Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Nächste SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Wird geladen in …3
×
1 von 6

Past continuous

1

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Past continuous

  1. 1. Past Continuous While we were travelling…
  2. 2. Potvrdni oblik - Affirmative • I was sleeping • Glagol TO BE u prošlom all night. vremenu (WAS/WERE) zavisno od lica se kombinuje Spelling rules - Pravila pisanja sa glavnim glagolom kome Kada dodajemo nastavak –ING treba paziti na dodajemo nastavak –ING pisanje glagola. - Ako se glagol završava na –E, ono se gubi pred nastavkom –ING SLEEP + ING= SLEEPING DRIVE + ING = DRIVING 1. I was sleeping – ja sam spavala 2. You were sleeping – ti si spavao - Neki glagoli udvostručavaju poslednji 3. He on je spavao suglasnik ispred nastavka –ING, npr. STOP, CUT, PUT, SWIM, TRAVEL, DIG, BEG, She was sleeping – ona je spavala SHOP... It ono je spavalo SWIM + ING = SWIMMING 1. We were sleeping – mi smo spavali 2. You were sleeping – vi ste spavali - Glegoli koji se završavaju na –IE, ispred nastavka –ING menjaju –IE u –Y 3. They were sleeping – oni su spavali - DIE + ING = DYING
  3. 3. Odrični oblik - Negative • Da bismo negirali rečenicu koja • I was not riding je u Past Continuous-u, potrebno je samo dodati a bike, I was ice negaciju NOT na oblik glagola skating. TO BE (WAS/ WERE) 1. I was not riding a bike. – Nisam vozila bicikl. 2. You were not riding a bike. – Ti nisi vozio bicikl. 3. He ....... – On nije vozio bicikl. She was not riding a bike. – Ona Oblik WAS NOT se može nije vozila bicikl. skratiti u WASN’T It.......... – Ono nije vozilo bicikl. I wasn’t 1. We were not riding a bike. – Mi Oblik WERE NOT se može nismo vozili bicikl. 2. You were not riding a bike. – Vi skratiti u WEREN’T niste vozili bicikl. 3. They were not riding a bike. – Oni We weren’t nisu vozili bicikl.
  4. 4. Upitni oblik - Questions • U upitnom obliku, glagol TO BE A: Was he playing cricket? (WAS/ WERE) samo zameni B: Yes, he was. mesto sa subjektom 1. Was I playing cricket? – Jesam li ja igrala kriket? 2. Were you playing cricket? – Jesi li ti igrao kriket? A: Was she playing cricket? 3. Was he playing cricket? – Je li on B: No, she wasn’t. igrao kriket? Was she playing cricket? – Je li ona igrala kriket? Was it playing cricket? – Je li ono igralo kriket? 1. Were we playing cricket? – Jesmo li Na postavljena pitanja, odgovaramo sa mi igrali kriket? YES, ili sa NO, odgovarajućom ličnom 2. Were you playing cricket? – Jeste li zamenicom zavisno za koga smo pitali vi igrali kriket? (I, you, he, she it, we, they) i WAS/ WERE ako je odgovor sa YES ili 3. Were they playing cricket? – Jesu li WASN’T/ WEREN’T oni igrali kriket?
  5. 5. Upotreba - Use • Past Continuous koristimo kada izražavamo prošle radnje koje su trajale ili su se ponavljale, a bitno je vreme trajanja a ne sama radnja. - Jane was shopping all morning. • Za radnje koje su trajale kada ih je prekinula neka druga radnja, koja je u Past Simple-u. Tada je veznik koji povezuje dve radnje WHEN (KADA) - We were drinking tea, when she opened a book. • Za dve ili više radnji koje su se dešavale istovremeno. Uglavnom su sve radnje tada u Past Continuous-u, a veznik je WHILE (DOK) ili AS (DOK) - Mum was ironing while I was doing my homework.
  6. 6. Upotreba - Use • Past Continuous koristimo kada izražavamo prošle radnje koje su trajale ili su se ponavljale, a bitno je vreme trajanja a ne sama radnja. - Jane was shopping all morning. • Za radnje koje su trajale kada ih je prekinula neka druga radnja, koja je u Past Simple-u. Tada je veznik koji povezuje dve radnje WHEN (KADA) - We were drinking tea, when she opened a book. • Za dve ili više radnji koje su se dešavale istovremeno. Uglavnom su sve radnje tada u Past Continuous-u, a veznik je WHILE (DOK) ili AS (DOK) - Mum was ironing while I was doing my homework.

×