Конспект майстер класу Філіпа Котлера

Конспект майстер-класу
    Філіпа Котлера
“Маркетинг у новій економіці”
       Олександр Гладунов,
  директор з маркетингу та реклами МПП
         “Монстера”
       Україна, Київ
       19 травня 2006 року
19 травня 2006 року у Києво-Могилянській бізнес-школі
відбувся майстер-клас “Маркетинг в новій економіці: Нові ідеї від
Філіпа Котлера”.
    Для фахівців у сфері маркетингу та менеджменту,
економістів, значної частини бізнесменів, ім’я Філіпа Котлера не
потребує додаткових коментарів чи уточнення його професорських
звань. Більшість маркетологів на теренах СНД розпочали своє
знайомство з професією з його книг, тому, перефразувавши
Маяковського, можна абсолютно серйозно стверджувати: “Ми
говоримо Котлер, розуміємо – маркетинг”...

Олександр Гладунов (с)
                                  2
Отож, зустріч та спілкування з легендарним метром – подія
непересічна, котра стала для її учасників сходинкою фахового
зростання і мала, окрім того, сильне емоційне забарвлення та
потужну енергетичну складову... Те, що називають драйвом....
    Саме тому виникло бажання поділитися почутим на
майстер-класі з колегами, партнерами, клієнтами, ще раз подумати,
як можна на практиці застосовувати нові ідеї від Філіпа Котлера.
                         Олександр Гладунов



     P.S. Щиро вдячний пані Ірині Лилик, генеральному директору Української
Асоціації Маркетингу за чудову можливість взяти участь у майстер-класі.


                                          3
Тези виступу Філіпа Котлера            Нотатки на полях



1. Нова економіка – новий маркетинг
Маркетинг розчаровує...
Чому так ? Часто це трапляється тому, що не всі
практики усвідомлюють маркетинг як різновид гри    Власне, маркетинг виник як
дартс: мішень це клієнти (обсяги надходжень від    інструмент      підвищення
продажів клієнтам), стрілки – це кошти витрачені на  ефективності діяльності, але з
маркетинг, маркетингові бюджети... Очевидно, не    часом, в деяких фірмах він став
завжди маркетологи влучають в “десятку”, що і     сприйматися як обов’язковий
призводить до розчарувань.               аксесуар    респектабельного
                            бізнесу. Маркетолог повинен
  Нова економіка створює нові виклики для бізнесу:
                            думати як підприємець... Але
- перевиробництво   (зараз  виробники  змушені  винагороду він отримує як
виробляти не більше 70 % від потенційно можливого   найманий   управлінець,  що,
обсягу виробництва);                  власне, і визначає світогляд.
- дешеві товари з Китаю;                Скільки було повторювано в
- збільшення витрат на продажі та просування;     СРСР    про   “виховувати
- розширення дистрибуції та впливу мас-медіа;     почуття       господаря”...
- диктат гігантів роздрібної торгівлі;         Насправді відчуття господаря
                            формується,      передусім,
- диктат поінформованих споживачів;
                            реальною власністю... оча,
- зменшення прибутковості бізнесу;           бувають    ефективними    і
- злиття, банкрутства;                 наймані менеджери...

Олександр Гладунов (с)                                   4
Тези виступу Філіпа Котлера          Нотатки на полях

                        Щодо дірект-мейлу, дещо пізніше
    Результати маркетингу бентежать :    виступаючий зазначив приблизно
                        наступне : ”Якщо ми маємо 1% відповіді
- телереклама втрачає свою ефективність;    на розсилки, то необхідно поміняти базу
                        розсилки, і надсилати її туди, де
                        ймовірність відповіді 50 %” ...
- просування виявляється слабким і зайвим;   Цікава альтернатива традиційному
                        підходу – збільшувати базу на порядок...
- дірект-мейл не працює;            Що стосується провалів нових
                        продуктів, то п. Котлер зауважив
- особисті продажі вимагають все більше часу;  цікаву річ – провали нових промислових
                        та споживчих товарів складають
                        близько 80 % від загальної кількості
- високий рівень провалів нових продуктів;   новинок, провали на ринку В2В – всього
                        20 %...
- маркетинг фокусується на короткотермінових  Невже консультанти таки щось
                        можуть ефективно просунути, окрім,
задачах;                    звичайно анекдотів про себе ? Це
                        породжує стриманий оптимізм...
- маркетологи займаються не “чотирма пі”, і
                        Варто зазначити, що Філіп Котлер
навіть, не “одним пі”, а всього-на всього    відразу запропонував короткий рецепт
                        вирішення всіх проблем “нового” ринку
                        і  “старого”   маркетингу.  Він,
“половиною пі” (рекламою).           пославшись на знайомого бізнесмена,
                        назвав три правила, дотримуючись
                        яких   неодмінно  можна   стати
                        мільярдером :
Олександр Гладунов (с)             1. Вставайте рано.
                        2. Працюйте багато.
                        3.Знаходьте нафту.           5
Тези виступу Філіпа Котлера             Нотатки на полях



    Пошук відповідей на проблеми, що виникли
внаслідок   розвитку  “нової  економіки”  та  кризи
“старого”   маркетингу  Ф.  Котлер    розпочав  з
практичного міні-кейсу для учасників майстер-класу :
“Уявіть собі, що Ви, як директор       корпорації з
маркетингу маєте змогу вибрати собі робоче місце... в :

- кабінеті президента (ви зможете приймати участь в
створенні стратегії);

- кабінеті  фінансового  директора   (подружитеся  і
“вирішуватимете” маркетинговий бюджет);

- кабінеті директора по виробництву (без перепон
можна обговорювати питання щодо впровадження         Отож, найбільш правильний
інновацій);                          варіант   –   останній,
                               найслабкіший – перший, хоча
- кабінеті директора з продажів...”              після закінчення вправи п.
                               Котлер зауважив, що єдино
                               істинної   та  канонічно
Олександр Гладунов (с)                    правильної відповіді немає...
                                               6
Тези виступу Філіпа Котлера             Нотатки на полях

                             Для себе фіксую :
  Часто   генеральні  директори   неправильно
                             1.Маркетологи недосконалі, якщо вони
оцінюють значення маркетингу...             не підприємці за складом думок (не
                             думають про прибуток).
... Часто так само помиляються і маркетологи...
                             2. Ген.директори не досконалі, якщо
... котрі вважають відправною точкою своєї діяльності  вони не маркетологи (думають тільки
                             про сьогоденний прибуток).
концепцію “4 Р”.

   Насправді відправною точкою повинна бути ідея    ... По-справжньому якісна ідея не може
                             бути застарілою...
STP (сегментування, націлювання, позиціювання).
                             Отож, концепція цільового маркетингу
  І, відштовхнувшись від STP, (не нехтуючи 4 Р),    лишається актуальною і в рамках
                             “нового маркетингу”...
визначаємо основні засади “нового маркетингу”:
                             Холістичний маркетинг – прагнення
1.Вдосконалення   стосунків   між  маркетингом,  виходити   за   рамки   звичного
                             сприйняття...
продажем та сервісом.                  Хоча, інноваційність – один з принципів
                             “доброго старого маркетингу”...
2.Застосування цілісного, холістичного, маркетингу.   Ще одна теза п. Котлера повертає нас
                             до звичних поглядів : “маркетинг
3.Розробка переможної стратегії.             повинен поділятися на маркетинг
                             “downstreem” (стратегічний, націлений
4.Інноваційність.                    на   майбутнє)   та   “upstreem”
                             (тактичний, сьогоденний)
5.Вдосконалення комунікацій.
                             Олександр Гладунов (с)
6.Високотехнологічний маркетинг.                                  7
Тези виступу Філіпа Котлера          Нотатки на полях

     2. Маркетинг і продажі

На початку були продажі, маркетинг з’явився
пізніше, для того щоб допомогти продавцям.    Цитата дослівна !
“Раніше я думав, що відділ продажів – частина  Я теж так думав... І сотні
маркетингу...”                  викладачів   тисячі   двійок
                         поставив тим, хто цього не
  Еволюція відділу продажів відбувалася
                         знав... Або так не думав...
таким чином :
  Спочатку були тільки продавці. Потім, для
виходу на новий ринок, продавці звернулися за
допомогою до аналітика, фахівця з досліджень.
Потім виявився потрібен менеджер з розподілу,
організатор прямих продажів та мережі
посередників. Потім до справи залучили      Принциповою є різниця в стилі
фахівця з комунікацій...             мислення    продавців   та
                         маркетологів.      Продавці
  Але первинним (по відношенню до        орієнтовані на дію, маркетологи
маркетингу) завжди лишався продаж...       – на аналіз, продавці працюють з
  Першим у світі продавцем була Єва зі своїм  споживачем, маркетологи – з
яблуком... ні, насправді продавцем був змій, а  даними..
Єва була першим маркетологом...

                                         8
Олександр Гладунов (с)
Тези виступу Філіпа Котлера             Нотатки на полях

   Отже, спочатку маркетинг знаходився у відділі
продажів, потім – виріс як окремий відділ,        Випадково   почув  телефонну
відповідальний за маркетинговий план (“4Р”) та      розмову в перерві майстер-класу :
побудову бренду.                     “... Знаєш, нічого принципово
                             нового, але все що він говорить –
                             точно як про нашу фірму ... Наче
  На даний час найгірше, це коли існує два відділи   він там був...”
(маркетингу і продажів) і між ними не має зв’язку...Іх
                             Відмінності у стилі мислення
потрібно інтегрувати.                  маркетологів та продавців (за
  Традиційними є взаємні скарги один на одного –    Котлером):
продавці : “неправильний, слабкий маркетинговий
план...”; маркетологи : “...вони не вміють        Маркетинг :
продавати”...                      -орієнтований на прибуток;
                             - орієнтований на дані;
   Дуже часто продавці не бажають співпрацювати    - аналітичний;
з маркетологами – “немає часу, адже вони зайняті     - орієнтований на планування;
продажами”, трапляється, навіть таке, що продавці    - МВА освічений;
просять додаткову оплату за консультування        -Командні.
маркетологів оскільки, на їхню думку, це виходить за   - сфокусований на ринок     та
                             сегменти.
межі їх функціональних обов’язків.
                             Продажі :
  Насправді ці люди повинні або вигравати, або
                             -орієнтовані на обсяг;
програвати разом.                    - орієнтовані на дії;
  Можливо, і тих, і інших, потрібно додатково     - інтуїтивні;
мотивувати за командну роботу.              - індивідуалістичні;
                             - “студенти та досвідчені”;
                             - сфокусовані на споживача.
Олександр Гладунов (с)
                                               9
Тези виступу Філіпа Котлера              Нотатки на полях

Проблемою є розрив технологічного купівельного      ... Продавці працюють під тиском
ланцюга “маркетинг – продажі”              споживача, особливо, коли товар
                             погано продається...
  Для того, щоб цього уникнути,      необхідно
інтегрувати маркетинг в процес продажів :        ... Маркетологи працюють під
                             подвійним тиском : продавці
 Функції продажу     Допомога маркетингу       передають їм тиск споживача і
                             додають від себе...
Дослідження та   Розвивати кваліфікованих лідерів   А можливо, п.Котлер просто
                             більше симпатизує маркетологам,
кваліфікування   продажу                як своїм колегам ? 
Визначення     Розробка пропозицій для сегментів і
потреб       субсегментів             Загалом, протистояння продавців
                             та маркетологів поки що не на
Розробка рішень  Розробка шаблонів та інструкцій    користь маркетологів (те, що це
                             не на користь фірмі, очевидно) –
Підготовка     Створення баз даних, бібліотек для  відповідь на риторичне питання
                             доповідача   “якщо   треба
пропозицій     розробки переконливих пропозицій   скоротити когось з двох –
                             директора з маркетингу чи
Кінцеве рішення  Підготовка успішних історій,     лиректора з продажів, хто це буде
          прикладів для допомоги        ?” була очевидною для всіх
                             присутніх...
          споживачам прийняти рішення про
          покупку
                             Олександр Гладунов (с)
Переговори     Поради продавцям з питань
          планування та ціноутворення                        10
Тези виступу Філіпа Котлера         Нотатки на полях


  ... І навпаки, як залучити відділ
продажів у маркетингове планування :     Здається,  все  просто –
                      маркетинг і продаж повинні
- відділ продажу повинен бути       слухати   один   одного і
                      взаємодоповнювати...
ключовим членом функціональної
                      На практиці, однак, чомусь
команди;                  втілення цієї простоти є досить
                      складним...
- відділ продаж займається дослідження
думки споживача;
- відділ продаж рецензує креативну ідею;
                      Анекдот Філіпа Котлера щодо
- відділ продаж робить внесок у      “слухати один одного” :

розвиток бази даних;            Якось п. Котлер повинен був
                      прочитати лекцію в Американській
- відділ продаж допомагає у введенні    асоціації   маркетингу.   Не
                      зважаючи на те, що в залі був
системи управління;            лише один присутній, виступаючий
                      ретельно і докладно висвітлив
- відділ продаж допомагає у        тему лекції. Подякувавши за увагу,
вимірювання показників;          Котлер почув від слухача :
                      -Але Ви не можете просто піти
                      після виступу...
                      -?
                      - Тому що я    –  наступний
                      виступаючий...
                                        11
Олександр Гладунов (с)
Тези виступу Філіпа Котлера            Нотатки на полях

  Таким чином, для того, щоб вдосконалити
взаємодію команди маркетингу і продажу,
необхідно :
                         В контексті аналізу споживацької
1.Проводити регулярні наради між відділами    активності виступаючий виділив три
продажу та маркетингу.              основних типи споживачів :
                         - споживачі, орієнтовані на ціну
2.Ставити для них більшу кількість спільних    (трансакційний продаж);
завдань.                     вони знають продукт і прагнуть
                         цінності через зниження витрат;
3.Розташовувати ці відділи поруч.         вони не хочуть бачити (чути)
                         продавця;
4.Призначати “зв’язкового” з відділу
                         - споживачі, орієнтовані на рішення
маркетингу, котрий тісно спілкуватиметься з    (консультативний продаж);
відділом продажів.                вони хочуть цінності через більшу
                         кількість переваг та порад;
5.Встановити спільні цілі по доходах та систему
                         - стратегічно-орієнтовані споживачі
винагороди.                    (підприємницький продаж);
                         вони прагнуть цінності через більшу
6.Покращити зворотній зв’язок від продавців    кількість переваг та нижчі затрати,
                         вони хочуть, щоб постачальник
  В якості ілюстрації інтегрованої діяльності
                         інвестував їх та брав участь у
відділів маркетингу і продажу п. Котлер      їхньому бізнесі (наприклад, на засадах
наводить модель “Цикл активності споживача”    аутсорсінгу)
(на прикладі споживача банку IBM), котра     Отож, за “новим маркетингом”
передбачає  детальний   аналіз    етапів  Філіпа Котлера, повинно статися
контактування споживача з продуктом та вибір   фізичне переміщення офісів –
                         маркетологи переїжджають у відділ
адекватних пропозицій та дій продавців, котрі б  продажів, щоб тісніше
відповідали рівню активності споживача на     контактувати з продавцями, але...
кожному з етапів.                 Олександр Гладунов (с)
                                              12
Тези виступу Філіпа Котлера        Нотатки на полях
                     ... Але продавців у відділі продажів
                    немає – вони вже перенесли свої робочі
                    місця до офісу клієнта...


3. Холістичний маркетинг       Крамольна думка відвідувала мене час
                   від часу: “А може, новий маркетинг,
                   це просто професійно та успішно
Холістичний маркетинг :        виконані заходи в рамках “ненового
                   маркетингу”?
- визначає стратегію бізнесу;     Втім,  детальніше  співставлення
                   записів виступу п. Котлера з
- забезпечує цілісний погляд на    українськими   та   англійським
                   текстами слайдів майстер-класу,
діяльність, стиль життя, соціальне  здається,   дозволяє   зрозуміти
                   концепцію  нового,  холістичного
оточення цільових споживачів;     маркетингу.
                   Отже, холістичний маркетинг =
- допомагає більш цілісно будувати   Маркетинг стосунків (споживачі,
                   канали, партнери)
комунікації та систему дистрибуції;  +
                     Інтегрований       маркетинг
- враховує інтереси акціонерів;    (комунікації, продукти, сервіс, канали)
                   +
                     Внутрішній маркетинг   (відділ
                   маркетингу та інші відділи, “топи”,
                   персонал,котрий сприймається теж
                   як споживач)
                   +
                    Соціально       відповідальний
                   маркетинг
Олександр Гладунов (с)                              13
Тези виступу Філіпа Котлера            Нотатки на полях

Суттєвою складовою холістичного маркетингу є
                        ..бренд як інструмент “маркетингу
формування бренду.               мрії”...
                        Елегантний хід, чи не так? Отже
Бренд в холістичному маркетингу – це обіцянка  тепер бренд – не тільки, чи не
                        стільки те, як споживач сприймає
клієнту щодо розуміння його цінностей та    продукт, скоріше бренд – це те, як
                        продукт (!), компанія сприймає
спрйняття компанією споживача як        споживача.

особистості.                  Цю тезу п.Котлер проілюстрував
                        так :
Бренд – те, що фірма дає споживачеві крім    “Основна кількість покупців
товару...                    мотоциклів Харлей – клерки! Але
                        фірма сприймає їх як крутих
Мантра холістичного маркетингу –        байкерів, і вони тішаться цим
                        сприйняттям в уікенди...”
“БРЕНД І ЦІННІСТЬ” !              Холістичний маркетинг – це пошук
                        нових можливостей бізнесу, що
“Не потрібно продавати товар, потрібно     розвивається.
придбати, – покупця... А продавати потрібно
                        “Не варто займатися бізнесом,
життя...”                    якщо ви не бачите можливостей
                        для зростання” – сказав Філіп
І ще одна важлива риса холістичного       Котлер.
маркетингу – віднесення працівників фірми до
                        І, дещо пізніше, порадив шукати
цільової групи споживачів, потреби яких     “блакитний, незайманий океан” –
потрібно задовольнити.             нові ідеї і можливості повинні
                        виводити бізнес в області, вільні від
                        конкуренції...
Олександр Гладунов (с)                                 14
Тези виступу Філіпа Котлера         Нотатки на полях



4. Розробка стратегії
Маркетингові стратегії демонструють
скорочення доходів :             Критика     результатів
                       “старого    маркетингу”
- нові продукти є частіше провальними, ніж  доповнювалася прикладами
успішними;                  нового маркетингу, скажімо,
- диференціація продукту досягається     про організацію навчання за
                       напрямком    МВА    в
складніше;                  спеціальному     вагоні
- злиття та об’єднання у 50% випадків    приміського поїзду, яким
неефективні;                 службовці ідуть на роботу і
                       повертаються     додому.
- зниження ціни не працює через такі ж дії  Протягом   кількох  років
конкурентів;                 поїздок можна отримати
                       ступінь магістра...
- підвищення ціни не працює через
                       ...хоча, це не зовсім нова ідея,
недостатність диференціації;         у нас колись теж читали в
- зменшення витрат ліквідує надлишок жиру,  метро...
але несе ризик послаблення м’язів.


Олександр Гладунов (с)                             15
Тези виступу Філіпа Котлера        Нотатки на полях


Сім переможних стратегій в рамках “нового
   маркетингу” :
                      Можливо, сутність стратегій
                      стане зрозуміліша, якщо навести
1.  Зниження витрат.            прилади, назви відомих компаній,
                      котрі згадував п. Котлер :
2.  Підсилення вражень клієнта.      Зниження витрат – торгівельна
                      мережа Wal-Mart;
3.  Найвища якість продукту.        Посилення вражень – той же
                      Harley Davidson;
4.  Вибір ніші.              Найвища якість – Toyota;
                      Вибір ніші – Tetra;
5.  Інноваційна бізнес-модель.       Інноваційна   бізнес-модель  –
                      FedEx;
6.  Інноваційний продукт.         Інноваційний продукт – Swatch ...
                      я сам ношу цей годинник
                      вартістю   50  доларів…,   -
7.  Дизайн.                зауважив Котлер.




                                      16
Олександр Гладунов (с)
Тези виступу Філіпа Котлера         Нотатки на полях


При формулюванні стратегії не варто
оцінювати свою ринкову частку у 50 – 60 і
більше відсотків...              Зменшення ринкової частки
                        досягається збільшенням обсягу
Якщо у вас 50 % ринку, то ваш продукт     ринку, або розширенням
                        розуміння місії фірми...
знають всі, але у половини споживачів є
вагомі причини його не купувати.
                        Котлер наводив такий приклад
Щоб подолати цей опір знадобляться значні   поступового розвитку місії однієї
витрати, котрі можуть не виправдати себе.   з компаній :
                        “Виробництво та продаж
Для формулювання стратегії на засадах     килимового покриття –
холістичного маркетингу необхідно ...     встановлення будь-яких видів
                        покриття для підлоги – монтаж
... зменшити вашу ринкову частку, скажімо,   лицювальних матеріалів підлоги,
                        стін, стелі – дизайн інтер’єрів.”
до 10 %, і ставити задачу знову досягнути 50
%.
                        Цікавий приклад виступаючого
                        щодо ринкової частки:
                        - Яка компанія випускає
                        найбільшу кілкість одиниць одягу
                        та взуття ?
                        -?
                        -фірма виробник лялки Барбі... Це
Олександр Гладунов (с)             величезний обсяг одягу та    17
                        біжутерії...
Тези виступу Філіпа Котлера          Нотатки на полях


Обов’язкові умови формулювання стратегії :
- врахування нових, вибухових технологій      Слухати слабкі сигнали, -
котрі можуть радикально змінити ситуацію      сказав  п.  Котлер про
                          моніторинг революцційних
в галузі та на ринку;               технологічних новинок
- автоматизація продажів та автоматизація
маркетингу;
- застосування інформаційних технологій для
внутрішніх   і  зовнішніх  комунікацій,
використання можливостей мережі Internet;
- вдосконалення комунікацій, пошук нових
медіа-ресурсів;
- посилювати бренд; успішний бренд має
енергію та статури;
- вимірювати  витрати   та    результати
маркетингу.                    ... Хороше і доречне слово
                          “оцифрувати”...
                          .




Олександр Гладунов (с)                           18
Тези виступу Філіпа Котлера       Нотатки на полях


Модель зміцнення бренду
Енергія бренду складається з :
- диференціації (індивідуальності);
- доречності (сприймається на особистому
рівні);
Статура бренду містить :
- репутацію(сприймається   як  якість  та
імпульс);
- впізнаваність.
  Бренд з високим рівнем впізнаваності але
з низькою репутацією – зіпсований бренд.
  Бренд з хорошою репутацією але низьким
рівнем впізнаваності має великий рекламний
потенціал.
  Якщо   диференціація та доречність
недостатні, то погіршується репутація, а
згодом падає впізнаваність.
                         Олександр Гладунов (с)
Тези виступу Філіпа Котлера                Нотатки на полях

                               Показники дистрибуції :
Основні показники вимірювання маркетингу:
                               - кількість торгових точок;
Показники продажів :
                               - частка контролюванні
- зростання продажів, частка ринку, продаж нової продукції;  магазинів;
- витрати на одного клієнта, один продаж, один $ продажів;
                               - середній обсяг запасів;
-Готовність споживача до покупки :
                               - рівень запасів по днях;
- поінформованість;
                               - періодичність спустошення
- рівень пробних покупок;                   складів;
- рівень повторних покупок;                  - частка полиці;
Споживацькі показники :                    Комунікативні показники :
- задоволення/невдоволення споживача;
                               - впізнаваність бренду (з
- кількість прихильників/критиків;              підказкою і без);
- витрати на покупку;                     - впізнаваність реклами (з
- відтік клієнтів;                      підказкою і без);
- відсоток збереження споживачів;               - ефективне охоплення аудиторії;
- вартість часу споживача;                  - періодичність;
- вклад споживача;                      - GRP;
- прибуток споживача                     Цінові та прибуткові показники :
Показники бренду :                      - цінова чутливість;
-сила бренду;                         - маржинальний прибуток;
- капітал бренду;
                               - ROI
                                               20
Тези виступу Філіпа Котлера       Нотатки на полях




Я можу навчити Вас маркетингу за
день, але вдосконалювати свої
навики ви повинні все життя.
              Філіп Котлер


                     Конспектував Олександр
                     Гладунов, консультант,
                     бізнес-тренер, директор
                     Рівненської обласної
                     організації Української
                     асоціації маркетингу




                                  21
1 von 21

Recomendados

Research 2011, Primoknowledge von
Research 2011, PrimoknowledgeResearch 2011, Primoknowledge
Research 2011, PrimoknowledgePrimoCollect
2.2K views16 Folien
Маркетинг - мистецтво бути потрібним von
Маркетинг - мистецтво бути потрібнимМаркетинг - мистецтво бути потрібним
Маркетинг - мистецтво бути потрібнимOlena Sovyn
930 views71 Folien
LIMC Христина Дикун "Відео-маркетинг. Як ненав"язливо розповісти про свій тов... von
LIMC Христина Дикун "Відео-маркетинг. Як ненав"язливо розповісти про свій тов...LIMC Христина Дикун "Відео-маркетинг. Як ненав"язливо розповісти про свій тов...
LIMC Христина Дикун "Відео-маркетинг. Як ненав"язливо розповісти про свій тов...Lviv Startup Club
526 views17 Folien
маркетинг малого бізнесу von
маркетинг малого бізнесумаркетинг малого бізнесу
маркетинг малого бізнесуGerojUa
488 views19 Folien
Мастер-класс: почему диджитал маркетинг невозможен без «аналогового» маркетинга? von
Мастер-класс: почему диджитал маркетинг невозможен без «аналогового» маркетинга?Мастер-класс: почему диджитал маркетинг невозможен без «аналогового» маркетинга?
Мастер-класс: почему диджитал маркетинг невозможен без «аналогового» маркетинга?Artjoker
1.5K views45 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Створи та розвивай свій нетворк von
Створи та розвивай свій нетворкСтвори та розвивай свій нетворк
Створи та розвивай свій нетворкOlena Sovyn
961 views37 Folien
Руслан Савчишин "Отримання грошей від клієнтів" von
Руслан Савчишин "Отримання грошей від клієнтів"Руслан Савчишин "Отримання грошей від клієнтів"
Руслан Савчишин "Отримання грошей від клієнтів"Lviv Startup Club
706 views7 Folien
Програміст на підборах: перший рік в ІТ von
Програміст на підборах: перший рік в ІТПрограміст на підборах: перший рік в ІТ
Програміст на підборах: перший рік в ІТOlena Sovyn
853 views42 Folien
Ефективний інтернет-маркетинг. Практика. von
Ефективний інтернет-маркетинг. Практика.Ефективний інтернет-маркетинг. Практика.
Ефективний інтернет-маркетинг. Практика.Ruslan Savchyshyn
1.2K views33 Folien
Як інвестувати час у соціальні мережі von
Як інвестувати час у соціальні мережіЯк інвестувати час у соціальні мережі
Як інвестувати час у соціальні мережіOlena Sovyn
1.4K views31 Folien
Digital PR von
Digital PRDigital PR
Digital PRNazar Mazur
612 views11 Folien

Destacado(20)

Створи та розвивай свій нетворк von Olena Sovyn
Створи та розвивай свій нетворкСтвори та розвивай свій нетворк
Створи та розвивай свій нетворк
Olena Sovyn961 views
Руслан Савчишин "Отримання грошей від клієнтів" von Lviv Startup Club
Руслан Савчишин "Отримання грошей від клієнтів"Руслан Савчишин "Отримання грошей від клієнтів"
Руслан Савчишин "Отримання грошей від клієнтів"
Lviv Startup Club706 views
Програміст на підборах: перший рік в ІТ von Olena Sovyn
Програміст на підборах: перший рік в ІТПрограміст на підборах: перший рік в ІТ
Програміст на підборах: перший рік в ІТ
Olena Sovyn853 views
Ефективний інтернет-маркетинг. Практика. von Ruslan Savchyshyn
Ефективний інтернет-маркетинг. Практика.Ефективний інтернет-маркетинг. Практика.
Ефективний інтернет-маркетинг. Практика.
Ruslan Savchyshyn1.2K views
Як інвестувати час у соціальні мережі von Olena Sovyn
Як інвестувати час у соціальні мережіЯк інвестувати час у соціальні мережі
Як інвестувати час у соціальні мережі
Olena Sovyn1.4K views
Комунікації та маркетинг von Olena Sovyn
Комунікації та маркетингКомунікації та маркетинг
Комунікації та маркетинг
Olena Sovyn677 views
Smm для бізнесу - Назарій Мазур von Nazar Mazur
Smm для бізнесу - Назарій МазурSmm для бізнесу - Назарій Мазур
Smm для бізнесу - Назарій Мазур
Nazar Mazur2.4K views
Як знайти роботу в Twitter von Olena Sovyn
Як знайти роботу в TwitterЯк знайти роботу в Twitter
Як знайти роботу в Twitter
Olena Sovyn819 views
Шпаргалка SMM спеціаліста von Nazar Mazur
Шпаргалка SMM спеціалістаШпаргалка SMM спеціаліста
Шпаргалка SMM спеціаліста
Nazar Mazur498 views
Назарій Мазур - Інтернет Маркетинг 2.0 von Nazar Mazur
Назарій Мазур - Інтернет Маркетинг 2.0Назарій Мазур - Інтернет Маркетинг 2.0
Назарій Мазур - Інтернет Маркетинг 2.0
Nazar Mazur3.2K views
В загальному про маркетинг von Pavlo Aleksievych
В загальному про маркетингВ загальному про маркетинг
В загальному про маркетинг
Pavlo Aleksievych891 views
Internet Marketing Glossary English-Ukrainian von Watcher
Internet Marketing Glossary English-UkrainianInternet Marketing Glossary English-Ukrainian
Internet Marketing Glossary English-Ukrainian
Watcher3.1K views
PR в Digital середовищі von Nazar Mazur
PR в Digital середовищіPR в Digital середовищі
PR в Digital середовищі
Nazar Mazur1.3K views
мгсд тема 6 презентація von cdecit
мгсд тема 6 презентаціямгсд тема 6 презентація
мгсд тема 6 презентація
cdecit2.9K views
Ростислав Чайка "Партизанський маркетинг" von Lviv Startup Club
Ростислав Чайка "Партизанський маркетинг"Ростислав Чайка "Партизанський маркетинг"
Ростислав Чайка "Партизанський маркетинг"
Lviv Startup Club515 views
Персоналізований маркетинг von Bogori
Персоналізований маркетингПерсоналізований маркетинг
Персоналізований маркетинг
Bogori457 views
презентація до теми 3 von cdecit
презентація до теми 3презентація до теми 3
презентація до теми 3
cdecit1.3K views

Similar a Конспект майстер класу Філіпа Котлера

Andrii Burlutskyi: How to create and capture demand in B2B with limited budge... von
Andrii Burlutskyi: How to create and capture demand in B2B with limited budge...Andrii Burlutskyi: How to create and capture demand in B2B with limited budge...
Andrii Burlutskyi: How to create and capture demand in B2B with limited budge...Lviv Startup Club
9 views41 Folien
ЭТ: "Построение маркетинговой стратегии для малых и средних туристических ком... von
ЭТ: "Построение маркетинговой стратегии для малых и средних туристических ком...ЭТ: "Построение маркетинговой стратегии для малых и средних туристических ком...
ЭТ: "Построение маркетинговой стратегии для малых и средних туристических ком...Vitiana
283 views44 Folien
submar1 von
submar1submar1
submar1Agency of Industrial Marketing
249 views29 Folien
submar1 von
submar1submar1
submar1Agency of Industrial Marketing
208 views29 Folien

Similar a Конспект майстер класу Філіпа Котлера(20)

Andrii Burlutskyi: How to create and capture demand in B2B with limited budge... von Lviv Startup Club
Andrii Burlutskyi: How to create and capture demand in B2B with limited budge...Andrii Burlutskyi: How to create and capture demand in B2B with limited budge...
Andrii Burlutskyi: How to create and capture demand in B2B with limited budge...
ЭТ: "Построение маркетинговой стратегии для малых и средних туристических ком... von Vitiana
ЭТ: "Построение маркетинговой стратегии для малых и средних туристических ком...ЭТ: "Построение маркетинговой стратегии для малых и средних туристических ком...
ЭТ: "Построение маркетинговой стратегии для малых и средних туристических ком...
Vitiana283 views
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар... von Lviv Startup Club
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...
Taras Bachynskyy: M&A, як спосіб масштабування бізнесу. Що було, є і чого вар...
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту von Александр Дрон
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проектуурок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
урок з технологій 10 клас маркетингові дослідження проекту
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности von Yuri Navruzov
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальностиОсновы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Основы менеджмента: инструменты управления бизнесом в новой реальности
Yuri Navruzov222 views
Multi-platform optimization.pdf von APPAU_Ukraine
Multi-platform optimization.pdfMulti-platform optimization.pdf
Multi-platform optimization.pdf
APPAU_Ukraine262 views
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf von RostyslavDmytruk
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
2_Бізнес_модель_як_топ_менеджеру_масштабувати_бізнес_в_умовах_4.pdf
RostyslavDmytruk53 views
Віктор Дубровін "Маркетинг, що драйвить бізнес" von Fwdays
Віктор Дубровін "Маркетинг, що драйвить бізнес"Віктор Дубровін "Маркетинг, що драйвить бізнес"
Віктор Дубровін "Маркетинг, що драйвить бізнес"
Fwdays447 views
Максим Ткаченко - Ефективні техніки продажів von Timetogrowup
Максим Ткаченко - Ефективні техніки продажівМаксим Ткаченко - Ефективні техніки продажів
Максим Ткаченко - Ефективні техніки продажів
Timetogrowup184 views
99,7 (2 набір), 2 лекція von Igor Stefurak
99,7 (2 набір), 2 лекція99,7 (2 набір), 2 лекція
99,7 (2 набір), 2 лекція
Igor Stefurak497 views

Último

Іде, іде святий Миколай.pptx von
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptxssuserf9277b
8 views12 Folien
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt von
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptznzposnan
5 views19 Folien
Правила прийому 2024.pdf von
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdfhome
22 views9 Folien
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
217 views14 Folien
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
25 views11 Folien
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...ssuser15a891
218 views24 Folien

Último(20)

Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 views
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt von znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan5 views
Правила прийому 2024.pdf von home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home22 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891217 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891218 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf von ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89122 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo8 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun8 views
Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891169 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views

Конспект майстер класу Філіпа Котлера

 • 1. Конспект майстер-класу Філіпа Котлера “Маркетинг у новій економіці” Олександр Гладунов, директор з маркетингу та реклами МПП “Монстера” Україна, Київ 19 травня 2006 року
 • 2. 19 травня 2006 року у Києво-Могилянській бізнес-школі відбувся майстер-клас “Маркетинг в новій економіці: Нові ідеї від Філіпа Котлера”. Для фахівців у сфері маркетингу та менеджменту, економістів, значної частини бізнесменів, ім’я Філіпа Котлера не потребує додаткових коментарів чи уточнення його професорських звань. Більшість маркетологів на теренах СНД розпочали своє знайомство з професією з його книг, тому, перефразувавши Маяковського, можна абсолютно серйозно стверджувати: “Ми говоримо Котлер, розуміємо – маркетинг”... Олександр Гладунов (с) 2
 • 3. Отож, зустріч та спілкування з легендарним метром – подія непересічна, котра стала для її учасників сходинкою фахового зростання і мала, окрім того, сильне емоційне забарвлення та потужну енергетичну складову... Те, що називають драйвом.... Саме тому виникло бажання поділитися почутим на майстер-класі з колегами, партнерами, клієнтами, ще раз подумати, як можна на практиці застосовувати нові ідеї від Філіпа Котлера. Олександр Гладунов P.S. Щиро вдячний пані Ірині Лилик, генеральному директору Української Асоціації Маркетингу за чудову можливість взяти участь у майстер-класі. 3
 • 4. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях 1. Нова економіка – новий маркетинг Маркетинг розчаровує... Чому так ? Часто це трапляється тому, що не всі практики усвідомлюють маркетинг як різновид гри Власне, маркетинг виник як дартс: мішень це клієнти (обсяги надходжень від інструмент підвищення продажів клієнтам), стрілки – це кошти витрачені на ефективності діяльності, але з маркетинг, маркетингові бюджети... Очевидно, не часом, в деяких фірмах він став завжди маркетологи влучають в “десятку”, що і сприйматися як обов’язковий призводить до розчарувань. аксесуар респектабельного бізнесу. Маркетолог повинен Нова економіка створює нові виклики для бізнесу: думати як підприємець... Але - перевиробництво (зараз виробники змушені винагороду він отримує як виробляти не більше 70 % від потенційно можливого найманий управлінець, що, обсягу виробництва); власне, і визначає світогляд. - дешеві товари з Китаю; Скільки було повторювано в - збільшення витрат на продажі та просування; СРСР про “виховувати - розширення дистрибуції та впливу мас-медіа; почуття господаря”... - диктат гігантів роздрібної торгівлі; Насправді відчуття господаря формується, передусім, - диктат поінформованих споживачів; реальною власністю... оча, - зменшення прибутковості бізнесу; бувають ефективними і - злиття, банкрутства; наймані менеджери... Олександр Гладунов (с) 4
 • 5. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях Щодо дірект-мейлу, дещо пізніше Результати маркетингу бентежать : виступаючий зазначив приблизно наступне : ”Якщо ми маємо 1% відповіді - телереклама втрачає свою ефективність; на розсилки, то необхідно поміняти базу розсилки, і надсилати її туди, де ймовірність відповіді 50 %” ... - просування виявляється слабким і зайвим; Цікава альтернатива традиційному підходу – збільшувати базу на порядок... - дірект-мейл не працює; Що стосується провалів нових продуктів, то п. Котлер зауважив - особисті продажі вимагають все більше часу; цікаву річ – провали нових промислових та споживчих товарів складають близько 80 % від загальної кількості - високий рівень провалів нових продуктів; новинок, провали на ринку В2В – всього 20 %... - маркетинг фокусується на короткотермінових Невже консультанти таки щось можуть ефективно просунути, окрім, задачах; звичайно анекдотів про себе ? Це породжує стриманий оптимізм... - маркетологи займаються не “чотирма пі”, і Варто зазначити, що Філіп Котлер навіть, не “одним пі”, а всього-на всього відразу запропонував короткий рецепт вирішення всіх проблем “нового” ринку і “старого” маркетингу. Він, “половиною пі” (рекламою). пославшись на знайомого бізнесмена, назвав три правила, дотримуючись яких неодмінно можна стати мільярдером : Олександр Гладунов (с) 1. Вставайте рано. 2. Працюйте багато. 3.Знаходьте нафту.  5
 • 6. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях Пошук відповідей на проблеми, що виникли внаслідок розвитку “нової економіки” та кризи “старого” маркетингу Ф. Котлер розпочав з практичного міні-кейсу для учасників майстер-класу : “Уявіть собі, що Ви, як директор корпорації з маркетингу маєте змогу вибрати собі робоче місце... в : - кабінеті президента (ви зможете приймати участь в створенні стратегії); - кабінеті фінансового директора (подружитеся і “вирішуватимете” маркетинговий бюджет); - кабінеті директора по виробництву (без перепон можна обговорювати питання щодо впровадження Отож, найбільш правильний інновацій); варіант – останній, найслабкіший – перший, хоча - кабінеті директора з продажів...” після закінчення вправи п. Котлер зауважив, що єдино істинної та канонічно Олександр Гладунов (с) правильної відповіді немає... 6
 • 7. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях Для себе фіксую : Часто генеральні директори неправильно 1.Маркетологи недосконалі, якщо вони оцінюють значення маркетингу... не підприємці за складом думок (не думають про прибуток). ... Часто так само помиляються і маркетологи... 2. Ген.директори не досконалі, якщо ... котрі вважають відправною точкою своєї діяльності вони не маркетологи (думають тільки про сьогоденний прибуток). концепцію “4 Р”. Насправді відправною точкою повинна бути ідея ... По-справжньому якісна ідея не може бути застарілою... STP (сегментування, націлювання, позиціювання). Отож, концепція цільового маркетингу І, відштовхнувшись від STP, (не нехтуючи 4 Р), лишається актуальною і в рамках “нового маркетингу”... визначаємо основні засади “нового маркетингу”: Холістичний маркетинг – прагнення 1.Вдосконалення стосунків між маркетингом, виходити за рамки звичного сприйняття... продажем та сервісом. Хоча, інноваційність – один з принципів “доброго старого маркетингу”... 2.Застосування цілісного, холістичного, маркетингу. Ще одна теза п. Котлера повертає нас до звичних поглядів : “маркетинг 3.Розробка переможної стратегії. повинен поділятися на маркетинг “downstreem” (стратегічний, націлений 4.Інноваційність. на майбутнє) та “upstreem” (тактичний, сьогоденний) 5.Вдосконалення комунікацій. Олександр Гладунов (с) 6.Високотехнологічний маркетинг. 7
 • 8. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях 2. Маркетинг і продажі На початку були продажі, маркетинг з’явився пізніше, для того щоб допомогти продавцям. Цитата дослівна ! “Раніше я думав, що відділ продажів – частина Я теж так думав... І сотні маркетингу...” викладачів тисячі двійок поставив тим, хто цього не Еволюція відділу продажів відбувалася знав... Або так не думав... таким чином : Спочатку були тільки продавці. Потім, для виходу на новий ринок, продавці звернулися за допомогою до аналітика, фахівця з досліджень. Потім виявився потрібен менеджер з розподілу, організатор прямих продажів та мережі посередників. Потім до справи залучили Принциповою є різниця в стилі фахівця з комунікацій... мислення продавців та маркетологів. Продавці Але первинним (по відношенню до орієнтовані на дію, маркетологи маркетингу) завжди лишався продаж... – на аналіз, продавці працюють з Першим у світі продавцем була Єва зі своїм споживачем, маркетологи – з яблуком... ні, насправді продавцем був змій, а даними.. Єва була першим маркетологом... 8 Олександр Гладунов (с)
 • 9. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях Отже, спочатку маркетинг знаходився у відділі продажів, потім – виріс як окремий відділ, Випадково почув телефонну відповідальний за маркетинговий план (“4Р”) та розмову в перерві майстер-класу : побудову бренду. “... Знаєш, нічого принципово нового, але все що він говорить – точно як про нашу фірму ... Наче На даний час найгірше, це коли існує два відділи він там був...” (маркетингу і продажів) і між ними не має зв’язку...Іх Відмінності у стилі мислення потрібно інтегрувати. маркетологів та продавців (за Традиційними є взаємні скарги один на одного – Котлером): продавці : “неправильний, слабкий маркетинговий план...”; маркетологи : “...вони не вміють Маркетинг : продавати”... -орієнтований на прибуток; - орієнтований на дані; Дуже часто продавці не бажають співпрацювати - аналітичний; з маркетологами – “немає часу, адже вони зайняті - орієнтований на планування; продажами”, трапляється, навіть таке, що продавці - МВА освічений; просять додаткову оплату за консультування -Командні. маркетологів оскільки, на їхню думку, це виходить за - сфокусований на ринок та сегменти. межі їх функціональних обов’язків. Продажі : Насправді ці люди повинні або вигравати, або -орієнтовані на обсяг; програвати разом. - орієнтовані на дії; Можливо, і тих, і інших, потрібно додатково - інтуїтивні; мотивувати за командну роботу. - індивідуалістичні; - “студенти та досвідчені”; - сфокусовані на споживача. Олександр Гладунов (с) 9
 • 10. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях Проблемою є розрив технологічного купівельного ... Продавці працюють під тиском ланцюга “маркетинг – продажі” споживача, особливо, коли товар погано продається... Для того, щоб цього уникнути, необхідно інтегрувати маркетинг в процес продажів : ... Маркетологи працюють під подвійним тиском : продавці Функції продажу Допомога маркетингу передають їм тиск споживача і додають від себе... Дослідження та Розвивати кваліфікованих лідерів А можливо, п.Котлер просто більше симпатизує маркетологам, кваліфікування продажу як своїм колегам ?  Визначення Розробка пропозицій для сегментів і потреб субсегментів Загалом, протистояння продавців та маркетологів поки що не на Розробка рішень Розробка шаблонів та інструкцій користь маркетологів (те, що це не на користь фірмі, очевидно) – Підготовка Створення баз даних, бібліотек для відповідь на риторичне питання доповідача “якщо треба пропозицій розробки переконливих пропозицій скоротити когось з двох – директора з маркетингу чи Кінцеве рішення Підготовка успішних історій, лиректора з продажів, хто це буде прикладів для допомоги ?” була очевидною для всіх присутніх... споживачам прийняти рішення про покупку Олександр Гладунов (с) Переговори Поради продавцям з питань планування та ціноутворення 10
 • 11. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях ... І навпаки, як залучити відділ продажів у маркетингове планування : Здається, все просто – маркетинг і продаж повинні - відділ продажу повинен бути слухати один одного і взаємодоповнювати... ключовим членом функціональної На практиці, однак, чомусь команди; втілення цієї простоти є досить складним... - відділ продаж займається дослідження думки споживача; - відділ продаж рецензує креативну ідею; Анекдот Філіпа Котлера щодо - відділ продаж робить внесок у “слухати один одного” : розвиток бази даних; Якось п. Котлер повинен був прочитати лекцію в Американській - відділ продаж допомагає у введенні асоціації маркетингу. Не зважаючи на те, що в залі був системи управління; лише один присутній, виступаючий ретельно і докладно висвітлив - відділ продаж допомагає у тему лекції. Подякувавши за увагу, вимірювання показників; Котлер почув від слухача : -Але Ви не можете просто піти після виступу... -? - Тому що я – наступний виступаючий... 11 Олександр Гладунов (с)
 • 12. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях Таким чином, для того, щоб вдосконалити взаємодію команди маркетингу і продажу, необхідно : В контексті аналізу споживацької 1.Проводити регулярні наради між відділами активності виступаючий виділив три продажу та маркетингу. основних типи споживачів : - споживачі, орієнтовані на ціну 2.Ставити для них більшу кількість спільних (трансакційний продаж); завдань. вони знають продукт і прагнуть цінності через зниження витрат; 3.Розташовувати ці відділи поруч. вони не хочуть бачити (чути) продавця; 4.Призначати “зв’язкового” з відділу - споживачі, орієнтовані на рішення маркетингу, котрий тісно спілкуватиметься з (консультативний продаж); відділом продажів. вони хочуть цінності через більшу кількість переваг та порад; 5.Встановити спільні цілі по доходах та систему - стратегічно-орієнтовані споживачі винагороди. (підприємницький продаж); вони прагнуть цінності через більшу 6.Покращити зворотній зв’язок від продавців кількість переваг та нижчі затрати, вони хочуть, щоб постачальник В якості ілюстрації інтегрованої діяльності інвестував їх та брав участь у відділів маркетингу і продажу п. Котлер їхньому бізнесі (наприклад, на засадах наводить модель “Цикл активності споживача” аутсорсінгу) (на прикладі споживача банку IBM), котра Отож, за “новим маркетингом” передбачає детальний аналіз етапів Філіпа Котлера, повинно статися контактування споживача з продуктом та вибір фізичне переміщення офісів – маркетологи переїжджають у відділ адекватних пропозицій та дій продавців, котрі б продажів, щоб тісніше відповідали рівню активності споживача на контактувати з продавцями, але... кожному з етапів. Олександр Гладунов (с) 12
 • 13. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях ... Але продавців у відділі продажів немає – вони вже перенесли свої робочі місця до офісу клієнта... 3. Холістичний маркетинг Крамольна думка відвідувала мене час від часу: “А може, новий маркетинг, це просто професійно та успішно Холістичний маркетинг : виконані заходи в рамках “ненового маркетингу”? - визначає стратегію бізнесу; Втім, детальніше співставлення записів виступу п. Котлера з - забезпечує цілісний погляд на українськими та англійським текстами слайдів майстер-класу, діяльність, стиль життя, соціальне здається, дозволяє зрозуміти концепцію нового, холістичного оточення цільових споживачів; маркетингу. Отже, холістичний маркетинг = - допомагає більш цілісно будувати Маркетинг стосунків (споживачі, канали, партнери) комунікації та систему дистрибуції; + Інтегрований маркетинг - враховує інтереси акціонерів; (комунікації, продукти, сервіс, канали) + Внутрішній маркетинг (відділ маркетингу та інші відділи, “топи”, персонал,котрий сприймається теж як споживач) + Соціально відповідальний маркетинг Олександр Гладунов (с) 13
 • 14. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях Суттєвою складовою холістичного маркетингу є ..бренд як інструмент “маркетингу формування бренду. мрії”... Елегантний хід, чи не так? Отже Бренд в холістичному маркетингу – це обіцянка тепер бренд – не тільки, чи не стільки те, як споживач сприймає клієнту щодо розуміння його цінностей та продукт, скоріше бренд – це те, як продукт (!), компанія сприймає спрйняття компанією споживача як споживача. особистості. Цю тезу п.Котлер проілюстрував так : Бренд – те, що фірма дає споживачеві крім “Основна кількість покупців товару... мотоциклів Харлей – клерки! Але фірма сприймає їх як крутих Мантра холістичного маркетингу – байкерів, і вони тішаться цим сприйняттям в уікенди...” “БРЕНД І ЦІННІСТЬ” ! Холістичний маркетинг – це пошук нових можливостей бізнесу, що “Не потрібно продавати товар, потрібно розвивається. придбати, – покупця... А продавати потрібно “Не варто займатися бізнесом, життя...” якщо ви не бачите можливостей для зростання” – сказав Філіп І ще одна важлива риса холістичного Котлер. маркетингу – віднесення працівників фірми до І, дещо пізніше, порадив шукати цільової групи споживачів, потреби яких “блакитний, незайманий океан” – потрібно задовольнити. нові ідеї і можливості повинні виводити бізнес в області, вільні від конкуренції... Олександр Гладунов (с) 14
 • 15. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях 4. Розробка стратегії Маркетингові стратегії демонструють скорочення доходів : Критика результатів “старого маркетингу” - нові продукти є частіше провальними, ніж доповнювалася прикладами успішними; нового маркетингу, скажімо, - диференціація продукту досягається про організацію навчання за напрямком МВА в складніше; спеціальному вагоні - злиття та об’єднання у 50% випадків приміського поїзду, яким неефективні; службовці ідуть на роботу і повертаються додому. - зниження ціни не працює через такі ж дії Протягом кількох років конкурентів; поїздок можна отримати ступінь магістра... - підвищення ціни не працює через ...хоча, це не зовсім нова ідея, недостатність диференціації; у нас колись теж читали в - зменшення витрат ліквідує надлишок жиру, метро... але несе ризик послаблення м’язів. Олександр Гладунов (с) 15
 • 16. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях Сім переможних стратегій в рамках “нового маркетингу” : Можливо, сутність стратегій стане зрозуміліша, якщо навести 1. Зниження витрат. прилади, назви відомих компаній, котрі згадував п. Котлер : 2. Підсилення вражень клієнта. Зниження витрат – торгівельна мережа Wal-Mart; 3. Найвища якість продукту. Посилення вражень – той же Harley Davidson; 4. Вибір ніші. Найвища якість – Toyota; Вибір ніші – Tetra; 5. Інноваційна бізнес-модель. Інноваційна бізнес-модель – FedEx; 6. Інноваційний продукт. Інноваційний продукт – Swatch ... я сам ношу цей годинник вартістю 50 доларів…, - 7. Дизайн. зауважив Котлер. 16 Олександр Гладунов (с)
 • 17. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях При формулюванні стратегії не варто оцінювати свою ринкову частку у 50 – 60 і більше відсотків... Зменшення ринкової частки досягається збільшенням обсягу Якщо у вас 50 % ринку, то ваш продукт ринку, або розширенням розуміння місії фірми... знають всі, але у половини споживачів є вагомі причини його не купувати. Котлер наводив такий приклад Щоб подолати цей опір знадобляться значні поступового розвитку місії однієї витрати, котрі можуть не виправдати себе. з компаній : “Виробництво та продаж Для формулювання стратегії на засадах килимового покриття – холістичного маркетингу необхідно ... встановлення будь-яких видів покриття для підлоги – монтаж ... зменшити вашу ринкову частку, скажімо, лицювальних матеріалів підлоги, стін, стелі – дизайн інтер’єрів.” до 10 %, і ставити задачу знову досягнути 50 %. Цікавий приклад виступаючого щодо ринкової частки: - Яка компанія випускає найбільшу кілкість одиниць одягу та взуття ? -? -фірма виробник лялки Барбі... Це Олександр Гладунов (с) величезний обсяг одягу та 17 біжутерії...
 • 18. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях Обов’язкові умови формулювання стратегії : - врахування нових, вибухових технологій Слухати слабкі сигнали, - котрі можуть радикально змінити ситуацію сказав п. Котлер про моніторинг революцційних в галузі та на ринку; технологічних новинок - автоматизація продажів та автоматизація маркетингу; - застосування інформаційних технологій для внутрішніх і зовнішніх комунікацій, використання можливостей мережі Internet; - вдосконалення комунікацій, пошук нових медіа-ресурсів; - посилювати бренд; успішний бренд має енергію та статури; - вимірювати витрати та результати маркетингу. ... Хороше і доречне слово “оцифрувати”... . Олександр Гладунов (с) 18
 • 19. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях Модель зміцнення бренду Енергія бренду складається з : - диференціації (індивідуальності); - доречності (сприймається на особистому рівні); Статура бренду містить : - репутацію(сприймається як якість та імпульс); - впізнаваність. Бренд з високим рівнем впізнаваності але з низькою репутацією – зіпсований бренд. Бренд з хорошою репутацією але низьким рівнем впізнаваності має великий рекламний потенціал. Якщо диференціація та доречність недостатні, то погіршується репутація, а згодом падає впізнаваність. Олександр Гладунов (с)
 • 20. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях Показники дистрибуції : Основні показники вимірювання маркетингу: - кількість торгових точок; Показники продажів : - частка контролюванні - зростання продажів, частка ринку, продаж нової продукції; магазинів; - витрати на одного клієнта, один продаж, один $ продажів; - середній обсяг запасів; -Готовність споживача до покупки : - рівень запасів по днях; - поінформованість; - періодичність спустошення - рівень пробних покупок; складів; - рівень повторних покупок; - частка полиці; Споживацькі показники : Комунікативні показники : - задоволення/невдоволення споживача; - впізнаваність бренду (з - кількість прихильників/критиків; підказкою і без); - витрати на покупку; - впізнаваність реклами (з - відтік клієнтів; підказкою і без); - відсоток збереження споживачів; - ефективне охоплення аудиторії; - вартість часу споживача; - періодичність; - вклад споживача; - GRP; - прибуток споживача Цінові та прибуткові показники : Показники бренду : - цінова чутливість; -сила бренду; - маржинальний прибуток; - капітал бренду; - ROI 20
 • 21. Тези виступу Філіпа Котлера Нотатки на полях Я можу навчити Вас маркетингу за день, але вдосконалювати свої навики ви повинні все життя. Філіп Котлер Конспектував Олександр Гладунов, консультант, бізнес-тренер, директор Рівненської обласної організації Української асоціації маркетингу 21