Δίκτυα - Κεφάλαιο 3

Katerina Drimili
Katerina Drimiliprofessor at Vocational Education um Ministry of Education, Greece
Δίκτυα - Κεφάλαιο 3
Για τον εντοπισμό ενός σημείου χρειαζόμαστε μια
μέθοδο διευθυνσιοδότησης.
Ταχυδρομικός
κώδικας, οδός,
αριθμός
Ταχυδρομικός
κώδικας, οδός,
αριθμός
IP διεύθυνση,
MAC διεύθυνση
IP διεύθυνση,
MAC διεύθυνση
Δίκτυα - Κεφάλαιο 3
Οι ΙΡ διευθύνσεις δείχνουν
κατά βάση την διαδρομή προς
έναν υπολογιστή.
Οι ΙΡ διευθύνσεις ελέγχονται
στο επίπεδο δικτύου.
Αν έπρεπε να ελέγχεται η
ταυτότητα μιας συσκευής με
χρήση της IP διεύθυνσης της,
τότε οι υπολογιστές θα
"αναγκάζονταν" να κάνουν
επεξεργασία μέχρι και το
επίπεδο δικτύου.
Οι διευθύνσεις MAC
χρησιμοποιούνται για την
φυσική διευθυνσιοδότηση σε
ένα τοπικό δίκτυο.
Οι MAC διευθύνσεις ελέγχονται
στο υποπεπίπεδο LLC, του
επιπέδου Σύνδεσης του OSI ή
στο επίπεδο πρόσβασης του
TCP/IP.
IP διεύθυνση
• Προσδιορίζει την θέση μιας
συσκευής στο δίκτυο, αλλά
και το ίδιο το δίκτυο.
• Μήκος 32 bit.
• H IP αλλάζει όταν η
συσκευή μετακινείται από
δίκτυο σε δίκτυο.
• Τις διαχειρίζεται το ΝΙC.
• Παρέχει πληροφορίες για
το δίκτυο.
MAC διεύθυνση
• Προσδιορίζει την ίδια την
συσκευή.
• Μήκος ανάλογα με το είδος
της κάρτας. Στις Ethernet 48
bit.
• Μια συσκευή δεν αλλάζει
MAC διεύθυνση.
• Τις διαχειρίζεται ο ΙΕΕΕ.
• Παρέχει πληροφορίες για την
κατασκευάστρια εταιρεία
Αν μία συσκευή, όπως ο δρομολογητής, είναι συνδεδεμένη σε
περισσότερα από ένα δίκτυα, τότε η συσκευή αυτή έχει πολλές
IP διευθύνσεις, μία για κάθε δίκτυο στο οποίο συνδέεται.
4 τριψήφιοι αριθμοί, χωρισμένοι μεταξύ τους με μια
τελεία, που καθένας έχει εύρος από 0 έως 255.
78.234.123.7
123.0.5.254
256.34.7.123
12.134.2.4.56
Mια IP διεύθυνση χρειάζεται 4x8 = 32 bit.
1 1 0 0 0 1 1 0 . 1 0 0 0 0 1 1 0 . 0 0 0 1 0 1 1 1 . 0 0 0 0 0 1 1 1
Ένας αριθμός με εύρος από 0 έως
255, για να παρασταθεί στο δυαδικό
σύστημα, χρειάζεται 8 bit .
Αναγνωριστικό του δικτύου,
δηλαδή καθορίζει το δίκτυο
Καθορίζει τον ίδιο τον υπολογιστή
Ανάλογα με το μέγεθος του δικτύου στο οποίο ανήκουν, οι
IP διευθύνσεις χωρίζονται σε 4 ομάδες – κλάσεις.
Ανήκουν οι ΙP διευθύνσεις που το πρώτο bit της
διεύθυνσης είναι Ο.
Διεύθυνση κλάσης Α έχουν λίγα δίκτυα με
πολλούς υπολογιστές το κάθε ένα.
0 _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _
7 bit για το δίκτυο
άρα 27
-2 δίκτυα
24 bit για τους υπολογιστές, άρα 224
-2 υπολογιστές κάθε
δίκτυο
Περιλαμβάνει τις διευθύνσεις από
0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1 1 1 1 1 (δυαδικό)
1 - 1 2 6 (δεκαδικό)
0.x.x.x – χρησιμοποιείται για προκαθορισμένη δρομολόγηση πακέτων
127.x.x.x – loopback διεύθυνση (χρησιμοποιείται για δρομολόγηση επιστροφής )
1 0 _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _
16 bit για τους υπολογιστές, άρα 216
-2
υπολογιστές κάθε δίκτυο
Περιλαμβάνει τις διευθύνσεις από
1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 1 1 1 (δυαδικό)
1 2 8 - 1 9 1 (δεκαδικό)
14 bit για το δίκτυο
άρα 214
δίκτυα
Ανήκουν οι ΙP διευθύνσεις που ξεκινούν από 1 0.
Μεσαία δίκτυα (με αρκετούς υπολογιστές το καθένα)
έχουν διεύθυνση κλάσης Β.
1 1 0 _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _
21 bit για το δίκτυο, άρα 221
δίκτυα 8 bit για τους
υπολογιστές, άρα
28
-2 υπολογιστές
κάθε δίκτυοΠεριλαμβάνει τις διευθύνσεις από
1 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 1 1 1 (δυαδικό)
1 9 2 - 2 2 3 (δεκαδικό)
Ανήκουν οι ΙP διευθύνσεις που ξεκινούν από 1 1 0.
Στην C κλάση ανήκουν πολλά μικρά δίκτυα με λίγους
υπολογιστές το καθένα.
Ανήκουν οι ΙP διευθύνσεις που
ξεκινούν από 1 1 1 0.
1 1 1 0 _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _
28 bit για ομαδικές διευθύνσεις
Περιλαμβάνει τις διευθύνσεις από
1 1 1 0 0 0 0 0 - 1 1 1 0 1 1 1 1 (δυαδικό)
2 2 4 - 2 3 9 (δεκαδικό)
Οι διευθύνσεις της D κλάσης είναι ομαδικές .
Στην περίπτωση της υποδικτύωσης, ανάλογα με τον αριθμό των
υποδικτύων που θέλουμε, χρησιμοποιούμε bits από το τμήμα
υπολογιστή της IP διεύθυνσης, των οποίων η τιμή γίνεται 1.
Σε ένα δίκτυο Α κλάσης, αυτό μας δίνει την μάσκα υποδικτύου
11111111.11000000.00000000.00000000 (δυαδικό)
255.192.0.0 (δεκαδικό)
Αν θέλουμε να έχουμε μέχρι 4=22
υποδίκτυα χρησιμοποιούμε 2 bit
από το τμήμα υπολογιστή.
Χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των IP
διευθύνσεων στα τμήματα Δικτύου και
Υπολογιστή.
Είναι ένας αριθμός των 32 bit όπου τα bit του
δικτύου - υποδικτύου έχουν τιμή 1.
Δίκτυα - Κεφάλαιο 3
Έχοντας μια ΙP διεύθυνση και την μάσκα υποδικτύου σε δυαδική
μορφή, χρησιμοποιώντας την λογική πράξη ΑΝD μπορούμε να
εξάγουμε την διεύθυνση υποδικτύου.
00000000
Μάσκα
Υποδικτύου
AND
IP Διεύθυνση00110101 0101010110010110 01010011
00000000 Διεύθυνση
Υποδικτύου
Η ΙP διεύθυνση που έχουμε είναι Β κλάση, με διεύθυνση δικτύου
10010110.00110101.00000000.00000000, δηλαδή
140.53.0.0 και διεύθυνση υποδικτύου 140.53.64.0
1 von 19

Recomendados

Δίκτυα - Κεφάλαιο 2 von
Δίκτυα - Κεφάλαιο 2Δίκτυα - Κεφάλαιο 2
Δίκτυα - Κεφάλαιο 2Katerina Drimili
6.8K views22 Folien
Δίκτυα - Κεφάλαιο 4 von
Δίκτυα - Κεφάλαιο 4 Δίκτυα - Κεφάλαιο 4
Δίκτυα - Κεφάλαιο 4 Katerina Drimili
3.1K views15 Folien
Πρωτόκολλο TCP von
Πρωτόκολλο TCPΠρωτόκολλο TCP
Πρωτόκολλο TCPKaterina Drimili
2.3K views10 Folien
Επίπεδο δικτύου von
Επίπεδο δικτύουΕπίπεδο δικτύου
Επίπεδο δικτύουKaterina Drimili
2.1K views20 Folien
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας Περιοχής von
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας ΠεριοχήςΚεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας ΠεριοχήςKaterina Drimili
2.3K views15 Folien
Δομή και υπηρεσίες Διαδικτύου von
Δομή και υπηρεσίες ΔιαδικτύουΔομή και υπηρεσίες Διαδικτύου
Δομή και υπηρεσίες ΔιαδικτύουΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
3.1K views9 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών von
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα ΥπολογιστώνΚεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστώνomada11
4.7K views12 Folien
ECDL Access Σημειώσεις 5/7 von
ECDL Access Σημειώσεις 5/7ECDL Access Σημειώσεις 5/7
ECDL Access Σημειώσεις 5/7Michael Ntallas
1.4K views18 Folien
μαθημα δικτυα von
μαθημα δικτυαμαθημα δικτυα
μαθημα δικτυαmnikol
1.3K views7 Folien
Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Προγραμματισμός-Θεωρητικές έννοι... von
Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Προγραμματισμός-Θεωρητικές έννοι...Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Προγραμματισμός-Θεωρητικές έννοι...
Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Προγραμματισμός-Θεωρητικές έννοι...Georgios Gidas
760 views15 Folien
5.01 von
5.015.01
5.01AnastasiaStathopoulo5
1.8K views12 Folien
Microsoft Access Θεωρία 1/6 von
Microsoft Access Θεωρία 1/6Microsoft Access Θεωρία 1/6
Microsoft Access Θεωρία 1/6Michael Ntallas
4.3K views65 Folien

Was ist angesagt?(20)

Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών von omada11
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα ΥπολογιστώνΚεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
omada114.7K views
ECDL Access Σημειώσεις 5/7 von Michael Ntallas
ECDL Access Σημειώσεις 5/7ECDL Access Σημειώσεις 5/7
ECDL Access Σημειώσεις 5/7
Michael Ntallas1.4K views
μαθημα δικτυα von mnikol
μαθημα δικτυαμαθημα δικτυα
μαθημα δικτυα
mnikol1.3K views
Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Προγραμματισμός-Θεωρητικές έννοι... von Georgios Gidas
Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Προγραμματισμός-Θεωρητικές έννοι...Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Προγραμματισμός-Θεωρητικές έννοι...
Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και Προγραμματισμός-Θεωρητικές έννοι...
Georgios Gidas760 views
Microsoft Access Θεωρία 1/6 von Michael Ntallas
Microsoft Access Θεωρία 1/6Microsoft Access Θεωρία 1/6
Microsoft Access Θεωρία 1/6
Michael Ntallas4.3K views
Tα δομικά μέρη του δικτύου υπολογιστών von basflor
Tα δομικά μέρη του δικτύου υπολογιστώνTα δομικά μέρη του δικτύου υπολογιστών
Tα δομικά μέρη του δικτύου υπολογιστών
basflor2.6K views
Κεφάλαιο 3 - Πολυμέσα von omada11
Κεφάλαιο 3 - ΠολυμέσαΚεφάλαιο 3 - Πολυμέσα
Κεφάλαιο 3 - Πολυμέσα
omada113.7K views
Ασκήσεις Εργαστηρίου κεφ 1 Λειτουργικά Συστήματα von edioudi
Ασκήσεις Εργαστηρίου κεφ 1 Λειτουργικά ΣυστήματαΑσκήσεις Εργαστηρίου κεφ 1 Λειτουργικά Συστήματα
Ασκήσεις Εργαστηρίου κεφ 1 Λειτουργικά Συστήματα
edioudi3.1K views
Κατηγορίες λειτουργικών συστημάτων von edioudi
Κατηγορίες λειτουργικών συστημάτωνΚατηγορίες λειτουργικών συστημάτων
Κατηγορίες λειτουργικών συστημάτων
edioudi1.6K views
ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ von Katerina Drimili
ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Katerina Drimili2K views
Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτου von Katerina Drimili
Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτουΑσκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτου
Ασκήσεις με πεδία της επικεφαλίδας ενός ΙΡ πακέτου
Katerina Drimili2.1K views
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ: κεφαλαιο 2.1 προβλημα von evoyiatz
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ: κεφαλαιο 2.1 προβλημαΕισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ: κεφαλαιο 2.1 προβλημα
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ: κεφαλαιο 2.1 προβλημα
evoyiatz4.3K views

Similar a Δίκτυα - Κεφάλαιο 3

MAC - IP διευθύνσεις von
MAC - IP διευθύνσειςMAC - IP διευθύνσεις
MAC - IP διευθύνσειςKaterina Drimili
2.8K views23 Folien
ιP & subnet mask (classes version) von
ιP & subnet mask (classes version)ιP & subnet mask (classes version)
ιP & subnet mask (classes version)Katerina Drimili
2K views2 Folien
12ο Κεφάλαιο - Επικοινωνίες-Δίκτυα-Διαδίκτυο-Ιστοσελίδες von
12ο Κεφάλαιο - Επικοινωνίες-Δίκτυα-Διαδίκτυο-Ιστοσελίδες12ο Κεφάλαιο - Επικοινωνίες-Δίκτυα-Διαδίκτυο-Ιστοσελίδες
12ο Κεφάλαιο - Επικοινωνίες-Δίκτυα-Διαδίκτυο-ΙστοσελίδεςΔημήτρης Ναστούλας
485 views26 Folien
Architecture of LAN's von
Architecture of LAN's Architecture of LAN's
Architecture of LAN's Georgios-Marios Papadopoulos
422 views23 Folien
Συσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου von
Συσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες ΔιαδικτύουΣυσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
Συσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύουvmantza
833 views11 Folien
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 7 9 2-1 von
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 7 9 2-1Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 7 9 2-1
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 7 9 2-1Theodoros Leftheroudis
646 views21 Folien

Similar a Δίκτυα - Κεφάλαιο 3(20)

Συσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου von vmantza
Συσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες ΔιαδικτύουΣυσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
Συσκευές διασύνδεσης - Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου
vmantza833 views
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 7 9 2-1 von Theodoros Leftheroudis
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 7 9 2-1Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 7 9 2-1
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 7 9 2-1
2ο Γυμνάσιο Ευόσμου - "Εφαρμογή Απομακρυσμένης Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συσκευώ... von 2gymevosm
2ο Γυμνάσιο Ευόσμου - "Εφαρμογή Απομακρυσμένης Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συσκευώ...2ο Γυμνάσιο Ευόσμου - "Εφαρμογή Απομακρυσμένης Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συσκευώ...
2ο Γυμνάσιο Ευόσμου - "Εφαρμογή Απομακρυσμένης Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συσκευώ...
2gymevosm170 views
Κεφάλαιο 1-2 von Tselep Ria
Κεφάλαιο 1-2Κεφάλαιο 1-2
Κεφάλαιο 1-2
Tselep Ria693 views
Open playground – Wired communications. Επικοινωνία EV3 με open hardware (ard... von WROHellas
Open playground – Wired communications. Επικοινωνία EV3 με open hardware (ard...Open playground – Wired communications. Επικοινωνία EV3 με open hardware (ard...
Open playground – Wired communications. Επικοινωνία EV3 με open hardware (ard...
WROHellas6.9K views
Εφαρμογές Υπολογιστών - Δίκτυα - Κεφάλαιο 12 von pppetros
Εφαρμογές Υπολογιστών - Δίκτυα - Κεφάλαιο 12Εφαρμογές Υπολογιστών - Δίκτυα - Κεφάλαιο 12
Εφαρμογές Υπολογιστών - Δίκτυα - Κεφάλαιο 12
pppetros580 views
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 5 9 3 von Theodoros Leftheroudis
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 5 9 3Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 5 9 3
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 5 9 3
β 4 δίκτυα υπολογιστών von ionvam
β 4 δίκτυα υπολογιστώνβ 4 δίκτυα υπολογιστών
β 4 δίκτυα υπολογιστών
ionvam201 views
Presentation 2 von charakida
Presentation 2Presentation 2
Presentation 2
charakida1.9K views
B1-1-Data_Presentation von papettas
B1-1-Data_PresentationB1-1-Data_Presentation
B1-1-Data_Presentation
papettas480 views
δίκτυα υπολογιστών von kiriaki saha
δίκτυα υπολογιστώνδίκτυα υπολογιστών
δίκτυα υπολογιστών
kiriaki saha190 views

Más de Katerina Drimili

Robots History von
Robots HistoryRobots History
Robots HistoryKaterina Drimili
685 views38 Folien
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών von
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των ΠανελλαδικώνΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των ΠανελλαδικώνKaterina Drimili
726 views6 Folien
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις von
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψειςπαράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψειςKaterina Drimili
1.1K views1 Folie
Aσκήσεις Python (θεωρία) von
Aσκήσεις Python (θεωρία)Aσκήσεις Python (θεωρία)
Aσκήσεις Python (θεωρία)Katerina Drimili
1.8K views1 Folie
3d Printing von
3d Printing3d Printing
3d PrintingKaterina Drimili
1.4K views15 Folien
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ von
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Katerina Drimili
1.1K views1 Folie

Más de Katerina Drimili(20)

ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών von Katerina Drimili
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των ΠανελλαδικώνΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών
ΑΕΠΠ - ΤΑ Σ/Λ των Πανελλαδικών
Katerina Drimili726 views
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις von Katerina Drimili
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψειςπαράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις
παράδειγμα και άσκηση στις επαναλήψεις
Katerina Drimili1.1K views
Aσκήσεις Python (θεωρία) von Katerina Drimili
Aσκήσεις Python (θεωρία)Aσκήσεις Python (θεωρία)
Aσκήσεις Python (θεωρία)
Katerina Drimili1.8K views
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ von Katerina Drimili
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Katerina Drimili1.1K views
Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος von Katerina Drimili
Στάδια αντιμετώπισης προβλήματοςΣτάδια αντιμετώπισης προβλήματος
Στάδια αντιμετώπισης προβλήματος
Katerina Drimili6.7K views
Μέθοδοι Παραβίασης von Katerina Drimili
Μέθοδοι ΠαραβίασηςΜέθοδοι Παραβίασης
Μέθοδοι Παραβίασης
Katerina Drimili2.3K views
Tεχνικές Ασφάλειας - Κρυπτογράφησης von Katerina Drimili
Tεχνικές Ασφάλειας - ΚρυπτογράφησηςTεχνικές Ασφάλειας - Κρυπτογράφησης
Tεχνικές Ασφάλειας - Κρυπτογράφησης
Katerina Drimili2.3K views
8.3.1 ασφάλεια πληροφοριών von Katerina Drimili
8.3.1 ασφάλεια πληροφοριών8.3.1 ασφάλεια πληροφοριών
8.3.1 ασφάλεια πληροφοριών
Katerina Drimili2.2K views
το υλικό ενός υπολογιστή von Katerina Drimili
το υλικό ενός υπολογιστήτο υλικό ενός υπολογιστή
το υλικό ενός υπολογιστή
Katerina Drimili1.9K views
Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων von Katerina Drimili
Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων
Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων
Katerina Drimili1.8K views
Ψηφιακή τεχνολογία - Εποχή της πληροφορίας von Katerina Drimili
Ψηφιακή τεχνολογία - Εποχή της πληροφορίαςΨηφιακή τεχνολογία - Εποχή της πληροφορίας
Ψηφιακή τεχνολογία - Εποχή της πληροφορίας
Katerina Drimili3.8K views

Último

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx7gymnasiokavalas
18 views13 Folien
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
6 views20 Folien
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf von
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
39 views5 Folien
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf von
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
9 views2 Folien
Veroia in Autumn.pdf von
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdfdpavlidou
9 views35 Folien
Η δική μου Παναγιά von
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιάhrisgiou
37 views14 Folien

Último(20)

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas18 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c6 views
Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou9 views
Η δική μου Παναγιά von hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 37 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c7 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b24 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx von 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b7 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212539 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist14 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο von Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou16 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212407 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo559 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c8 views

Δίκτυα - Κεφάλαιο 3

 • 2. Για τον εντοπισμό ενός σημείου χρειαζόμαστε μια μέθοδο διευθυνσιοδότησης.
 • 3. Ταχυδρομικός κώδικας, οδός, αριθμός Ταχυδρομικός κώδικας, οδός, αριθμός IP διεύθυνση, MAC διεύθυνση IP διεύθυνση, MAC διεύθυνση
 • 5. Οι ΙΡ διευθύνσεις δείχνουν κατά βάση την διαδρομή προς έναν υπολογιστή. Οι ΙΡ διευθύνσεις ελέγχονται στο επίπεδο δικτύου. Αν έπρεπε να ελέγχεται η ταυτότητα μιας συσκευής με χρήση της IP διεύθυνσης της, τότε οι υπολογιστές θα "αναγκάζονταν" να κάνουν επεξεργασία μέχρι και το επίπεδο δικτύου. Οι διευθύνσεις MAC χρησιμοποιούνται για την φυσική διευθυνσιοδότηση σε ένα τοπικό δίκτυο. Οι MAC διευθύνσεις ελέγχονται στο υποπεπίπεδο LLC, του επιπέδου Σύνδεσης του OSI ή στο επίπεδο πρόσβασης του TCP/IP.
 • 6. IP διεύθυνση • Προσδιορίζει την θέση μιας συσκευής στο δίκτυο, αλλά και το ίδιο το δίκτυο. • Μήκος 32 bit. • H IP αλλάζει όταν η συσκευή μετακινείται από δίκτυο σε δίκτυο. • Τις διαχειρίζεται το ΝΙC. • Παρέχει πληροφορίες για το δίκτυο. MAC διεύθυνση • Προσδιορίζει την ίδια την συσκευή. • Μήκος ανάλογα με το είδος της κάρτας. Στις Ethernet 48 bit. • Μια συσκευή δεν αλλάζει MAC διεύθυνση. • Τις διαχειρίζεται ο ΙΕΕΕ. • Παρέχει πληροφορίες για την κατασκευάστρια εταιρεία
 • 7. Αν μία συσκευή, όπως ο δρομολογητής, είναι συνδεδεμένη σε περισσότερα από ένα δίκτυα, τότε η συσκευή αυτή έχει πολλές IP διευθύνσεις, μία για κάθε δίκτυο στο οποίο συνδέεται.
 • 8. 4 τριψήφιοι αριθμοί, χωρισμένοι μεταξύ τους με μια τελεία, που καθένας έχει εύρος από 0 έως 255. 78.234.123.7 123.0.5.254 256.34.7.123 12.134.2.4.56
 • 9. Mια IP διεύθυνση χρειάζεται 4x8 = 32 bit. 1 1 0 0 0 1 1 0 . 1 0 0 0 0 1 1 0 . 0 0 0 1 0 1 1 1 . 0 0 0 0 0 1 1 1 Ένας αριθμός με εύρος από 0 έως 255, για να παρασταθεί στο δυαδικό σύστημα, χρειάζεται 8 bit .
 • 10. Αναγνωριστικό του δικτύου, δηλαδή καθορίζει το δίκτυο Καθορίζει τον ίδιο τον υπολογιστή
 • 11. Ανάλογα με το μέγεθος του δικτύου στο οποίο ανήκουν, οι IP διευθύνσεις χωρίζονται σε 4 ομάδες – κλάσεις.
 • 12. Ανήκουν οι ΙP διευθύνσεις που το πρώτο bit της διεύθυνσης είναι Ο. Διεύθυνση κλάσης Α έχουν λίγα δίκτυα με πολλούς υπολογιστές το κάθε ένα. 0 _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ 7 bit για το δίκτυο άρα 27 -2 δίκτυα 24 bit για τους υπολογιστές, άρα 224 -2 υπολογιστές κάθε δίκτυο Περιλαμβάνει τις διευθύνσεις από 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 1 1 1 1 1 (δυαδικό) 1 - 1 2 6 (δεκαδικό) 0.x.x.x – χρησιμοποιείται για προκαθορισμένη δρομολόγηση πακέτων 127.x.x.x – loopback διεύθυνση (χρησιμοποιείται για δρομολόγηση επιστροφής )
 • 13. 1 0 _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ 16 bit για τους υπολογιστές, άρα 216 -2 υπολογιστές κάθε δίκτυο Περιλαμβάνει τις διευθύνσεις από 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 1 1 1 (δυαδικό) 1 2 8 - 1 9 1 (δεκαδικό) 14 bit για το δίκτυο άρα 214 δίκτυα Ανήκουν οι ΙP διευθύνσεις που ξεκινούν από 1 0. Μεσαία δίκτυα (με αρκετούς υπολογιστές το καθένα) έχουν διεύθυνση κλάσης Β.
 • 14. 1 1 0 _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ 21 bit για το δίκτυο, άρα 221 δίκτυα 8 bit για τους υπολογιστές, άρα 28 -2 υπολογιστές κάθε δίκτυοΠεριλαμβάνει τις διευθύνσεις από 1 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 1 1 1 (δυαδικό) 1 9 2 - 2 2 3 (δεκαδικό) Ανήκουν οι ΙP διευθύνσεις που ξεκινούν από 1 1 0. Στην C κλάση ανήκουν πολλά μικρά δίκτυα με λίγους υπολογιστές το καθένα.
 • 15. Ανήκουν οι ΙP διευθύνσεις που ξεκινούν από 1 1 1 0. 1 1 1 0 _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ 28 bit για ομαδικές διευθύνσεις Περιλαμβάνει τις διευθύνσεις από 1 1 1 0 0 0 0 0 - 1 1 1 0 1 1 1 1 (δυαδικό) 2 2 4 - 2 3 9 (δεκαδικό) Οι διευθύνσεις της D κλάσης είναι ομαδικές .
 • 16. Στην περίπτωση της υποδικτύωσης, ανάλογα με τον αριθμό των υποδικτύων που θέλουμε, χρησιμοποιούμε bits από το τμήμα υπολογιστή της IP διεύθυνσης, των οποίων η τιμή γίνεται 1. Σε ένα δίκτυο Α κλάσης, αυτό μας δίνει την μάσκα υποδικτύου 11111111.11000000.00000000.00000000 (δυαδικό) 255.192.0.0 (δεκαδικό) Αν θέλουμε να έχουμε μέχρι 4=22 υποδίκτυα χρησιμοποιούμε 2 bit από το τμήμα υπολογιστή.
 • 17. Χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των IP διευθύνσεων στα τμήματα Δικτύου και Υπολογιστή. Είναι ένας αριθμός των 32 bit όπου τα bit του δικτύου - υποδικτύου έχουν τιμή 1.
 • 19. Έχοντας μια ΙP διεύθυνση και την μάσκα υποδικτύου σε δυαδική μορφή, χρησιμοποιώντας την λογική πράξη ΑΝD μπορούμε να εξάγουμε την διεύθυνση υποδικτύου. 00000000 Μάσκα Υποδικτύου AND IP Διεύθυνση00110101 0101010110010110 01010011 00000000 Διεύθυνση Υποδικτύου Η ΙP διεύθυνση που έχουμε είναι Β κλάση, με διεύθυνση δικτύου 10010110.00110101.00000000.00000000, δηλαδή 140.53.0.0 και διεύθυνση υποδικτύου 140.53.64.0