Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Wird geladen in …3
×
1 von 4

Adjectives

1

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Adjectives

  1. 1. GO O D Adjectives IN TE LL I GE PRE NT T TY R T SMA UG L Y T HO D BA
  2. 2. Adjectives – pridevi - Pridevima opisujemo imenice, govorimo kakvo je nešto - Pridevi odgovaraju na pitanje WHAT...LIKE – Kakav... What is the cat like? – The cat is small. Kakva je mačka? – Mačka je mala. Jedan pridev se razlikuje po stepenu. Može biti u pozitivu, svom osnovnom obliku, u komparativu, nešto jačem obliku i u superlativu, najjačem obliku POSITIVE/COMPARATIVE/SUPERLATIVE
  3. 3. POSITIVE – COMPARATIVE – SUPERLATIVE small (mali) smallER (manji) THE smallEST (najmanji) big (veliki) biGGER (veći) THE biGGEST (najveći) nice (fin) niceR (finiji) THE niceST (najfiniji) pretty (lep) prettIER (lepši) THE prettIEST (najlepši) ** intelligent MORE intelligent THE MOST intelligent (inteligentan) (inteligentniji) (najinteligentniji) *** GOOD (dobar) BETTER (bolji) THE BEST (najbolji) BAD (loš) WORSE (lošiji) THE WORST (najlošiji) - Komparativ se gradi dodavanjem nastavka –ER, a superlativ dodavanjem nastavka –EST - Kod prideva kao što su BIG, HOT, THIN...poslednji suglasnik se udvostručava u komparativu i superlativu - Ako se pridev završava na –E dobija u komparativu samo –R, a u superlativu samo –ST - Kada je poslednje slovo u pridevu –Y ispred kog je suglasnik, -Y se menja u –I ispred nastavaka za komparativ i superlativ - Pridevi koji imaju više od dva samoglasnika komparativ grade dodavanjem MORE ispred prideva a superlative dodavanjem THE MOST ispred prideva - Pridevi GOOD i BAD imaju posebne oblike u komparativu i superlativu
  4. 4. Kada u rečenici komparativom poredimo dva pojma, koristimo izraz THAN = OD My car is smaller than your car. – Moj auto je manji od tvog auta. Tom’s dog is more intelligent than his hamster. – Tomov pas je inteligentniji od njegovog hrčka. Porediti dva pojma možemo i izrazom AS+ adjective +AS – JEDNAKO + pridev +KAO I Sam is as smart as Jake. – Sem je jednako pametan kao i Džejk. Bob isn’t as fast as Barbara. – Bob nije jednako brz kao i Barbara. Superlativ izdvaja jedan pojam iz grupe i ističe ga. Bill is the tallest in class. – Bil je najviši u razredu. PE is the most exciting subject. – Fizičko je najuzbudljiviji predmet.

×