Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1 von 6

Past perfect

3

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Past perfect

  1. 1. Past Perfect
  2. 2. Affirmative – Potvrdni oblik • Potvrdni oblik se gradi 1. I had made a cake. – Ja sam pomoćnim glagolom HAVE u napravila tortu. prošlom obliku (HAD) i 2. You had made a cake. – Ti si prošlim participom glavnog napravio tortu. glagola (Past Participle). 3. He had made a cake. – On je napravio tortu. *** Past Participle: She had made a cake. – Ona je a) Pravilni glagoli dobijaju napravila tortu. nastavak – ED It had made a cake. – Ono je napravilo tortu. PLAY + ED = PLAYED b) Nepravilni glagoli imaju 1. We had made a cake. – Mi smo poseban oblik koji se gleda u napravili tortu. III koloni tabele nepravilnih 2. You had made a cake. – Vi ste glagola (Irregular verbs) napravili tortu. 3. They had made a cake. – Oni su MAKE – MADE napravili tortu. Oblik HAD se može skratiti sa ličnom zamenicom u subjektu u ‘D I had = I’d
  3. 3. Negative – Odrični oblik • U odričnom obliku 1. I hadn’t visited the ZOO. – Nisam posetila ZOO. samo dodajemo 2. You hadn’t visited the ZOO. – Ti nisi posetio ZOO. negaciju NOT glagolu 3. He hadn’t visited the ZOO. – On HAD, sve ostalo nije posetio ZOO. She hadn’t visited the ZOO. – Ona ostaje kao u nije posetila ZOO. potvrdnom obliku. It hadn’t visited the ZOO. – Ono nije posetilo ZOO. 1. We hadn’t visited the ZOO. – Mi HAD NOT + PAST 2. nismo posetili ZOO. You hadn’t visited the ZOO. – Vi PARTICIPLE niste posetili ZOO. 3. They hadn’t visited the ZOO. – Oni nisu posetili ZOO. HAD NOT se može skratiti u HADN’T
  4. 4. Question – Upitni oblik • U upitnom obliku, 1. Had I eaten pizza? – Jesam li jela pizu? subjekat i HAD zamene 2. Had you eaten pizza? – Jesi li ti jeo mesta da bi se dobilo pizu? pitanje. 3. Had he eaten pizza? – Je li on jeo pizu? HAD + SUBJEKAT + PAST Had she eaten pizza? – Je li ona jela pizu? PARTICIPLE Had it eaten pizza? – Je li ono jelo • Odgovaramo sa YES/ pizu? NO, odgovarajućom 1. Had we eaten pizza? – Jesmo li mi subjekatskom zamenicom jeli pizu? (I, you, he, she, it, we 2. Had you eaten pizza? – Jeste li vi jeli they) i HAD ako je pizu? 3. Had they eaten pizza? – Jesu li oni odgovor YES, ili HADN’T jeli pizu? ako je odgovor NO. • Yes, I had. A: Had they eaten pizza? B: Yes, they had. • No, we hadn’t.
  5. 5. Use - Upotreba • Past Perfect – upotrebljavamo za radnje koje su se desile prve u prošlosti, a onda su se za njima dešavale sve ostale prošle radnje. - Česti vremenski veznici su: ALREADY, BEFORE, NEVER, EVER We had studied English before we came to eighth grade. – Učili smo engleski pre nego što smo došli u osmi razred. They had already left when we arrived. – Oni su već otišli kada smo mi stigli. Had you ever seen a bear before 2010? - Jesi li ikada video medveda pre 2010? Sam had never cooked coffee before Julie got up. - Sam nikada nije kuvao kafu pre nego Džuli ustane.
  6. 6. Use - Upotreba • Past Perfect – upotrebljavamo za radnje koje su se desile prve u prošlosti, a onda su se za njima dešavale sve ostale prošle radnje. - Česti vremenski veznici su: ALREADY, BEFORE, NEVER, EVER We had studied English before we came to eighth grade. – Učili smo engleski pre nego što smo došli u osmi razred. They had already left when we arrived. – Oni su već otišli kada smo mi stigli. Had you ever seen a bear before 2010? - Jesi li ikada video medveda pre 2010? Sam had never cooked coffee before Julie got up. - Sam nikada nije kuvao kafu pre nego Džuli ustane.

×