Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Nächste SlideShare
Past simple – to be (biti)
Past simple – to be (biti)
Wird geladen in …3
×
1 von 10

Present simple – to be (biti)

7

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Present simple – to be (biti)

  1. 1. Present Simple – TO BE (biti) • Glagol TO BE u • I’m happy. – Ja sam engleskom jeziku ima srećan. posebne oblike po licima u sadašnjem vremenu. 1. I am – ja sam 2. you are – ti si 3. he on she is – ona je I AM = I’M it ono YOU ARE = YOU’RE 1. we are – mi smo HE IS = HE’S 2. you are – vi ste SHE IS = SHE’S 3. they are – oni su IT IS = IT’S WE ARE = WE’RE THEY ARE = THEY’RE
  2. 2. • U odričnom obliku • I am not happy. dodajemo negaciju NOT i dobijamo sledeće oblike: 1. I am not – ja nisam 2. you are not – ti nisi 3. he on she is not – ona nije it ono 1. we are not – mi nismo 2. you are not – vi niste IS NOT = ISN’T 3. they are not – oni nisu ARE NOT = AREN’T
  3. 3. • Upitni oblik nastaje tako • Am I happy? što zamenimo mesta glagolu i subjektu 1. Am I? – Jesam li ja 2. Are you? – Jesi li ti 3. Is he? – Je li on she ona it ono 1. Are we? – Jesmo li mi 2. Are you? – Jeste li vi 3. Are they? – Jesu li oni
  4. 4. Present Simple • Sadašnje vreme, koristimo da opišemo radnju ili stanje koje se odnosi na sadašnjost, na nešto što je stalno tako, a ne samo trenutno, na navike, i radnje koje se ponavljaju.
  5. 5. Potvrdni oblik – Affirmative • U engleskom jeziku, rečenice u potvrdnom obliku UVEK!!! počinju subjektom da znamo KO nešto radi, zatim dolazi glagol da bismo znali ŠTA se radi. Isto važi i za sadašnje vreme, odnosno Present Simple. • Present Simple gradimo tako što samo u TREĆEM LICU JEDNINE (HE, SHE, IT) glagolu dodajemo nastavak –S ili –ES a u svim ostalim licima glagol ima osnovni oblik INFINITIVA, (bez ikakvog nastavka). WORK – raditi 1. I work – Ja radim 2. you work – ti radiš 3. he on she workS – ona radi it ono 1. we work – mi radimo 2. you work – vi radite 3. they work – oni rade
  6. 6. • Nastavak –ES dodajemo glagolu u trećem licu kada se završava sledećim slovima: • -S kiss – He kissES • -SH wash – She washES • He watchES TV. • -CH watch – He watchES • -X fix – She fixES • -O go – He goES • -Y study – She studiES • * Kada se glagol završava na – Y a ispred njega je suglasnik kao u navedenom primeru, - Y se menja u –I ispred nastavka –ES, ali ako je ispred –Y samoglasnik, nema nikakvih promena i dodajemo samo nastavak –S: • play – He playS
  7. 7. Odrični oblik – Negative • It doesn’t work. U odričnom obliku red reči je isti kao i u potvrdnom, samo što dodajemo DON’T i DOESN’T da bismo rekli da neko nešto ne radi. DON’T koristimo za sva lica osim za treće lice jednine kada koristimo DOESN’T. 1. I don’t work – Ja ne radim 2. you don’t work – ti ne radiš 3. he on she doesn’t work – ona ne radi • Kada koristimo DOESN’T na it ono glavnom glagolu NIKADA!!! 1. we don’t work – mi ne radimo nema nastavka –S niti –ES. 2. you don’t work – vi ne radite • PRAVILNO – doesn’t work 3. they don’t work – oni ne rade • NEPRAVILNO – doesn’t works
  8. 8. Upitni oblik – Questions • Do they work? U pitanjima, ispred subjekta • - Yes, they do. stoji DO ili za treće lice • - No, they don’t. jednine DOES, zatim sledi subjekat (KO) pa za njim glagol (ŠTA). 1. Do I work? – Da li ja radim 2. Do you work? – Da li ti radiš 3. he on Does she work? – Da li ona radi it ono • Na ova pitanja uvek 1. Do we work? – Da li mi radimo odgovaramo sa YES ili 2. Do you work? – Da li vi radite NO. 3. Do they work? – Da li oni rade
  9. 9. • Šta ide uz Present Simple u rečenici? • Ili nema vremenske odredbe: • I live in a house. – Ja živim u kući. • Ili je navedeno koliko često: ALWAYS, USUALLY, OFTEN, SOMETIMES, RARELY, NEVER. • He always does his homework. – On uvek radi domaći. • Ili znamo da se nešto ponavlja SVAKOG..EVERY day/week/month/year... • We eat every day. – Mi jedemo svaki dan
  10. 10. • Šta ide uz Present Simple u rečenici? • Ili nema vremenske odredbe: • I live in a house. – Ja živim u kući. • Ili je navedeno koliko često: ALWAYS, USUALLY, OFTEN, SOMETIMES, RARELY, NEVER. • He always does his homework. – On uvek radi domaći. • Ili znamo da se nešto ponavlja SVAKOG..EVERY day/week/month/year... • We eat every day. – Mi jedemo svaki dan

×