SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 89
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
☹️
😀
1508™
☹️
😀
1508™
☹️
😀
1508™
☹️
😀
1508™
☹️
😀
1508™
☹️
😀
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
♂️
1508™
1508™
1508™
🍪 🎯
📈
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
Adm. Ledelse Digital
programledelse
Teknisk
forvaltning
MarKom.
koordinering
Politisk/strategisk
koordineringsgruppe
Projekt
styregruppe
Webmaste
r
Redaktører
Fagansvarlige
Webmaste
r
IT Leverandører Projektleder
Webmaste
r
Redaktør/
Fagansvarlig
IT
Eksterne
leverandører
1508™
Formål At identificere potentielle
udviklingsprojekter
At kortlægge effekter og investeringer
med henblik på at beslutte
igangsættelse.
At konkretisere plan for projektets
gennemførelse bl.a. konkrete
bookninger af medarbejdere,
kommunikation og forandringsledelse
mv.
At udøve projektstyring samt udvikle,
levere og forankre leverancer,
forandringer mv.
At projektets løsninger implementeres
og gevinsterne realiseres
At evaluere projektforløbet med
henblik på at skabe læring.
Beslutnings-
gate
Kriterier  Understøtter strategi og
udviklingsbehov
 God sammenhæng mellem
investeringer og effekter
 Konkret og realistisk plan
 De efterspurgte ressourcer er
tilgængelige
 Håndterbare risici
 Leverancer efterlever krav og
forventninger
 Interessenter er velinformeret
om fremdrift og status
 Forandringsaktiviteter
gennemført
 Projektet er overleveret og
godkendt af driften (gevinstejer)
 Projektet er færdiggjort og
evalueret
Hvem SLF / områdeledelsen Områdeledelsen Styregruppe / områdeledelsen Styregruppe
Obligatoriske
projektdokumenter
1. Projektgrundlag:
Fyldestgørende beskrivelse af
projektet i form af bl.a. formål,
effekter, forventet tidshorisont
og investeringer.
2. Projektplan:
En konkret køreplan for
gennemførelse af projektet.
3. Projektstatus:
Fast månedlig opdatering af
projektets status fsva risici,
leverancer, milepæle,
estimater, fremdrift mv.
4. Driftsplan:
Plan for implementering og
realisering af gevinster og
forandringer
5. Projektevaluering:
Skabelon til evaluering af
projektet.
Projektidé og
vurdering
Planlægning Gennemførelse
Implementering
og
gevinstrealisering
#
1
#
2
#
3
#
4
Skal projektet
gennemføres ?
Kan projektet
igangsættes ?
Er projektets
leverancer færdige ?
Er projektet
implementeret ?
1508™
Projektinformationer Aktuel status
Projekt ID Projektnavn Projektleder Projektejer Sponsor Gevinstejer Område Budget Bevilling
Dage
allokeret
Startdato Slutdato Gevinster Økonomi Ressourcer
Leverance-
milepæle
Risici
Stemning i
projektet
Projektplan
justeret
2 Data Warehouse
Ole Langer-
Wordolff
Nicolai Fischer-
Bogason
Steen lund
Olsen
Jonas Svava
Iversen
FU Ny bevilling 146
01-05-
2019
31-12-
2020
På mål Obs Obs Obs Obs På mål Ja
3 Kommunikationsplatform
Jens Christian
Østergaard
Søren Hanager
Steen Lund
Olsen
Søren Hanager M&K Ny bevilling 350
01-01-
2019
30-09-
2021
På mål På mål På mål På mål På mål På mål Ja
4
Medieudvikling 2.0 -
revideret
Sabina Furbo Søren Hanager
Steen Lund
Olsen
Søren Hanager M&K Driftsbudget 97
01-02-
2020
01-12-
2020
Obs På mål På mål Obs På mål Obs Ja
7 Marketing Automation
Camilla Krogh
Trendholm
Søren Hanager
Steen Lund
Olsen
Søren Hanager M&K Ny bevilling 144
01-11-
2019
17-11-
2020
På mål På mål Ikke på mål
Ikke på
mål
På mål På mål ja
8
Nyt medlems- og
økonomisystem
Jesper Randbæk
Nicolai Fischer-
Bogason
Steen Lund
Olsen
Nicolai Fisher-
Bogason, Anja
Schmuhl,
Kristiana
Lãksafoss
Søgaard
FU Driftsbudget 229
01-06-
2018
01-12-
2020
Obs Obs På mål
Ikke på
mål
Obs Obs Ja
9 Styringsprojektet Jesper Randbæk
Jonas Svava
Iversen
Jonas
Svava
Iversen
Jonas Svava
Iversen
SEK Driftsbudget 42
01-03-
2019
31-03-
2020
På mål På mål På mål Obs På mål På mål ja
10
CRM / Optimering af
medlemskontakt
Ole Langer-
Wordolff
Nicolai Fischer-
Bogason
Jonas
Svava
Iversen
Søren Hanager FU Ny bevilling 88
29-06-
2019
01-10-
2020
På mål Obs Obs Obs Ikke på mål På mål Ja
11 Ny videreuddannelse
Torben Folke
Månsson
Kristina
Laksáföss
Søgaard
Kent
Petersen
Kristina Laksáfoss
Søgaard, Lars
Dahl Gulmann og
Jannik Schack
WLI Driftsbudget 35
02-02-
2020
01-09-
2020
På mål På mål På mål
Ikke på
mål
På mål På mål Ja
12 Projekt Stud/Dim Ife Annabell Ajufo Søren Hanager
Steen Lund
Olsen
Søren Hanager,
Nicolai Fisher-
Bogason, Kristina
Laks´foss
Søgaard, Anja
Schmuhl
M&K Driftsbudget 193
01-12-
2019
29-05-
2021
På mål På mål På mål
Ikke på
mål
Obs Obs Nej
13
Udvikling af KB og HB-
uddannelse
Karsten Bøjesen -
leverance 1
Briddi Escherich -
leverance 2 og 3
Kristina
Laksáföss
Søgaard
Kent
Petersen
Jonas Svava
Iversen, Jannik
Schack
WLI Driftsbudget 89
01-03-
2020
01-12-
2020
På mål På mål Obs Obs Obs På mål Ja
14 Future Work Lab Signe Bjørg Lyck Jannik Schack
Michael
Budolfsen
Jannik Schack og
Kristina Laksafoss
POL Ny bevilling 887
01-04-
2019
30-09-
2022
På mål På mål På mål På mål På mål På mål Nej
15 Digitale karrieretiltag 2.0
Helle
Kierkegaard/
Morten F. Hansen
Kristina
Laksafoss
Kent
Petersen
Kristina Laksafoss WLI Ny bevilling 143
15-05-
2020
09-10-
2020
På mål På mål På mål På mål På mål På mål Nej
1508™
Allokering af antal dage på områdeniveau
Område Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total
F&J 1,50 2,50 1,50 2,50 1,70 2,00 11,7
FU 75,50 73,00 49,50 47,00 76,50 69,50 37,50 61,50 62,50 21,50 19,50 1,50 595,0
M&K 55,00 81,00 78,00 66,50 65,50 62,00 6,00 44,00 48,50 51,50 51,50 30,00 639,5
POL 9,00 42,00 37,00 35,00 33,00 33,00 31,00 33,00 26,00 26,00 305,0
WLI 3,50 12,50 18,00 10,00 16,00 19,00 11,00 19,00 19,00 7,00 5,00 140,0
LED 1,50 3,50 3,50 3,50 3,50 1,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,5
ADM 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 12,0
Total 137,00 172,50 159,50 173,50 203,20 188,50 78,50 152,50 166,00 128,00 106,00 62,50 1715,70
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
F&J FU M&K POL WLI LED ADM
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
1508™
Vurdering af projekternes evne til at indfri de strategiske mål Samlet projektbudget for hvert strategisk mål
Samlet antal dage allokeret hvert strategiske mål
2
2
2
1
2
6
7
7
6
0 2 4 6 8
Kompetenceudvikling
Bæredygtig udvikling
Holdbart arbejdsliv
Innovation og jobskabelse
Organisation og overenskomst
Differentiering
Medlemsrelationer
Sammenhængskraft
Digitalisering
Antal projekter
Kompetenceudvikling
Bæredygtig udvikling
Holdbart arbejdsliv
Innovation og jobskabelse
Organisation og overenskomst
Differentiering
Medlemsrelationer
Sammenhængskraft
Digitalisering
Samlet projektbudget
232
970
922
143
124
913
1841
1002
678
0 500 1000 1500 2000
Kompetenceudvikling
Bæredygtig udvikling
Holdbart arbejdsliv
Innovation og jobskabelse
Organisation og overenskomst
Differentiering
Medlemsrelationer
Sammenhængskraft
Digitalisering
Samlet antal dage
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
Ikke medlem
Medlem
Tabt medlem
Nyt medlem
Velkomst- / onboarding-flow
Mgl. login på Mit Forbund
Opfordring
Tilmelding til arrangement
Før, under og efter flow
Skifter job
Skifte flow
Fratræder / pension
Fastholdelsesflow
Studerende dimitterer
Betalende medlem flow
Løbende iscenesættelse af koncepter og værktøjer, anbefalingsmotor etc.
MARKETING
AUTOMATION
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
1508™
Creating a User-Centric and Data Driven Mindset

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Creating a User-Centric and Data Driven Mindset

Vietnam Salary Guide 2016_First Alliances
Vietnam Salary Guide 2016_First AlliancesVietnam Salary Guide 2016_First Alliances
Vietnam Salary Guide 2016_First AlliancesNgoc Diep Bui (Annie)
 
Vietnam Salary Guide 2016 | First Alliances
Vietnam Salary Guide 2016 | First AlliancesVietnam Salary Guide 2016 | First Alliances
Vietnam Salary Guide 2016 | First AlliancesFirst Alliances
 
Vietnam Salary Guide 2016_First Alliances
Vietnam Salary Guide 2016_First AlliancesVietnam Salary Guide 2016_First Alliances
Vietnam Salary Guide 2016_First AlliancesHan Le
 
Vietnam Salary Report - First Alliances
Vietnam Salary Report - First AlliancesVietnam Salary Report - First Alliances
Vietnam Salary Report - First AlliancesVan Anh Phi
 
Board Deck Template for SaaS Companies
 Board Deck Template for SaaS Companies Board Deck Template for SaaS Companies
Board Deck Template for SaaS Companiesserenacapital
 
Understanding The Impact of Sales to Cash Flow & Capital Planning in Micro, S...
Understanding The Impact of Sales to Cash Flow & Capital Planning in Micro, S...Understanding The Impact of Sales to Cash Flow & Capital Planning in Micro, S...
Understanding The Impact of Sales to Cash Flow & Capital Planning in Micro, S...Nino Mayvi Dian
 
Scaling operations in the Subscription Economy (Brandwatch)
Scaling operations in the Subscription Economy (Brandwatch)Scaling operations in the Subscription Economy (Brandwatch)
Scaling operations in the Subscription Economy (Brandwatch)Zuora, Inc.
 
Money Projection PowerPoint Presentation Slides
Money Projection PowerPoint Presentation Slides Money Projection PowerPoint Presentation Slides
Money Projection PowerPoint Presentation Slides SlideTeam
 
KPO Business Plan for M/s Arkhion Design Private Limited, Gurgaon
KPO Business Plan for M/s Arkhion Design Private Limited, GurgaonKPO Business Plan for M/s Arkhion Design Private Limited, Gurgaon
KPO Business Plan for M/s Arkhion Design Private Limited, GurgaonAMIT GUPTA
 
Commercial Due Diligence Process PowerPoint Presentation Slides
Commercial Due Diligence Process PowerPoint Presentation SlidesCommercial Due Diligence Process PowerPoint Presentation Slides
Commercial Due Diligence Process PowerPoint Presentation SlidesSlideTeam
 
CA PPM : Aligning Projects With Strategy
CA PPM: Aligning Projects With StrategyCA PPM: Aligning Projects With Strategy
CA PPM : Aligning Projects With StrategyCA Technologies
 
Location Based Services GPS apps - com2map
Location Based Services GPS apps - com2map Location Based Services GPS apps - com2map
Location Based Services GPS apps - com2map IBS Technologies
 
Billable vs non billable hours in IT consulting
Billable vs non billable hours in IT consultingBillable vs non billable hours in IT consulting
Billable vs non billable hours in IT consultingGalina Makagonova
 
Synergy PowerPoint Presentation Slides
Synergy PowerPoint Presentation SlidesSynergy PowerPoint Presentation Slides
Synergy PowerPoint Presentation SlidesSlideTeam
 
Glassdoor Recruiting Budget Revealed: How We Built Our 2014 Budget
Glassdoor Recruiting Budget Revealed: How We Built Our 2014 BudgetGlassdoor Recruiting Budget Revealed: How We Built Our 2014 Budget
Glassdoor Recruiting Budget Revealed: How We Built Our 2014 BudgetRecruitingDaily.com LLC
 
Legal Investigation PowerPoint Presentation Slides
Legal Investigation PowerPoint Presentation SlidesLegal Investigation PowerPoint Presentation Slides
Legal Investigation PowerPoint Presentation SlidesSlideTeam
 
Revenue Forecasting PowerPoint Presentation Slides
Revenue Forecasting PowerPoint Presentation SlidesRevenue Forecasting PowerPoint Presentation Slides
Revenue Forecasting PowerPoint Presentation SlidesSlideTeam
 
FPABOSTON16 Brochure
FPABOSTON16 BrochureFPABOSTON16 Brochure
FPABOSTON16 BrochureScott Sarian
 

Ähnlich wie Creating a User-Centric and Data Driven Mindset (20)

Vietnam Salary Guide 2016_First Alliances
Vietnam Salary Guide 2016_First AlliancesVietnam Salary Guide 2016_First Alliances
Vietnam Salary Guide 2016_First Alliances
 
Vietnam Salary Guide 2016 from First Alliances
Vietnam Salary Guide 2016 from First AlliancesVietnam Salary Guide 2016 from First Alliances
Vietnam Salary Guide 2016 from First Alliances
 
Vietnam Salary Guide 2016 | First Alliances
Vietnam Salary Guide 2016 | First AlliancesVietnam Salary Guide 2016 | First Alliances
Vietnam Salary Guide 2016 | First Alliances
 
Vietnam Salary Guide 2016_First Alliances
Vietnam Salary Guide 2016_First AlliancesVietnam Salary Guide 2016_First Alliances
Vietnam Salary Guide 2016_First Alliances
 
Vietnam Salary Report - First Alliances
Vietnam Salary Report - First AlliancesVietnam Salary Report - First Alliances
Vietnam Salary Report - First Alliances
 
Board Deck Template for SaaS Companies
 Board Deck Template for SaaS Companies Board Deck Template for SaaS Companies
Board Deck Template for SaaS Companies
 
Understanding The Impact of Sales to Cash Flow & Capital Planning in Micro, S...
Understanding The Impact of Sales to Cash Flow & Capital Planning in Micro, S...Understanding The Impact of Sales to Cash Flow & Capital Planning in Micro, S...
Understanding The Impact of Sales to Cash Flow & Capital Planning in Micro, S...
 
Scaling operations in the Subscription Economy (Brandwatch)
Scaling operations in the Subscription Economy (Brandwatch)Scaling operations in the Subscription Economy (Brandwatch)
Scaling operations in the Subscription Economy (Brandwatch)
 
Money Projection PowerPoint Presentation Slides
Money Projection PowerPoint Presentation Slides Money Projection PowerPoint Presentation Slides
Money Projection PowerPoint Presentation Slides
 
KPO Business Plan for M/s Arkhion Design Private Limited, Gurgaon
KPO Business Plan for M/s Arkhion Design Private Limited, GurgaonKPO Business Plan for M/s Arkhion Design Private Limited, Gurgaon
KPO Business Plan for M/s Arkhion Design Private Limited, Gurgaon
 
Commercial Due Diligence Process PowerPoint Presentation Slides
Commercial Due Diligence Process PowerPoint Presentation SlidesCommercial Due Diligence Process PowerPoint Presentation Slides
Commercial Due Diligence Process PowerPoint Presentation Slides
 
CA PPM : Aligning Projects With Strategy
CA PPM: Aligning Projects With StrategyCA PPM: Aligning Projects With Strategy
CA PPM : Aligning Projects With Strategy
 
Location Based Services GPS apps - com2map
Location Based Services GPS apps - com2map Location Based Services GPS apps - com2map
Location Based Services GPS apps - com2map
 
Billable vs non billable hours in IT consulting
Billable vs non billable hours in IT consultingBillable vs non billable hours in IT consulting
Billable vs non billable hours in IT consulting
 
Strategic direction setting
Strategic direction settingStrategic direction setting
Strategic direction setting
 
Synergy PowerPoint Presentation Slides
Synergy PowerPoint Presentation SlidesSynergy PowerPoint Presentation Slides
Synergy PowerPoint Presentation Slides
 
Glassdoor Recruiting Budget Revealed: How We Built Our 2014 Budget
Glassdoor Recruiting Budget Revealed: How We Built Our 2014 BudgetGlassdoor Recruiting Budget Revealed: How We Built Our 2014 Budget
Glassdoor Recruiting Budget Revealed: How We Built Our 2014 Budget
 
Legal Investigation PowerPoint Presentation Slides
Legal Investigation PowerPoint Presentation SlidesLegal Investigation PowerPoint Presentation Slides
Legal Investigation PowerPoint Presentation Slides
 
Revenue Forecasting PowerPoint Presentation Slides
Revenue Forecasting PowerPoint Presentation SlidesRevenue Forecasting PowerPoint Presentation Slides
Revenue Forecasting PowerPoint Presentation Slides
 
FPABOSTON16 Brochure
FPABOSTON16 BrochureFPABOSTON16 Brochure
FPABOSTON16 Brochure
 

Mehr von 1508 A/S

Morgenbooster: Storytelling in Identity Design
Morgenbooster: Storytelling in Identity DesignMorgenbooster: Storytelling in Identity Design
Morgenbooster: Storytelling in Identity Design1508 A/S
 
AI and Design Vol. 2: Navigating the New Frontier - Morgenbooster
AI and Design Vol. 2: Navigating the New Frontier - MorgenboosterAI and Design Vol. 2: Navigating the New Frontier - Morgenbooster
AI and Design Vol. 2: Navigating the New Frontier - Morgenbooster1508 A/S
 
Designing for Inclusion - Morgenbooster
Designing for Inclusion - MorgenboosterDesigning for Inclusion - Morgenbooster
Designing for Inclusion - Morgenbooster1508 A/S
 
Goodbye, Growthism - Morgenbooster 28/02/2024
Goodbye, Growthism - Morgenbooster 28/02/2024Goodbye, Growthism - Morgenbooster 28/02/2024
Goodbye, Growthism - Morgenbooster 28/02/20241508 A/S
 
Uncertainty as a Business and Design Tool - Morgenbooster
Uncertainty as a Business and Design Tool - MorgenboosterUncertainty as a Business and Design Tool - Morgenbooster
Uncertainty as a Business and Design Tool - Morgenbooster1508 A/S
 
Lowww: How to design for a low carbon world wide web - Morgenbooster
Lowww: How to design for a low carbon world wide web - MorgenboosterLowww: How to design for a low carbon world wide web - Morgenbooster
Lowww: How to design for a low carbon world wide web - Morgenbooster1508 A/S
 
Ai and Design: When, Why and How? - Morgenbooster
Ai and Design: When, Why and How? - MorgenboosterAi and Design: When, Why and How? - Morgenbooster
Ai and Design: When, Why and How? - Morgenbooster1508 A/S
 
The 3 Corner Stones of a Strategic - Morgenbooster
The 3 Corner Stones of a Strategic - MorgenboosterThe 3 Corner Stones of a Strategic - Morgenbooster
The 3 Corner Stones of a Strategic - Morgenbooster1508 A/S
 
Don't click this - Morgenbooster
Don't click this - MorgenboosterDon't click this - Morgenbooster
Don't click this - Morgenbooster1508 A/S
 
The Power of Words: Why Writing is Designing too Morgenbooster
The Power of Words: Why Writing is Designing too MorgenboosterThe Power of Words: Why Writing is Designing too Morgenbooster
The Power of Words: Why Writing is Designing too Morgenbooster1508 A/S
 
Principles of Game Design in Real-Life Solutions
Principles of Game Design in Real-Life SolutionsPrinciples of Game Design in Real-Life Solutions
Principles of Game Design in Real-Life Solutions1508 A/S
 
Business Design: A Category on the Rise?
Business Design: A Category on the Rise?Business Design: A Category on the Rise?
Business Design: A Category on the Rise?1508 A/S
 
Hard data & simple messages.pptx
Hard data & simple messages.pptxHard data & simple messages.pptx
Hard data & simple messages.pptx1508 A/S
 
MB Design Systems slides.pdf
MB Design Systems slides.pdfMB Design Systems slides.pdf
MB Design Systems slides.pdf1508 A/S
 
Morgenbooster 1508 - Think like a Futurist Act Like a Designer
Morgenbooster 1508 - Think like a Futurist Act Like a DesignerMorgenbooster 1508 - Think like a Futurist Act Like a Designer
Morgenbooster 1508 - Think like a Futurist Act Like a Designer1508 A/S
 
The Game of Accessibility.pdf
The Game of Accessibility.pdfThe Game of Accessibility.pdf
The Game of Accessibility.pdf1508 A/S
 
No-Code Tools: Website Design of the Future?
No-Code Tools: Website Design of the Future?No-Code Tools: Website Design of the Future?
No-Code Tools: Website Design of the Future?1508 A/S
 
What is Next in Corporate Innovation?
What is Next in Corporate Innovation?What is Next in Corporate Innovation?
What is Next in Corporate Innovation?1508 A/S
 
Place Branding by Nordic Talks
Place Branding by Nordic TalksPlace Branding by Nordic Talks
Place Branding by Nordic Talks1508 A/S
 
Designing for Possible Futures
Designing for Possible FuturesDesigning for Possible Futures
Designing for Possible Futures1508 A/S
 

Mehr von 1508 A/S (20)

Morgenbooster: Storytelling in Identity Design
Morgenbooster: Storytelling in Identity DesignMorgenbooster: Storytelling in Identity Design
Morgenbooster: Storytelling in Identity Design
 
AI and Design Vol. 2: Navigating the New Frontier - Morgenbooster
AI and Design Vol. 2: Navigating the New Frontier - MorgenboosterAI and Design Vol. 2: Navigating the New Frontier - Morgenbooster
AI and Design Vol. 2: Navigating the New Frontier - Morgenbooster
 
Designing for Inclusion - Morgenbooster
Designing for Inclusion - MorgenboosterDesigning for Inclusion - Morgenbooster
Designing for Inclusion - Morgenbooster
 
Goodbye, Growthism - Morgenbooster 28/02/2024
Goodbye, Growthism - Morgenbooster 28/02/2024Goodbye, Growthism - Morgenbooster 28/02/2024
Goodbye, Growthism - Morgenbooster 28/02/2024
 
Uncertainty as a Business and Design Tool - Morgenbooster
Uncertainty as a Business and Design Tool - MorgenboosterUncertainty as a Business and Design Tool - Morgenbooster
Uncertainty as a Business and Design Tool - Morgenbooster
 
Lowww: How to design for a low carbon world wide web - Morgenbooster
Lowww: How to design for a low carbon world wide web - MorgenboosterLowww: How to design for a low carbon world wide web - Morgenbooster
Lowww: How to design for a low carbon world wide web - Morgenbooster
 
Ai and Design: When, Why and How? - Morgenbooster
Ai and Design: When, Why and How? - MorgenboosterAi and Design: When, Why and How? - Morgenbooster
Ai and Design: When, Why and How? - Morgenbooster
 
The 3 Corner Stones of a Strategic - Morgenbooster
The 3 Corner Stones of a Strategic - MorgenboosterThe 3 Corner Stones of a Strategic - Morgenbooster
The 3 Corner Stones of a Strategic - Morgenbooster
 
Don't click this - Morgenbooster
Don't click this - MorgenboosterDon't click this - Morgenbooster
Don't click this - Morgenbooster
 
The Power of Words: Why Writing is Designing too Morgenbooster
The Power of Words: Why Writing is Designing too MorgenboosterThe Power of Words: Why Writing is Designing too Morgenbooster
The Power of Words: Why Writing is Designing too Morgenbooster
 
Principles of Game Design in Real-Life Solutions
Principles of Game Design in Real-Life SolutionsPrinciples of Game Design in Real-Life Solutions
Principles of Game Design in Real-Life Solutions
 
Business Design: A Category on the Rise?
Business Design: A Category on the Rise?Business Design: A Category on the Rise?
Business Design: A Category on the Rise?
 
Hard data & simple messages.pptx
Hard data & simple messages.pptxHard data & simple messages.pptx
Hard data & simple messages.pptx
 
MB Design Systems slides.pdf
MB Design Systems slides.pdfMB Design Systems slides.pdf
MB Design Systems slides.pdf
 
Morgenbooster 1508 - Think like a Futurist Act Like a Designer
Morgenbooster 1508 - Think like a Futurist Act Like a DesignerMorgenbooster 1508 - Think like a Futurist Act Like a Designer
Morgenbooster 1508 - Think like a Futurist Act Like a Designer
 
The Game of Accessibility.pdf
The Game of Accessibility.pdfThe Game of Accessibility.pdf
The Game of Accessibility.pdf
 
No-Code Tools: Website Design of the Future?
No-Code Tools: Website Design of the Future?No-Code Tools: Website Design of the Future?
No-Code Tools: Website Design of the Future?
 
What is Next in Corporate Innovation?
What is Next in Corporate Innovation?What is Next in Corporate Innovation?
What is Next in Corporate Innovation?
 
Place Branding by Nordic Talks
Place Branding by Nordic TalksPlace Branding by Nordic Talks
Place Branding by Nordic Talks
 
Designing for Possible Futures
Designing for Possible FuturesDesigning for Possible Futures
Designing for Possible Futures
 

Kürzlich hochgeladen

Heuristic Evaluation of System & Application
Heuristic Evaluation of System & ApplicationHeuristic Evaluation of System & Application
Heuristic Evaluation of System & ApplicationJaime Brown
 
CADD 141 - Puzzle Cube Project - Product Photos
CADD 141 - Puzzle Cube Project - Product PhotosCADD 141 - Puzzle Cube Project - Product Photos
CADD 141 - Puzzle Cube Project - Product PhotosDuyDo100
 
Avoid these common UI/UX design mistakes
 Avoid these common UI/UX design mistakes Avoid these common UI/UX design mistakes
Avoid these common UI/UX design mistakesuistudiozdesign
 
NO1 Popular kala jadu karne wale ka contact number kala jadu karne wale baba ...
NO1 Popular kala jadu karne wale ka contact number kala jadu karne wale baba ...NO1 Popular kala jadu karne wale ka contact number kala jadu karne wale baba ...
NO1 Popular kala jadu karne wale ka contact number kala jadu karne wale baba ...Amil baba
 
Real Smart Art Infographics by Slidesgo.pptx
Real Smart Art Infographics by Slidesgo.pptxReal Smart Art Infographics by Slidesgo.pptx
Real Smart Art Infographics by Slidesgo.pptxArindamMookherji1
 
Top 10 Website Designing Hacks for Beginners.pptx.pptx
Top 10 Website Designing Hacks for Beginners.pptx.pptxTop 10 Website Designing Hacks for Beginners.pptx.pptx
Top 10 Website Designing Hacks for Beginners.pptx.pptxe-Definers Technology
 
一比一原版格林威治大学毕业证成绩单如何办理
一比一原版格林威治大学毕业证成绩单如何办理一比一原版格林威治大学毕业证成绩单如何办理
一比一原版格林威治大学毕业证成绩单如何办理cyebo
 
iF_Design_Trend_Report_twentytwenrythree
iF_Design_Trend_Report_twentytwenrythreeiF_Design_Trend_Report_twentytwenrythree
iF_Design_Trend_Report_twentytwenrythreeCarlgaming1
 
Design Portofolios - Licensed Architect / BIM Specialist
Design Portofolios - Licensed Architect / BIM SpecialistDesign Portofolios - Licensed Architect / BIM Specialist
Design Portofolios - Licensed Architect / BIM SpecialistYudistira
 
Knowing, Understanding and Planning Cities- Role and Relevance Physical Plan...
Knowing, Understanding and Planning Cities- Role and Relevance Physical Plan...Knowing, Understanding and Planning Cities- Role and Relevance Physical Plan...
Knowing, Understanding and Planning Cities- Role and Relevance Physical Plan...JIT KUMAR GUPTA
 
Abdulaziz Tariq Abdulaziz Mustafa CV 2024
Abdulaziz Tariq Abdulaziz Mustafa CV 2024Abdulaziz Tariq Abdulaziz Mustafa CV 2024
Abdulaziz Tariq Abdulaziz Mustafa CV 2024Abdulaziz Mustafa
 
FW25-26 Fashion Key Items Trend Book Peclers Paris
FW25-26 Fashion Key Items Trend Book Peclers ParisFW25-26 Fashion Key Items Trend Book Peclers Paris
FW25-26 Fashion Key Items Trend Book Peclers ParisPeclers Paris
 
BIT Khushi gandhi project.pdf graphic design
BIT Khushi gandhi project.pdf graphic designBIT Khushi gandhi project.pdf graphic design
BIT Khushi gandhi project.pdf graphic designKhushiGandhi15
 
And that's about to change! (Service Design Drinks Berlin May 2024)
And that's about to change! (Service Design Drinks Berlin May 2024)And that's about to change! (Service Design Drinks Berlin May 2024)
And that's about to change! (Service Design Drinks Berlin May 2024)☕ 🥧 🚲 Martin Gude
 
CADD 141 - BIRD Scooter - Cup Holder Photos.pdf
CADD 141 - BIRD Scooter - Cup Holder Photos.pdfCADD 141 - BIRD Scooter - Cup Holder Photos.pdf
CADD 141 - BIRD Scooter - Cup Holder Photos.pdfDuyDo100
 
Recycled Modular Low Cost Construction .pdf
Recycled Modular Low Cost Construction .pdfRecycled Modular Low Cost Construction .pdf
Recycled Modular Low Cost Construction .pdfjeffreycarroll14
 
NO1 Best Best Amil In Rawalpindi Bangali Baba In Rawalpindi jadu tona karne w...
NO1 Best Best Amil In Rawalpindi Bangali Baba In Rawalpindi jadu tona karne w...NO1 Best Best Amil In Rawalpindi Bangali Baba In Rawalpindi jadu tona karne w...
NO1 Best Best Amil In Rawalpindi Bangali Baba In Rawalpindi jadu tona karne w...Amil baba
 
The Journey of Fashion Designer Sketches - From Concept to Catwalk
The Journey of Fashion Designer Sketches - From Concept to CatwalkThe Journey of Fashion Designer Sketches - From Concept to Catwalk
The Journey of Fashion Designer Sketches - From Concept to CatwalkWave PLM
 
Claire's designing portfolio presentation
Claire's designing portfolio presentationClaire's designing portfolio presentation
Claire's designing portfolio presentationssuser8fae18
 
Webhost NVME Cloud VPS Hosting1234455678
Webhost NVME Cloud VPS Hosting1234455678Webhost NVME Cloud VPS Hosting1234455678
Webhost NVME Cloud VPS Hosting1234455678Cloud99 Cloud
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Heuristic Evaluation of System & Application
Heuristic Evaluation of System & ApplicationHeuristic Evaluation of System & Application
Heuristic Evaluation of System & Application
 
CADD 141 - Puzzle Cube Project - Product Photos
CADD 141 - Puzzle Cube Project - Product PhotosCADD 141 - Puzzle Cube Project - Product Photos
CADD 141 - Puzzle Cube Project - Product Photos
 
Avoid these common UI/UX design mistakes
 Avoid these common UI/UX design mistakes Avoid these common UI/UX design mistakes
Avoid these common UI/UX design mistakes
 
NO1 Popular kala jadu karne wale ka contact number kala jadu karne wale baba ...
NO1 Popular kala jadu karne wale ka contact number kala jadu karne wale baba ...NO1 Popular kala jadu karne wale ka contact number kala jadu karne wale baba ...
NO1 Popular kala jadu karne wale ka contact number kala jadu karne wale baba ...
 
Real Smart Art Infographics by Slidesgo.pptx
Real Smart Art Infographics by Slidesgo.pptxReal Smart Art Infographics by Slidesgo.pptx
Real Smart Art Infographics by Slidesgo.pptx
 
Top 10 Website Designing Hacks for Beginners.pptx.pptx
Top 10 Website Designing Hacks for Beginners.pptx.pptxTop 10 Website Designing Hacks for Beginners.pptx.pptx
Top 10 Website Designing Hacks for Beginners.pptx.pptx
 
一比一原版格林威治大学毕业证成绩单如何办理
一比一原版格林威治大学毕业证成绩单如何办理一比一原版格林威治大学毕业证成绩单如何办理
一比一原版格林威治大学毕业证成绩单如何办理
 
iF_Design_Trend_Report_twentytwenrythree
iF_Design_Trend_Report_twentytwenrythreeiF_Design_Trend_Report_twentytwenrythree
iF_Design_Trend_Report_twentytwenrythree
 
Design Portofolios - Licensed Architect / BIM Specialist
Design Portofolios - Licensed Architect / BIM SpecialistDesign Portofolios - Licensed Architect / BIM Specialist
Design Portofolios - Licensed Architect / BIM Specialist
 
Knowing, Understanding and Planning Cities- Role and Relevance Physical Plan...
Knowing, Understanding and Planning Cities- Role and Relevance Physical Plan...Knowing, Understanding and Planning Cities- Role and Relevance Physical Plan...
Knowing, Understanding and Planning Cities- Role and Relevance Physical Plan...
 
Abdulaziz Tariq Abdulaziz Mustafa CV 2024
Abdulaziz Tariq Abdulaziz Mustafa CV 2024Abdulaziz Tariq Abdulaziz Mustafa CV 2024
Abdulaziz Tariq Abdulaziz Mustafa CV 2024
 
FW25-26 Fashion Key Items Trend Book Peclers Paris
FW25-26 Fashion Key Items Trend Book Peclers ParisFW25-26 Fashion Key Items Trend Book Peclers Paris
FW25-26 Fashion Key Items Trend Book Peclers Paris
 
BIT Khushi gandhi project.pdf graphic design
BIT Khushi gandhi project.pdf graphic designBIT Khushi gandhi project.pdf graphic design
BIT Khushi gandhi project.pdf graphic design
 
And that's about to change! (Service Design Drinks Berlin May 2024)
And that's about to change! (Service Design Drinks Berlin May 2024)And that's about to change! (Service Design Drinks Berlin May 2024)
And that's about to change! (Service Design Drinks Berlin May 2024)
 
CADD 141 - BIRD Scooter - Cup Holder Photos.pdf
CADD 141 - BIRD Scooter - Cup Holder Photos.pdfCADD 141 - BIRD Scooter - Cup Holder Photos.pdf
CADD 141 - BIRD Scooter - Cup Holder Photos.pdf
 
Recycled Modular Low Cost Construction .pdf
Recycled Modular Low Cost Construction .pdfRecycled Modular Low Cost Construction .pdf
Recycled Modular Low Cost Construction .pdf
 
NO1 Best Best Amil In Rawalpindi Bangali Baba In Rawalpindi jadu tona karne w...
NO1 Best Best Amil In Rawalpindi Bangali Baba In Rawalpindi jadu tona karne w...NO1 Best Best Amil In Rawalpindi Bangali Baba In Rawalpindi jadu tona karne w...
NO1 Best Best Amil In Rawalpindi Bangali Baba In Rawalpindi jadu tona karne w...
 
The Journey of Fashion Designer Sketches - From Concept to Catwalk
The Journey of Fashion Designer Sketches - From Concept to CatwalkThe Journey of Fashion Designer Sketches - From Concept to Catwalk
The Journey of Fashion Designer Sketches - From Concept to Catwalk
 
Claire's designing portfolio presentation
Claire's designing portfolio presentationClaire's designing portfolio presentation
Claire's designing portfolio presentation
 
Webhost NVME Cloud VPS Hosting1234455678
Webhost NVME Cloud VPS Hosting1234455678Webhost NVME Cloud VPS Hosting1234455678
Webhost NVME Cloud VPS Hosting1234455678
 

Creating a User-Centric and Data Driven Mindset

 • 1.
 • 38.
 • 39.
 • 45.
 • 56.
 • 61. Formål At identificere potentielle udviklingsprojekter At kortlægge effekter og investeringer med henblik på at beslutte igangsættelse. At konkretisere plan for projektets gennemførelse bl.a. konkrete bookninger af medarbejdere, kommunikation og forandringsledelse mv. At udøve projektstyring samt udvikle, levere og forankre leverancer, forandringer mv. At projektets løsninger implementeres og gevinsterne realiseres At evaluere projektforløbet med henblik på at skabe læring. Beslutnings- gate Kriterier  Understøtter strategi og udviklingsbehov  God sammenhæng mellem investeringer og effekter  Konkret og realistisk plan  De efterspurgte ressourcer er tilgængelige  Håndterbare risici  Leverancer efterlever krav og forventninger  Interessenter er velinformeret om fremdrift og status  Forandringsaktiviteter gennemført  Projektet er overleveret og godkendt af driften (gevinstejer)  Projektet er færdiggjort og evalueret Hvem SLF / områdeledelsen Områdeledelsen Styregruppe / områdeledelsen Styregruppe Obligatoriske projektdokumenter 1. Projektgrundlag: Fyldestgørende beskrivelse af projektet i form af bl.a. formål, effekter, forventet tidshorisont og investeringer. 2. Projektplan: En konkret køreplan for gennemførelse af projektet. 3. Projektstatus: Fast månedlig opdatering af projektets status fsva risici, leverancer, milepæle, estimater, fremdrift mv. 4. Driftsplan: Plan for implementering og realisering af gevinster og forandringer 5. Projektevaluering: Skabelon til evaluering af projektet. Projektidé og vurdering Planlægning Gennemførelse Implementering og gevinstrealisering # 1 # 2 # 3 # 4 Skal projektet gennemføres ? Kan projektet igangsættes ? Er projektets leverancer færdige ? Er projektet implementeret ? 1508™
 • 62. Projektinformationer Aktuel status Projekt ID Projektnavn Projektleder Projektejer Sponsor Gevinstejer Område Budget Bevilling Dage allokeret Startdato Slutdato Gevinster Økonomi Ressourcer Leverance- milepæle Risici Stemning i projektet Projektplan justeret 2 Data Warehouse Ole Langer- Wordolff Nicolai Fischer- Bogason Steen lund Olsen Jonas Svava Iversen FU Ny bevilling 146 01-05- 2019 31-12- 2020 På mål Obs Obs Obs Obs På mål Ja 3 Kommunikationsplatform Jens Christian Østergaard Søren Hanager Steen Lund Olsen Søren Hanager M&K Ny bevilling 350 01-01- 2019 30-09- 2021 På mål På mål På mål På mål På mål På mål Ja 4 Medieudvikling 2.0 - revideret Sabina Furbo Søren Hanager Steen Lund Olsen Søren Hanager M&K Driftsbudget 97 01-02- 2020 01-12- 2020 Obs På mål På mål Obs På mål Obs Ja 7 Marketing Automation Camilla Krogh Trendholm Søren Hanager Steen Lund Olsen Søren Hanager M&K Ny bevilling 144 01-11- 2019 17-11- 2020 På mål På mål Ikke på mål Ikke på mål På mål På mål ja 8 Nyt medlems- og økonomisystem Jesper Randbæk Nicolai Fischer- Bogason Steen Lund Olsen Nicolai Fisher- Bogason, Anja Schmuhl, Kristiana Lãksafoss Søgaard FU Driftsbudget 229 01-06- 2018 01-12- 2020 Obs Obs På mål Ikke på mål Obs Obs Ja 9 Styringsprojektet Jesper Randbæk Jonas Svava Iversen Jonas Svava Iversen Jonas Svava Iversen SEK Driftsbudget 42 01-03- 2019 31-03- 2020 På mål På mål På mål Obs På mål På mål ja 10 CRM / Optimering af medlemskontakt Ole Langer- Wordolff Nicolai Fischer- Bogason Jonas Svava Iversen Søren Hanager FU Ny bevilling 88 29-06- 2019 01-10- 2020 På mål Obs Obs Obs Ikke på mål På mål Ja 11 Ny videreuddannelse Torben Folke Månsson Kristina Laksáföss Søgaard Kent Petersen Kristina Laksáfoss Søgaard, Lars Dahl Gulmann og Jannik Schack WLI Driftsbudget 35 02-02- 2020 01-09- 2020 På mål På mål På mål Ikke på mål På mål På mål Ja 12 Projekt Stud/Dim Ife Annabell Ajufo Søren Hanager Steen Lund Olsen Søren Hanager, Nicolai Fisher- Bogason, Kristina Laks´foss Søgaard, Anja Schmuhl M&K Driftsbudget 193 01-12- 2019 29-05- 2021 På mål På mål På mål Ikke på mål Obs Obs Nej 13 Udvikling af KB og HB- uddannelse Karsten Bøjesen - leverance 1 Briddi Escherich - leverance 2 og 3 Kristina Laksáföss Søgaard Kent Petersen Jonas Svava Iversen, Jannik Schack WLI Driftsbudget 89 01-03- 2020 01-12- 2020 På mål På mål Obs Obs Obs På mål Ja 14 Future Work Lab Signe Bjørg Lyck Jannik Schack Michael Budolfsen Jannik Schack og Kristina Laksafoss POL Ny bevilling 887 01-04- 2019 30-09- 2022 På mål På mål På mål På mål På mål På mål Nej 15 Digitale karrieretiltag 2.0 Helle Kierkegaard/ Morten F. Hansen Kristina Laksafoss Kent Petersen Kristina Laksafoss WLI Ny bevilling 143 15-05- 2020 09-10- 2020 På mål På mål På mål På mål På mål På mål Nej 1508™
 • 63. Allokering af antal dage på områdeniveau Område Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Total F&J 1,50 2,50 1,50 2,50 1,70 2,00 11,7 FU 75,50 73,00 49,50 47,00 76,50 69,50 37,50 61,50 62,50 21,50 19,50 1,50 595,0 M&K 55,00 81,00 78,00 66,50 65,50 62,00 6,00 44,00 48,50 51,50 51,50 30,00 639,5 POL 9,00 42,00 37,00 35,00 33,00 33,00 31,00 33,00 26,00 26,00 305,0 WLI 3,50 12,50 18,00 10,00 16,00 19,00 11,00 19,00 19,00 7,00 5,00 140,0 LED 1,50 3,50 3,50 3,50 3,50 1,00 0,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,5 ADM 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 12,0 Total 137,00 172,50 159,50 173,50 203,20 188,50 78,50 152,50 166,00 128,00 106,00 62,50 1715,70 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 F&J FU M&K POL WLI LED ADM Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August 1508™
 • 64. Vurdering af projekternes evne til at indfri de strategiske mål Samlet projektbudget for hvert strategisk mål Samlet antal dage allokeret hvert strategiske mål 2 2 2 1 2 6 7 7 6 0 2 4 6 8 Kompetenceudvikling Bæredygtig udvikling Holdbart arbejdsliv Innovation og jobskabelse Organisation og overenskomst Differentiering Medlemsrelationer Sammenhængskraft Digitalisering Antal projekter Kompetenceudvikling Bæredygtig udvikling Holdbart arbejdsliv Innovation og jobskabelse Organisation og overenskomst Differentiering Medlemsrelationer Sammenhængskraft Digitalisering Samlet projektbudget 232 970 922 143 124 913 1841 1002 678 0 500 1000 1500 2000 Kompetenceudvikling Bæredygtig udvikling Holdbart arbejdsliv Innovation og jobskabelse Organisation og overenskomst Differentiering Medlemsrelationer Sammenhængskraft Digitalisering Samlet antal dage 1508™
 • 76. 1508™ Ikke medlem Medlem Tabt medlem Nyt medlem Velkomst- / onboarding-flow Mgl. login på Mit Forbund Opfordring Tilmelding til arrangement Før, under og efter flow Skifter job Skifte flow Fratræder / pension Fastholdelsesflow Studerende dimitterer Betalende medlem flow Løbende iscenesættelse af koncepter og værktøjer, anbefalingsmotor etc. MARKETING AUTOMATION

Hinweis der Redaktion

 1. Fortælle om arbejdet med digital transformation i FF. Det er et stort, glat og måske lidt indholdstomt buzz word. Vi vil gerne prøve at dele nogle af vores fælles erfaringer og fokusere på opgaven med at skabe en bruger orienteret og datadrevent mindset
 2. Vi er…
 3. Vi kommer ind på mange aspekter af det samlede arbejde
 4. Nicolai: FF er… Dækker hele sektoren, Fra ledere, til it-medarbejdere (dem har vi mange af) til privatkunderådgiveren.  Arbejdstager rettigheder, kurser og arrangemententer, lobby-arbejde. MED DET FORMÅL at sikre, at medlemmerne lykkedes i deres arbejdsliv 140 ansatte 
 5. Nicolai: Ambitionen Tilbage i 2017 var der et politisk ønske om at vi skulle flytte os på det digitale område. Og vel og mærket flytte os betydelt.  Det er jo elastik i metermål… . Men pointen og signalet var at vi genre ville flytte os. 
 6. Nicolai: 1.Politisk - mindre kontrol, villighed til større risiko, større rammebevillinger. 2.ledelsesmæssigt overblik og evne til løbende at prioriter. 3.dvs til at få ideer, driven dem frem, udvikle dem med brugerne og udkomme. 4. Så vi kan udnytte den viden vi har og udstille den gennem services – naturligvis i højt tempo så brugeroplevelsen bliver så god som mulig.
 7. Nicolai:  Men digitalisering er mange ting i en organisation. Alt fra telefonsystemeter og av-udstyr til avencerede personaliserede digitale redskaber, og derfor afgørende at få en model og metodik eller lince som vi så igennem når vi talte om digitalinsering.    Afgørende at få et fælles sprog. Og denne model har vi været ret konsekvense i vores kommunikation af digitaliseringe, og hvis vi ser digitaliseringen gennem denne lince,
 8. Nicolai: Stor prioriteringsøvelse gennem lincen - med de fire hjørner. 
 9. Nicolai  Men før jeg går dybere ned I det organisatoriske setup Tror jeg det giver mening at vi fokusere på den udfordring som vi valgte 1508 til at hjælpe os med at løse OG det var
 10. Helt overordnet handler det om, at…
 11. Og så skal vi finde ud af, hvordan vi kan komme herhen
 12. Overgang: Medlemmerne
 13. Bo
 14. Indsigtfase - forstå problemet UD AF ELFENBENSTÅRNET
 15. Udfold konceptet og bliv konkret
 16. Byg som spotify
 17. Bo: I praksis. ud
 18. Bo: opsamling I experience stories – her på karriere og kompetenceudviklingsområdet
 19. Bo: opsamling I experience stories – her på karriere og kompetenceudviklingsområdet
 20. Bo: Derefter har vi kørt en række konceptforløb sammen
 21. Koncepterne har vi prøvet at formulere i rejser
 22. Eksisterende eller nye
 23. Forskellige stadier
 24. Fælles for dem er, at de indeholder en hypotese, og den hypotese kan man teste
 25. Overblik over kompetence og karriereområdet Sammenhæng Sporskifter Ingen dead ends!
 26. Bo: SådanSammenhæng Sporskifter Ingen dead ends! STINA: kan man skabe lidt af det, jeg har i Keynote?
 27. Bo: SådanSammenhæng Sporskifter Ingen dead ends! STINA: kan man skabe lidt af det, jeg har i Keynote?
 28. Bo: SådanSammenhæng Sporskifter Ingen dead ends! STINA: kan man skabe lidt af det, jeg har i Keynote?
 29. Bo: SådanSammenhæng Sporskifter Ingen dead ends! STINA: kan man skabe lidt af det, jeg har i Keynote?
 30. Overgang: medlemstilbud og Services
 31. Bo
 32. Hvis vi kan få folk til at lære på de tidspunkter, som passer dem bedst, med indhold som er kurateret, så er der en større sandsynlighed for at folk tager sig tid til det. Konceptet er rooted I nogle tunge indsigter vi har fra medlemmerne Tid til at lære og finde det rette at lære Ff har en masse varer på hylderne, men det er svært at tage det skridt hen til store uddannelser og kurser. Vi ligger små brødkrummer ud af læring.
 33. Hvis vi kan få folk til at lære på de tidspunkter, som passer dem bedst, med indhold som er kurateret, så er der en større sandsynlighed for at folk tager sig tid til det. Konceptet er rooted I nogle tunge indsigter vi har fra medlemmerne Tid til at lære og finde det rette at lære Ff har en masse varer på hylderne, men det er svært at tage det skridt hen til store uddannelser og kurser. Vi ligger små brødkrummer ud af læring. Inden vi fortæller jer om en anden af vores services og hvordan vi arbejder med data for at skabe et økosystem, vil vi gerne lige fortælle lidt om samarbejde, organisering og setup
 34. Hvis vi kan få folk til at lære på de tidspunkter, som passer dem bedst, med indhold som er kurateret, så er der en større sandsynlighed for at folk tager sig tid til det. Konceptet er rooted I nogle tunge indsigter vi har fra medlemmerne Tid til at lære og finde det rette at lære Ff har en masse varer på hylderne, men det er svært at tage det skridt hen til store uddannelser og kurser. Vi ligger små brødkrummer ud af læring. Inden vi fortæller jer om en anden af vores services og hvordan vi arbejder med data for at skabe et økosystem, vil vi gerne lige fortælle lidt om samarbejde, organisering og setup
 35. Et oplæagt næste skridt kunne være at demokratisere, så medlemmer kan lave egne videnspakker eller måske kunne pinger fra branchen lave deres egne videnspakker
 36. I det hele taget er Viden til Tiden tænkt og udviklet drypvist
 37. En anden række services, vi har skabt er en række refleksionstools, der er en form for coaching samtale online. De hjælper dig med at finde ud af og sætte ord på….
 38. Et karriereunivers
 39. Anbefalingsmotor (intelligent søgemotor) Startede med MVP Den opdaterer indhold hvert 5. minut, så der altid er frisk indhold.  Algoritmen virker ved at den ”læser” teksten og laver en beregning på hvilket indhold (vi har på hylden) der minder mest om det den lige har læst (Anton kan fortælle mere teknisk om modellens kvaliteter).
 40. Anbefalingsmotor (intelligent søgemotor) Startede med MVP Den opdaterer indhold hvert 5. minut, så der altid er frisk indhold.  Algoritmen virker ved at den ”læser” teksten og laver en beregning på hvilket indhold (vi har på hylden) der minder mest om det den lige har læst (Anton kan fortælle mere teknisk om modellens kvaliteter).
 41. Anbefalingsmotor (intelligent søgemotor) Startede med MVP Den opdaterer indhold hvert 5. minut, så der altid er frisk indhold.  Algoritmen virker ved at den ”læser” teksten og laver en beregning på hvilket indhold (vi har på hylden) der minder mest om det den lige har læst (Anton kan fortælle mere teknisk om modellens kvaliteter).
 42. Det vil jeg vende tilbage til om lidt, hvordan vi arbejder videre med.
 43. Overgang: organisation og kompetencer
 44. Bo
 45. Nicolai: Ok så jeg viste før denne omkring hvad det kræver - og de elementer vi jeg så i sådan lidt random rækkefølge kommer igennem,
 46. Ansvar for at binde forretningens behov sammen og drive de digitale programmer Valg af strategisk samarbejdspartner. Vil gerne dvæle lidt ved det sidste punkt! Nok det mest afgørende strategiske valg overhoved. Jeg havde ikke nødvendigvis set betydningen af det up front, men kan se det nu. Når så afgørende, så et spørgsmål om kultur. Ikke bare flytte os digitalt men hele organisationen. Det handler om designthinking. Det handler om agilitet. Respekt for vores størrelse. Driver en del af vores digitalisering ! To teams på 4 mand Gearing af organisationen
 47. Eksemplificere (selv de banale ting) Vi sidder i huset og arbejdet tæt sammen. Vi indrager folk fra forskellige afdelinger Vi tester løbende med medlemmer Vi bygger MVP’er med lav risiko for at lære noget hurtigst muligt og give værdi til medlemmerne
 48.  Vil gerne sætte et par ord på arbejdet med vores kompetencer.  Tro mig, vi er ikke i mål, men her er eksempel på en tilgang hvor vi har anvendt metodikken fra cikeln igen Listet kompetencer  Drøftet hvilke kompetencer vi bevist ikke har og ikke skal have.  Hvilke vi har men skal vedligeholde og styrke Hvilke vi ikke har men skal have. Arbejde op at hæve den generelle digitale parathed i organisationen Vigtigt at få et sprog  Vigtigt at lægge en plan Vigtigt at skabe RO hos medarbejdere om hvad vi skal kunne og hvad vi ikke skal kunne 
 49. Kalder på en ny governacemodel. Skal vi arbejde mere agilt, hurtigere i markedet. Teste løsninger af. Ture fejle etc. Give slip på noget kontrol.
 50. Har flytter en del af beslutningskompetencerne tættere på det digitale program   På redskabssiden en række eksempler: 
 51. Indførsel af sprint tilgang – virker ikke på alt men på meget og klart clash mellem at køre både it drift og normale vandfaldsmodel I nogle typer af projekter
 52. Anvender devobs i vores planlægning og udvikling I snit mellem eksterne og intern udvikling
 53. Fokus på opbygning af driftorganisering – her for hjemmesiden 
 54. Udviklet en projektmodel som vi følger - med hjælp fra impelement
 55. Giver os et ledelsesmæssigt overblik og ikke mindst FÆLLES ledelsesmøssigt ansvar! For hvad der sættes igang
 56. Mulighed for at følge vores ressourceallokering
 57. Mulighed for at følge vores projekter i forhold til vores strategiske målsætninger
 58. Overgang: systemer, processer og data. Se en masse ting som vi også har gjort her – HAFT TRAVLT Opbygget et Data warehouse Etableret et CRM-system  Nyt medlems-kursus og økonomisystem, Ny nyhedsbrevsmotor Ny hjemmeside med ny visuel identitet 
 59. Se en masse ting som vi også har gjort her – HAFT TRAVLT Opbygget et Data warehouse Etableret et CRM-system  Nyt medlems-kursus og økonomisystem, Ny nyhedsbrevsmotor Nyt CMS (hjemmeside) med ny visuel identitet  Nicolai: Fokus på at skabe fundamentet for et datadrevent økosystem
 60. Selv I anonym form kan vi bruge data som designmateriale. Vi kan bruge dem til at fortælle historier. Mange af jer har sikkert en masse data, som kan bringes I spil?
 61. Her fra et tema-site om Kvinder I finanssektoren. Her er lønudviklingen for hhv kvinder og mænd over en årrække
 62. Og her er data anvendt til at lave en lønberegner, der medtager køn
 63. Når vi har data om løn, trivsel, kompetencer og præferencer…
 64. …så kan vi bruge det til at lave relevante anbefalinger Vi har sammen med FF og Strømlin lavet en anbefalingsmotor, der samler data op og anvender det til at pege på relevante kurser og artikler, og på sigt også jobs, netværk…. Vi startede med (klik) manuel tagging Anbefalingsmotor (intelligent søgemotor) Startede med MVP Den opdaterer indhold hvert 5. minut, så der altid er frisk indhold.  Algoritmen virker ved at den ”læser” teksten og laver en beregning på hvilket indhold (vi har på hylden) der minder mest om det den lige har læst (Anton kan fortælle mere teknisk om modellens kvaliteter). Indhold-til-indhold bruger NLP og en model, der danner et indholdsmæssigt "fingeraftryk" af hver stump indhold. De stumper indhold med nærmeste fingeraftryk + lidt forretningslogik bliver vist. Til værktøjerne har vi trænet en model, der automatisk kan tagge indhold og disse tags bruges som input til at finde relevante forslag. I en kommende model vil vi bruge en collaborative filtering model, hvor adfærd og viden om brugere også bliver medtaget ved anbefalinger.
 65. Anbefalingsmotor (intelligent søgemotor) Startede med MVP Den opdaterer indhold hvert 5. minut, så der altid er frisk indhold.  Algoritmen virker ved at den ”læser” teksten og laver en beregning på hvilket indhold (vi har på hylden) der minder mest om det den lige har læst (Anton kan fortælle mere teknisk om modellens kvaliteter).
 66. Når brugeren er logget ind kan vi samle data op og vise mere personaliseret indhold. Her er vores nylancerede første udgave af ”Mit forbund” Mine arrangementer + forslag. Mine tools. Min løn ift andre. Nyhedsbrev
 67. Snart kommer overenskomst og samtaler
 68. På den måde kan man sige, at det samlede S-togs system bliver et økosystem, hvor data på sigt så vidt muligt samles op alle steder og anvendes alle steder
 69. PÅ mange måder er Tog kortet jo udtryk for en økologi af forskellige tilbud, der kan sammenklikkes til forskellige brugerrejser. Forestil Jer en situation hvor vi kender brugerne rigtig godt. Vi ved hvad de laver, hvad de synes om tidligere produkter, Hvad andre der ligner dem synes, hvad de har syntes om tidligere tilbud. Så ved vi også rigtig meget om hvilke linjer, der er relevante for dig, men også hvilke stationer (og kanaler). Analogi med førerløse metrotog. Hvordan skaber vi et System, der håndterer det? Jeres datawarehouse projekt er en måde at skabe fundamentet for at: VI skal opsamle data Vi skal bruge data =et lærende system
 70. Nicolai: Det kan også bruges til at kigge på brugerrejsen med Marketing automation briller fx  i forhold til fx hvervning Men er også nu et sted hvor vi faktisk kan personaliseere rejsen! Så helt naturligt step som jeg tror vi kommer i mål med i q3 er præsentation af personaliseret indhold i de automatisere nyhedsbreve som vi sender ud til medlemmerne.  Muligt at jer der ser med der ude allerede gøre det, men for os er det altså nyt lang og for mig bevis på hvor langt vi har flyttet os. 
 71. Tjek af sammenhæng mellem alle vores brugerindsigter og FFs strategiske målsætninger. Hvordan undgår vi et disconnect? Hvordan undgår vi at grave os ned i et hjørne? Vi har arbejdet med denne tilgang, men ikke endeligt foldet ud
 72. Vi har taget elementer fra FFs mission, vision og strategi
 73. Foldet det ud i fokusområder
 74. Og set på, om der var en overensstemmelse til vores indsigter – vores toglinjer
 75. Ligesom på toglinjerne kan vi så mappe løsninger. På den måde får vi et porteføljeoverblik og et tjek af, om der er connect – rygsøjle metafor
 76. Hypotesedrevet forretningsudvikling
 77. Bo
 78. Og så skal vi finde ud af, hvordan vi kan komme herhen -  Og vi skal videre. NEtop fået vedtaget en treårig bevilling der skal sikre at at vi kan fortsætte rejsen. Dels med de elementer som I har set her, men også med et stærkt fokus på at digitaliseringen også skal hjælpe med at automatisere interne processer. 
 79. Fremhæve denne Reklame – og en del af vores kommunikation i orgainsationen hvor man kan se og læse mere om digitaliseringen. 
 80. Vi er…
 81. Vi er…