα που υπάρχουν
 Τα δεδομένα δεν είναι πάντα εύκολο να διακριθούν.(Σε πολλά προβλήματα τα δεδομένα θα πρέπει να
«ανακαλυφθούν» μέσα στα λεγόμενα)
 Τα ζητούμενα δεν είναι πάντα εύκολο να αποσαφηνισθούν.
Δεν υπάρχει μεθοδολογία εντοπισμού και αποσαφήνισης των δεδομένων/ ζητουμένων ενός προβλήματος
όταν το μόνο που γνωρίζουμε είναι η διατύπωσή του. Μία λύση είναι να θέτουμε μία σειρά από ερωτήσεις
με στόχο την διευκρίνιση αποριών σχετικά με τα ζητούμενα, τον τρόπο παρουσίασης τους, το εύρος τους
είτε προς τον δημιουργό του προβλήματος είτε προς τον ίδιο τον εαυτό μας.

Recomendados

πληρης θεωρια αεππ ερωτησεις απαντησεις von
πληρης θεωρια αεππ ερωτησεις απαντησειςπληρης θεωρια αεππ ερωτησεις απαντησεις
πληρης θεωρια αεππ ερωτησεις απαντησειςAnastasios Timotheidis
38.7K views67 Folien
ΑΕΠΠ - Λογικές Εκφράσεις von
ΑΕΠΠ - Λογικές ΕκφράσειςΑΕΠΠ - Λογικές Εκφράσεις
ΑΕΠΠ - Λογικές ΕκφράσειςΙωάννης Σαρημπαλίδης
15.8K views18 Folien
Χημικές αντιδράσεις Α΄ Λυκείου von
Χημικές αντιδράσεις Α΄ ΛυκείουΧημικές αντιδράσεις Α΄ Λυκείου
Χημικές αντιδράσεις Α΄ ΛυκείουΒασίλης Μαντάς
17.1K views5 Folien
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η/Υ von
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η/ΥΒ' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η/Υ
Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η/ΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
5.3K views6 Folien
Σημειώσεις στα πολυώνυμα για προχωρημένους!! von
Σημειώσεις στα πολυώνυμα για προχωρημένους!! Σημειώσεις στα πολυώνυμα για προχωρημένους!!
Σημειώσεις στα πολυώνυμα για προχωρημένους!! Μάκης Χατζόπουλος
28.4K views64 Folien
2.5: Ρίζες πραγματικών αριθμών - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου von
2.5: Ρίζες πραγματικών αριθμών - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου2.5: Ρίζες πραγματικών αριθμών - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου
2.5: Ρίζες πραγματικών αριθμών - Άλγεβρα Α΄ ΛυκείουΜάκης Χατζόπουλος
34.6K views22 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ρατσισμός ξενοφοβία - μετανάστες von
ρατσισμός  ξενοφοβία - μετανάστεςρατσισμός  ξενοφοβία - μετανάστες
ρατσισμός ξενοφοβία - μετανάστεςangitan
47.6K views15 Folien
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις von
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσειςέκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσειςGiorgos Naidis
59.3K views4 Folien
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών von
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα ΥπολογιστώνΚεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστώνomada11
4.8K views12 Folien
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας von
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Vasilis Drimtzias
40.2K views4 Folien
κεφ 3ο τριγωνομετρία von
κεφ 3ο τριγωνομετρίακεφ 3ο τριγωνομετρία
κεφ 3ο τριγωνομετρίαΜάκης Χατζόπουλος
62.4K views68 Folien
Κεφάλαιο 13 - Εφαρμογές Νέφους von
Κεφάλαιο 13 - Εφαρμογές ΝέφουςΚεφάλαιο 13 - Εφαρμογές Νέφους
Κεφάλαιο 13 - Εφαρμογές Νέφουςomada11
3K views11 Folien

Was ist angesagt?(20)

ρατσισμός ξενοφοβία - μετανάστες von angitan
ρατσισμός  ξενοφοβία - μετανάστεςρατσισμός  ξενοφοβία - μετανάστες
ρατσισμός ξενοφοβία - μετανάστες
angitan47.6K views
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις von Giorgos Naidis
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσειςέκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
έκθεση γ΄ λυκειου - πώς απαντάμε στις ερωτήσεις
Giorgos Naidis59.3K views
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών von omada11
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα ΥπολογιστώνΚεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
omada114.8K views
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας von Vasilis Drimtzias
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Υπόδειγμα Σεναρίου Διδασκαλίας
Vasilis Drimtzias40.2K views
Κεφάλαιο 13 - Εφαρμογές Νέφους von omada11
Κεφάλαιο 13 - Εφαρμογές ΝέφουςΚεφάλαιο 13 - Εφαρμογές Νέφους
Κεφάλαιο 13 - Εφαρμογές Νέφους
omada113K views
ΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο Ασκήσεων von Nikos Michailidis
ΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο ΑσκήσεωνΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο Ασκήσεων
ΑΕΠΠ: 21ο Φύλλο Ασκήσεων
Nikos Michailidis3.1K views
περίληψη γραπτού λόγου & παραδείγματα von zetabokola
περίληψη γραπτού λόγου & παραδείγματαπερίληψη γραπτού λόγου & παραδείγματα
περίληψη γραπτού λόγου & παραδείγματα
zetabokola54.9K views
Αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση: Η ροή της γενετικής πληροφορίας von Pauline Purpleness
Αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση: Η ροή της γενετικής πληροφορίαςΑντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση: Η ροή της γενετικής πληροφορίας
Αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση: Η ροή της γενετικής πληροφορίας
Pauline Purpleness75.5K views
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΡΙΖΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ von Ρεβέκα Θεοδωροπούλου
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΡΙΖΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΡΙΖΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΡΙΖΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ
Σημειώσεις Logo με ασκήσεις και θέματα θεωρίας von Dimitra Adamidou
Σημειώσεις Logo με ασκήσεις και θέματα θεωρίαςΣημειώσεις Logo με ασκήσεις και θέματα θεωρίας
Σημειώσεις Logo με ασκήσεις και θέματα θεωρίας
Dimitra Adamidou21.1K views
Ν.Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά von Georgia Dimitropoulou
Ν.Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη ΖορμπάΝ.Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
Ν.Καζαντζάκης, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά
Georgia Dimitropoulou35.6K views
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15) von Xristos Koutras
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)
Xristos Koutras92.3K views
οδυσσέας ελύτης η τρελή ροδιά von tondion
οδυσσέας ελύτης  η τρελή ροδιάοδυσσέας ελύτης  η τρελή ροδιά
οδυσσέας ελύτης η τρελή ροδιά
tondion4.9K views
Συνάρτηση "1-1" von peri2005
Συνάρτηση "1-1"Συνάρτηση "1-1"
Συνάρτηση "1-1"
peri200539.6K views
Διαφάνειες για αλγόριθμο και προγραμματισμό - Πληροφορική Γ ' Γυμνασίου von protogymnasiogeraka
Διαφάνειες για αλγόριθμο και προγραμματισμό - Πληροφορική Γ ' ΓυμνασίουΔιαφάνειες για αλγόριθμο και προγραμματισμό - Πληροφορική Γ ' Γυμνασίου
Διαφάνειες για αλγόριθμο και προγραμματισμό - Πληροφορική Γ ' Γυμνασίου
protogymnasiogeraka10.6K views

Destacado

Tune your soul von
Tune your soul Tune your soul
Tune your soul Jamsymca
307 views6 Folien
Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f... von
Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f...Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f...
Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f...Prachoom Rangkasikorn
305 views44 Folien
Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f... von
Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f...Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f...
Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f...Prachoom Rangkasikorn
268 views11 Folien
Albert Einstein von
Albert Einstein Albert Einstein
Albert Einstein Dayana Zamora B
262 views3 Folien
How Strong is Your Password? von
How Strong is Your Password?How Strong is Your Password?
How Strong is Your Password?Softex Software House
809 views3 Folien
GSSD13 Solution Forum 6 (UNECE) - Action plan for Energy- efficient Housing i... von
GSSD13 Solution Forum 6 (UNECE) - Action plan for Energy- efficient Housing i...GSSD13 Solution Forum 6 (UNECE) - Action plan for Energy- efficient Housing i...
GSSD13 Solution Forum 6 (UNECE) - Action plan for Energy- efficient Housing i...Global South-South Development Expo
480 views15 Folien

Destacado(18)

Tune your soul von Jamsymca
Tune your soul Tune your soul
Tune your soul
Jamsymca307 views
Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f... von Prachoom Rangkasikorn
Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f...Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f...
Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f...
Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f... von Prachoom Rangkasikorn
Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f...Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f...
Unseen Things in Thailand+Places of Interest1+ป.2+125+dltvengp2+55t2eng p02 f...
Τεχνολογια Επικοινωνιων κεφαλαιο1 von Dennis Kefalas
Τεχνολογια Επικοινωνιων κεφαλαιο1Τεχνολογια Επικοινωνιων κεφαλαιο1
Τεχνολογια Επικοινωνιων κεφαλαιο1
Dennis Kefalas249 views
Suchasna phizichna kartina svity.prostorova i chasova metagalaktica 2 god. von Ilona Bacurovska
Suchasna phizichna kartina svity.prostorova i chasova metagalaktica 2 god. Suchasna phizichna kartina svity.prostorova i chasova metagalaktica 2 god.
Suchasna phizichna kartina svity.prostorova i chasova metagalaktica 2 god.
Ilona Bacurovska379 views
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ von chrisasirl
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
chrisasirl719 views
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ - Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ von kiriaki69
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ - Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ - Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ - ΜΟΡΦΕΣ ΠΕΙΘΟΥΣ - Η ΠΕΙΘΩ ΣΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
kiriaki691K views

Similar a Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ von
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ evaplyta
1.8K views21 Folien
Kef1o Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον von
Kef1o Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό ΠεριβάλλονKef1o Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Kef1o Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό ΠεριβάλλονEleni Kokkinou
764 views11 Folien
Κεφάλαιο 1 ΑΕΠΠ von
Κεφάλαιο 1 ΑΕΠΠΚεφάλαιο 1 ΑΕΠΠ
Κεφάλαιο 1 ΑΕΠΠathinabb
929 views15 Folien
Κεφ. 1 Ανάλυση Προβλήματος von
Κεφ. 1 Ανάλυση ΠροβλήματοςΚεφ. 1 Ανάλυση Προβλήματος
Κεφ. 1 Ανάλυση ΠροβλήματοςΙωάννου Γιαννάκης
3.1K views14 Folien
Ανάλυση προβλήματος_κεφ1-KAI-4.ppt.pdf von
Ανάλυση προβλήματος_κεφ1-KAI-4.ppt.pdfΑνάλυση προβλήματος_κεφ1-KAI-4.ppt.pdf
Ανάλυση προβλήματος_κεφ1-KAI-4.ppt.pdfssuser55f6c1
1 view13 Folien
ανάλυση προβλήματος von
ανάλυση προβλήματοςανάλυση προβλήματος
ανάλυση προβλήματοςDimitrios Dalagiorgos
800 views20 Folien

Similar a Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος(20)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ von evaplyta
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
evaplyta1.8K views
Kef1o Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον von Eleni Kokkinou
Kef1o Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό ΠεριβάλλονKef1o Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Kef1o Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Eleni Kokkinou764 views
Κεφάλαιο 1 ΑΕΠΠ von athinabb
Κεφάλαιο 1 ΑΕΠΠΚεφάλαιο 1 ΑΕΠΠ
Κεφάλαιο 1 ΑΕΠΠ
athinabb929 views
Ανάλυση προβλήματος_κεφ1-KAI-4.ppt.pdf von ssuser55f6c1
Ανάλυση προβλήματος_κεφ1-KAI-4.ppt.pdfΑνάλυση προβλήματος_κεφ1-KAI-4.ppt.pdf
Ανάλυση προβλήματος_κεφ1-KAI-4.ppt.pdf
ssuser55f6c11 view
ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ von FTheos
ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
FTheos125 views
Algorithms von papettas
AlgorithmsAlgorithms
Algorithms
papettas207 views
Σημειώσεις Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, Θερινή προετοιμ... von Θανάσης Δρούγας
Σημειώσεις Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, Θερινή προετοιμ...Σημειώσεις Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, Θερινή προετοιμ...
Σημειώσεις Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον, Θερινή προετοιμ...
kef1-dom von kontaxi
kef1-domkef1-dom
kef1-dom
kontaxi192 views
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ: κεφαλαιο 2.1 προβλημα von evoyiatz
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ: κεφαλαιο 2.1 προβλημαΕισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ: κεφαλαιο 2.1 προβλημα
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ: κεφαλαιο 2.1 προβλημα
evoyiatz4.3K views
ΑΕΠΠ: Ερωτήσεις Επανάληψης στο 1ο Κεφάλαιο von Nikos Michailidis
ΑΕΠΠ: Ερωτήσεις Επανάληψης στο 1ο ΚεφάλαιοΑΕΠΠ: Ερωτήσεις Επανάληψης στο 1ο Κεφάλαιο
ΑΕΠΠ: Ερωτήσεις Επανάληψης στο 1ο Κεφάλαιο
Nikos Michailidis921 views

Más de Katerina Drimili

Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτου von
Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτουΑσκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτου
Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτουKaterina Drimili
2.1K views6 Folien
Robots History von
Robots HistoryRobots History
Robots HistoryKaterina Drimili
686 views38 Folien
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών von
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των ΠανελλαδικώνΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των ΠανελλαδικώνKaterina Drimili
727 views6 Folien
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας Περιοχής von
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας ΠεριοχήςΚεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας ΠεριοχήςKaterina Drimili
2.3K views15 Folien
Δίκτυα - Κεφάλαιο 4 von
Δίκτυα - Κεφάλαιο 4 Δίκτυα - Κεφάλαιο 4
Δίκτυα - Κεφάλαιο 4 Katerina Drimili
3.1K views15 Folien
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις von
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψειςπαράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψειςKaterina Drimili
1.1K views1 Folie

Más de Katerina Drimili(20)

Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτου von Katerina Drimili
Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτουΑσκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτου
Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτου
Katerina Drimili2.1K views
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών von Katerina Drimili
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των ΠανελλαδικώνΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών
Katerina Drimili727 views
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας Περιοχής von Katerina Drimili
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας ΠεριοχήςΚεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
Katerina Drimili2.3K views
Δίκτυα - Κεφάλαιο 4 von Katerina Drimili
Δίκτυα - Κεφάλαιο 4 Δίκτυα - Κεφάλαιο 4
Δίκτυα - Κεφάλαιο 4
Katerina Drimili3.1K views
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις von Katerina Drimili
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψειςπαράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις
Katerina Drimili1.1K views
Aσκήσεις Python (θεωρία) von Katerina Drimili
Aσκήσεις Python (θεωρία)Aσκήσεις Python (θεωρία)
Aσκήσεις Python (θεωρία)
Katerina Drimili1.8K views
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ von Katerina Drimili
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Katerina Drimili1.1K views
Μέθοδοι Παραβίασης von Katerina Drimili
Μέθοδοι ΠαραβίασηςΜέθοδοι Παραβίασης
Μέθοδοι Παραβίασης
Katerina Drimili2.3K views
Tεχνικές Ασφάλειας - Κρυπτογράφησης von Katerina Drimili
Tεχνικές Ασφάλειας - ΚρυπτογράφησηςTεχνικές Ασφάλειας - Κρυπτογράφησης
Tεχνικές Ασφάλειας - Κρυπτογράφησης
Katerina Drimili2.3K views
8.3.1 ασφάλεια πληροφοριών von Katerina Drimili
8.3.1 ασφάλεια πληροφοριών8.3.1 ασφάλεια πληροφοριών
8.3.1 ασφάλεια πληροφοριών
Katerina Drimili2.2K views

Último

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ssuser43d27b
11 views8 Folien
Xmas_2023.pptx von
Xmas_2023.pptxXmas_2023.pptx
Xmas_2023.pptx41dimperisteriou
183 views17 Folien
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
1.5K views1 Folie
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx von
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxgymkeram
18 views24 Folien
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx von
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docxXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx56ο Γυμνάσιο Αθήνας
6 views1 Folie
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... von
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...gymkeram
12 views16 Folien

Último(20)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b11 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.5K views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram18 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... von gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx von 36dimperist
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36_Dim_Perist_Stolismos_B_Taxi_Xmas_2023.pptx
36dimperist30 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu254 views
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou44 views
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx von alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts12 views
Palaiodologiko_2023.pptx von 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist58 views

Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος

 • 1. ΑΕΠΠ - σελίδα 1 Κεφ1: Ανάλυση προβλήματος 1. Πρόβλημα (Ορισμός): Με τον όρο πρόβλημα εννοείται μία κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. 2. Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος  Κατανόηση (απαιτείται η σωστή και πλήρης αποσαφήνιση των δεδομένων και των ζητουμένων)  Ανάλυση (το αρχικό πρόβλημα διασπάται σε επί μέρους απλούστερα προβλήματα)  Επίλυση (μέσω της λύσης των επιμέρους προβλημάτων, υλοποιείται η λύση) 3. Κατανόησηπροβλήματος Οποιαδήποτε προσπάθεια αντιμετώπισης ενός προβλήματος είναι καταδικασμένη σε αποτυχία αν δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητό. Εξαρτάται από δύο παράγοντες: o Σωστής διατύπωσης εκ μέρους του δημιουργού. o Σωστής ερμηνείας από την μεριά εκείνου που καλείται να το αντιμετωπίσει. 4. Διατύπωσηπροβλήματος Μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, αρκεί να μπορεί να γίνει αντιληπτή από μία από τις πέντε αισθήσεις. Συνηθέστερο μέσο διατύπωσης είναι ο λόγος (προφορικός-γραπτός) Πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια. Άστοχη χρήση ορολογίας , λανθασμένη σύνταξη μπορούν να προκαλέσουν παρερμηνείες. Η παρερμηνεία όμως είναι δυνατή ακόμη και όταν όλοι οι λεξικολογικοί και συντακτικοί κανόνες κρατούνται με ευλάβεια. Σημαντικός ακόμη παράγοντας είναι η αποσαφήνιση του χώρου και του χρόνου και των γενικότερων συνθηκών στον οποίο αναφέρεται. Η πληροφορία αυτή παρέχεται από την διατύπωση-δεδομένα του προβλήματος. { πχ: Έγραψα στο διαγώνισμα 7,5.Είναι καλόςή κακόςβαθμός;Ηαπάντηση εξαρτάταιαπό τον χώρο: Αν μιλάμεγια πανεπιστήμιοείναι καλός!} 5. Δεδομένο (Ορισμός): Οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να γίνει αντιληπτό από έναν τουλάχιστον παρατηρητή με μία από τις πέντε αισθήσεις του. 6. Πληροφορία (Ορισμός): Οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδομένων. 7. Επεξεργασία δεδομένων (Ορισμός): Η διαδικασία κατά την οποία ένας μηχανισμός : o δέχεται δεδομένα, o τα επεξεργάζεται (καταχωρεί, φιλτράρει, ταξινομεί, διαγράφει, ομαδοποιεί, αντιστοιχεί με άλλα, κάνει πράξεις υπολογισμού, αποθηκεύει, μεταδίδει, επικοινωνεί κλπ) με προκαθορισμένο τρόπο και
 • 2. ΑΕΠΠ - σελίδα 2 o αποδίδει πληροφορίες. Δύο μηχανισμοί επεξεργασίας είναι  ο εγκέφαλος και  ο υπολογιστής. 8. Δομήπροβλήματος (Ορισμός):Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε:  στα συστατικά του μέρη δηλαδή στα επιμέρους τμήματα που το αποτελούν καθώς και  στον τρόπο που τα μέρη αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Η καταγραφή της δομής ενός προβλήματος σημαίνει ότι έχει ήδη αρχίσει η ανάλυση του προβλήματος. 9. Ανάλυσηπροβλήματος Το αρχικό πρόβλημα αναλύεται σε άλλα απλούστερα (υπό)προβλήματα. Με την σειρά τους τα νέα προβλήματα αναλύονται σε άλλα ακόμη πιο απλά. Όσο περισσότερο προχωράει η ανάλυση τόσο ελαττώνεται η δυσκολία αντιμετώπισής τους. Η διαδικασία αυτή σταματά όταν: o Τα προβλήματα που προέκυψαν είναι αρκετά απλά και o η αντιμετώπιση τους χαρακτηριστεί δυνατή Η ανάλυση του προβλήματος σε απλούστερα, αναδύει την δομή του προβλήματος. {Η δομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένημετην ανάλυση} Η ανάλυση μπορεί να γίνει φραστικά, είτε γραφικά . 10. Διαγραμματικήαναπαράσταση(δομής / ανάλυσης προβλήματος) Είναι μία συχνά χρησιμοποιούμενη γραφική απεικόνιση της δομής: o Το αρχικό πρόβλημα αναπαριστάται από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο o Κάθε ένα από τα υποπροβλήματα, στα οποία αναλύεται το αρχικό, αναπαριστάται επίσης από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. o Τα παραλληλόγραμμα που αντιστοιχούν στα υποπροβλήματα, σχηματίζονται ένα επίπεδο χαμηλότερα. 11. Καθορισμός απαιτήσεωνγια την επίλυσηπροβλήματος (Ορισμός:){αναφέρεταιέμμεσα} Είναι η διαδικασία κατά την οποία πρέπει να κάνουμε: o τον επακριβή προσδιορισμό των δεδομένων που παρέχει το πρόβλημα καθώς και o την λεπτομερειακή καταγραφή των ζητουμένων που αναμένονται σαν αποτελέσματα της επίλυσης Προβλήματα που υπάρχουν  Τα δεδομένα δεν είναι πάντα εύκολο να διακριθούν.(Σε πολλά προβλήματα τα δεδομένα θα πρέπει να «ανακαλυφθούν» μέσα στα λεγόμενα)  Τα ζητούμενα δεν είναι πάντα εύκολο να αποσαφηνισθούν. Δεν υπάρχει μεθοδολογία εντοπισμού και αποσαφήνισης των δεδομένων/ ζητουμένων ενός προβλήματος όταν το μόνο που γνωρίζουμε είναι η διατύπωσή του. Μία λύση είναι να θέτουμε μία σειρά από ερωτήσεις με στόχο την διευκρίνιση αποριών σχετικά με τα ζητούμενα, τον τρόπο παρουσίασης τους, το εύρος τους είτε προς τον δημιουργό του προβλήματος είτε προς τον ίδιο τον εαυτό μας.