383 8 -_15-___.

ваві

Тема. Вписані та центральні кути
Мета: домогтися засвоєння учнями змісту понять: плоский кут (у неявному вигляді), центральний
кут, дуга кола, що відповідає даному центральному куту, градусна міра дуги кола, вписаний кут, — а
також засвоєння учнями змісту властивості вписаного кута (про вимірювання вписаного кута).
Формувати вміння: відтворювати зміст вивчених тверджень; знаходити на готовому рисунку вивчені
поняття; виконувати правильні зображення вивчених понять заданим описом; розв'язувати задачі із
використанням вивчених тверджень на обчислення градусної міри вписаних та центральних кутів.
Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.
Хід уроку
I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку
IV. Актуалізація опорних знань
V. Засвоєння вмінь та навичок
План вивчення нового матеріалу
Розширення поняття кута.
Центральний кут: означення, вимірювання.
Градусна міра дуги.
Означення вписаного кута. Дуга, на яку спирається вписаний кут.
Теорема про вписаний кут: формулювання і доведення.
за записаним вище планом.
Виконання усних вправ
На кожному з рисунків знайдіть та назвіть:
а) центральний кут;
б) дугу, що відповідає центральному кугу;
в) вписаний кут, що спирається на цю дугу.
Виконання графічних вправ
Накресліть коло із центром і позначте на ньому точки А, В і С.
а) Виділіть двома кольорами доповняльні плоскі кути, утворені
променями ОА і ОС.
б) Яким кольором виділено кут, що вдвічі більший за кут ABC?
в) Позначте на колі точку D так, щоб вписані куги ABC і ADC були рівні.
Виконання письмових вправ
Знайдіть доповняльні плоскі кути, якщо:
а) один з них більший за інший на 120°;
б) їх градусні міри відносяться як 2:7.
За даними рисунка 1 знайдіть градусну міру х (точка О — центр кола).
На колі позначено точки А, В, С і D. Знайдіть кут ABC, якщо ∠ ADC = α. Скільки розв'язків має
задача?
VII. Підсумки уроку
VIII. Домашнє завдання
(Додаток 1)
Завдання та задачі для самостійного практичного виконання.
Задача 1
1. Який кут називають центральним кутом кола?
2. Як називають частини кола, на які ділять його дві точки?
3. Яким символом позначають дугу кола?
4. У якому випадку позначення дуги двома буквами однозначно її визначає?
5. У якому випадку кажуть, що центральний кут спирається на дугу?
6. Чому вважають рівною градусну міру кола?
7. Як пов’язані градусні міри центрального кута кола і дуги, на яку цей кут спирається?
8. Скільки дуг стягує кожна хорда? Чому дорівнює сума їх градусних мір?
9. Який кут називають вписаним кутом кола?
10. У якому випадку кажуть, що вписаний кут спирається на дугу?
11. Як вимірюється вписаний кут?
12. Яку властивість мають вписані кути, що спираються на одну й ту саму дугу?
13. Який вид має кут, що спирається на діаметр?
Знайдіть відповіді на ці запитання в тексті теоретичної частини.
Задача 2
Скільки градусів містить центральний кут кола, який спирається на дугу, що
становить:
1) кола;
2) кола;
3) кола;
4) кола?
Задача 3
Знайдіть градусні міри двох дуг кола, на які його поділяють дві точки, якщо градусна
міра однієї з дуг на 80° більша за градусну міру другої.
Задача 4
Знайдіть градусні міри двох дуг кола, на які його поділяють дві точки, якщо градусні
міри цих дуг відносяться як 7 : 11.
Задача 5
Знайдіть градусну міру дуги, яку описує кінець годинникової стрілки:
1) за 2 год; 2) за 5 год; 3) за 8 год; 4) за 30 хв; 5) за 12 год.
Задача 6
Які з кутів, зображених на рисунку, є вписаними? На яку дугу спирається кожний із
вписаних кутів?
Задача 7
На рисунку зображено коло з центром O:
Знайдіть:
1) ;
2) ;
3) ;
4)
Задача 8
Чи є помилки на рисунку?
Точка O — центр кола
а) в)
Точка O — центр кола
б) г)
Задача 9
Знайдіть вписаний кут, якщо градусна міра дуги, на яку він спирається, дорівнює:
1) 84°; 2) 110°; 3) 230°; 4) 340°.
Задача 10
На рисунку :
Знайдіть .
Задача 11
На рисунку .
Знайдіть .
Задача 12
Центральний кут AOC на 25° більший за вписаний кут ABC, що спирається на дугу AС:
Знайдіть .
Задача 13
Кінці хорди AB ділять коло на дві дуги, градусні міри яких відносяться як 3 : 7:
Під якими кутами видно цю хорду з точок M і K
Нехай градусна міра однієї дуги дорівнює 3x, а другої — 7x.
Задача 14
На рисунку хорди AB і CD рівні. Доведіть, що .
Задача 15
Доведіть, що коли дві дуги кола рівні, то рівні і хорди, які їх стягують.
Задача 16
Точки A, B і C ділять коло на 3 дуги так, що . Знайдіть кути
трикутника ABC.
Задача 17
Вершини рівнобедреного трикутника ABC (AB = BC) ділять описане навколо нього
коло на 3 дуги, причому . Знайдіть кути трикутника ABC.
Задача 18
Кінці діаметрів AC і BD кола послідовно сполучено так, що утворився чотирикутник
ABCD.
1) Визначте вид чотирикутника ABCD.
2) Знайдіть .
Задача 19
Доведіть, що коли вписаний кут є прямим, то він спирається на діаметр.
Задача 20
Гострий кут прямокутного трикутника дорівнює 32°. Знайдіть градусні міри дуг, на які
вершини трикутника ділять коло, описане навколо нього, та радіус цього кола, якщо
гіпотенуза даного трикутника дорівнює 12 см.
коло на 3 дуги, причому . Знайдіть кути трикутника ABC.
Задача 18
Кінці діаметрів AC і BD кола послідовно сполучено так, що утворився чотирикутник
ABCD.
1) Визначте вид чотирикутника ABCD.
2) Знайдіть .
Задача 19
Доведіть, що коли вписаний кут є прямим, то він спирається на діаметр.
Задача 20
Гострий кут прямокутного трикутника дорівнює 32°. Знайдіть градусні міри дуг, на які
вершини трикутника ділять коло, описане навколо нього, та радіус цього кола, якщо
гіпотенуза даного трикутника дорівнює 12 см.

Recomendados

Коло і круг. Довжина кола. Площа круга von
Коло і круг. Довжина кола. Площа кругаКоло і круг. Довжина кола. Площа круга
Коло і круг. Довжина кола. Площа кругаFormula.co.ua
17.9K views29 Folien
Площа круга von
Площа кругаПлоща круга
Площа кругаTamara Emec
3.1K views11 Folien
підготовка до контрольної роботи von
підготовка до контрольної роботипідготовка до контрольної роботи
підготовка до контрольної роботиLesya74
7.2K views7 Folien
Коло. круг. Дотична до кола, її властивості, 7 клас von
Коло. круг. Дотична до кола, її властивості, 7 класКоло. круг. Дотична до кола, її властивості, 7 клас
Коло. круг. Дотична до кола, її властивості, 7 класNataliya Shulgan
21.1K views12 Folien
Коло і круг, їх елементи von
Коло і круг, їх елементиКоло і круг, їх елементи
Коло і круг, їх елементиFormula.co.ua
3.1K views10 Folien
Геометрія (Дудник Н.М., 9 клас) von
Геометрія (Дудник Н.М., 9 клас)Геометрія (Дудник Н.М., 9 клас)
Геометрія (Дудник Н.М., 9 клас)Formula.co.ua
3.2K views19 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

геометрія von
геометріягеометрія
геометріяcz27
478 views13 Folien
вписані та описані чотирикутники 24 von
вписані та описані чотирикутники 24вписані та описані чотирикутники 24
вписані та описані чотирикутники 24cz27
701 views15 Folien
Презентація Чолій Л. Г. ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИ von
Презентація Чолій Л. Г. ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИПрезентація Чолій Л. Г. ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИ
Презентація Чолій Л. Г. ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИЛюбов Чолій
1.2K views6 Folien
урок 20 готуємось до von
урок 20 готуємось доурок 20 готуємось до
урок 20 готуємось доrtyn343
549 views7 Folien
вписані описані чотирикутники 1 von
вписані описані чотирикутники 1вписані описані чотирикутники 1
вписані описані чотирикутники 1Lesya74
16.7K views23 Folien
презентация коло, описане навколо чотирикутника і коло, вписане в нього. von
презентация коло, описане навколо чотирикутника і коло, вписане в нього.презентация коло, описане навколо чотирикутника і коло, вписане в нього.
презентация коло, описане навколо чотирикутника і коло, вписане в нього.Методичний кабінет
1.7K views15 Folien

Was ist angesagt?(18)

геометрія von cz27
геометріягеометрія
геометрія
cz27478 views
вписані та описані чотирикутники 24 von cz27
вписані та описані чотирикутники 24вписані та описані чотирикутники 24
вписані та описані чотирикутники 24
cz27701 views
Презентація Чолій Л. Г. ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИ von Любов Чолій
Презентація Чолій Л. Г. ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИПрезентація Чолій Л. Г. ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИ
Презентація Чолій Л. Г. ВПИСАНІ ТА ОПИСАНІ ЧОТИРИКУТНИКИ
урок 20 готуємось до von rtyn343
урок 20 готуємось доурок 20 готуємось до
урок 20 готуємось до
rtyn343549 views
вписані описані чотирикутники 1 von Lesya74
вписані описані чотирикутники 1вписані описані чотирикутники 1
вписані описані чотирикутники 1
Lesya7416.7K views
презентация коло, описане навколо чотирикутника і коло, вписане в нього. von Методичний кабінет
презентация коло, описане навколо чотирикутника і коло, вписане в нього.презентация коло, описане навколо чотирикутника і коло, вписане в нього.
презентация коло, описане навколо чотирикутника і коло, вписане в нього.
урок 17 правильні многокутники von rtyn343
урок 17 правильні многокутникиурок 17 правильні многокутники
урок 17 правильні многокутники
rtyn3432K views
чотирикутники von elrosol
чотирикутникичотирикутники
чотирикутники
elrosol4K views
Вписані та описані чотирикутники von Formula.co.ua
Вписані та описані чотирикутникиВписані та описані чотирикутники
Вписані та описані чотирикутники
Formula.co.ua7.2K views
опора по кутам, вписаним в коло. чотирикутники вписанів коло і описані навко... von Gymn2
опора по кутам, вписаним в коло. чотирикутники вписанів коло і описані навко...опора по кутам, вписаним в коло. чотирикутники вписанів коло і описані навко...
опора по кутам, вписаним в коло. чотирикутники вписанів коло і описані навко...
Gymn2493 views
правильні многокутники 9 клас геометрія von Valyu66
правильні многокутники 9 клас геометріяправильні многокутники 9 клас геометрія
правильні многокутники 9 клас геометрія
Valyu6610.2K views
куля і сфера переріз кулі площиною. дотична площина до сфери von yahnoluida
 куля і сфера переріз кулі площиною. дотична площина до сфери куля і сфера переріз кулі площиною. дотична площина до сфери
куля і сфера переріз кулі площиною. дотична площина до сфери
yahnoluida1.8K views
комбінації многогранників і тіл обертання.Pptx геометрия von Bogaychuk
комбінації многогранників і тіл обертання.Pptx геометриякомбінації многогранників і тіл обертання.Pptx геометрия
комбінації многогранників і тіл обертання.Pptx геометрия
Bogaychuk2.8K views

Destacado

Forex 02-ene-12-1-444 von
Forex 02-ene-12-1-444Forex 02-ene-12-1-444
Forex 02-ene-12-1-444Experiencia Trading
120 views4 Folien
Graficos diario del ibex,eurostoxx,s&p,dax y eurodolar 20 07 2011 von
Graficos diario del ibex,eurostoxx,s&p,dax y eurodolar 20 07 2011Graficos diario del ibex,eurostoxx,s&p,dax y eurodolar 20 07 2011
Graficos diario del ibex,eurostoxx,s&p,dax y eurodolar 20 07 2011Experiencia Trading
68 views4 Folien
High resventurepulseq116-160412205102 von
High resventurepulseq116-160412205102High resventurepulseq116-160412205102
High resventurepulseq116-160412205102University of San Francisco
122 views101 Folien
Grafico semanal del eurodolar para el 2 03 2012 von
Grafico semanal del eurodolar para el 2 03 2012Grafico semanal del eurodolar para el 2 03 2012
Grafico semanal del eurodolar para el 2 03 2012Experiencia Trading
29 views3 Folien
Program & policy for health improvement von
Program & policy for health improvementProgram & policy for health improvement
Program & policy for health improvementABRAR AHMAD
75 views8 Folien
Resume of Errol Graham Kerr (5-12-2016) von
Resume of Errol Graham Kerr (5-12-2016)Resume of Errol Graham Kerr (5-12-2016)
Resume of Errol Graham Kerr (5-12-2016)Errol Kerr
84 views15 Folien

Similar a 383 8 -_15-___.

185 von
185185
185ssusera012b0
196 views12 Folien
6_m_m_2023-2.pdf von
6_m_m_2023-2.pdf6_m_m_2023-2.pdf
6_m_m_2023-2.pdfLudaM3
7.7K views208 Folien
"Площа бічної поверхні циліндра" von
 "Площа бічної поверхні циліндра" "Площа бічної поверхні циліндра"
"Площа бічної поверхні циліндра"Светлана Олейник
18.7K views2 Folien
Площа трикутника von
Площа трикутника Площа трикутника
Площа трикутника sveta7940
283 views10 Folien
7950 наочні диктанти геометрія 7клас von
7950 наочні диктанти геометрія 7клас 7950 наочні диктанти геометрія 7клас
7950 наочні диктанти геометрія 7клас jasperwtf
2.7K views22 Folien
Зовнішній кут трикутника von
Зовнішній кут трикутникаЗовнішній кут трикутника
Зовнішній кут трикутникаvalentinatsalko
8.1K views22 Folien

Similar a 383 8 -_15-___.(20)

6_m_m_2023-2.pdf von LudaM3
6_m_m_2023-2.pdf6_m_m_2023-2.pdf
6_m_m_2023-2.pdf
LudaM37.7K views
Площа трикутника von sveta7940
Площа трикутника Площа трикутника
Площа трикутника
sveta7940283 views
7950 наочні диктанти геометрія 7клас von jasperwtf
7950 наочні диктанти геометрія 7клас 7950 наочні диктанти геометрія 7клас
7950 наочні диктанти геометрія 7клас
jasperwtf2.7K views
Зовнішній кут трикутника von valentinatsalko
Зовнішній кут трикутникаЗовнішній кут трикутника
Зовнішній кут трикутника
valentinatsalko8.1K views
88 КЛ д.н.геометрія 8 von school8zv
88 КЛ д.н.геометрія 888 КЛ д.н.геометрія 8
88 КЛ д.н.геометрія 8
school8zv3.4K views
Ламана імногокутник von sveta7940
Ламана імногокутникЛамана імногокутник
Ламана імногокутник
sveta7940156 views
тіла та поверхні обертання обєми тіл обертання та площі їх поверхонь von Юра Марчук
тіла та поверхні обертання обєми тіл обертання та площі їх поверхоньтіла та поверхні обертання обєми тіл обертання та площі їх поверхонь
тіла та поверхні обертання обєми тіл обертання та площі їх поверхонь
Юра Марчук6.9K views
1 von 8new
11
1
8new7.2K views
Heometriia 8-klas-merzliak-2021-1 von kreidaros1
Heometriia 8-klas-merzliak-2021-1Heometriia 8-klas-merzliak-2021-1
Heometriia 8-klas-merzliak-2021-1
kreidaros198 views
1 von 8new
11
1
8new333 views
Підручник Геометрія 8 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2021 рік) von 12Балів ГДЗ
Підручник Геометрія 8 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2021 рік)Підручник Геометрія 8 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2021 рік)
Підручник Геометрія 8 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2021 рік)
Підручник Геометрія 8 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2021 рік... von 12Балів ГДЗ
Підручник Геометрія 8 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2021 рік...Підручник Геометрія 8 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2021 рік...
Підручник Геометрія 8 клас А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір (2021 рік...
1 von 8new
11
1
8new190 views
Heometriia 8-klas-merzliak-2021-poglyb-1 von kreidaros1
Heometriia 8-klas-merzliak-2021-poglyb-1Heometriia 8-klas-merzliak-2021-poglyb-1
Heometriia 8-klas-merzliak-2021-poglyb-1
kreidaros1386 views
1 von 8new
11
1
8new2.5K views
Коло і трикутник von sveta7940
 Коло і трикутник Коло і трикутник
Коло і трикутник
sveta7940480 views

Más de Yury Fedorchenko

різні способи доведення теореми піфагора von
різні способи доведення теореми піфагорарізні способи доведення теореми піфагора
різні способи доведення теореми піфагораYury Fedorchenko
13.9K views7 Folien
Тема. Вписані та центральні кути von
Тема. Вписані та центральні кутиТема. Вписані та центральні кути
Тема. Вписані та центральні кутиYury Fedorchenko
1.6K views7 Folien
Тема. Розв'язання задач на швидкість за допомогою раціональних рівнянь von
Тема. Розв'язання задач на швидкість за допомогою раціональних рівняньТема. Розв'язання задач на швидкість за допомогою раціональних рівнянь
Тема. Розв'язання задач на швидкість за допомогою раціональних рівняньYury Fedorchenko
418 views2 Folien
брейн von
брейнбрейн
брейнYury Fedorchenko
533 views3 Folien
Pril1 (2) von
Pril1 (2)Pril1 (2)
Pril1 (2)Yury Fedorchenko
474 views26 Folien
тема von
тематема
темаYury Fedorchenko
352 views5 Folien

Más de Yury Fedorchenko(20)

різні способи доведення теореми піфагора von Yury Fedorchenko
різні способи доведення теореми піфагорарізні способи доведення теореми піфагора
різні способи доведення теореми піфагора
Yury Fedorchenko13.9K views
Тема. Вписані та центральні кути von Yury Fedorchenko
Тема. Вписані та центральні кутиТема. Вписані та центральні кути
Тема. Вписані та центральні кути
Yury Fedorchenko1.6K views
Тема. Розв'язання задач на швидкість за допомогою раціональних рівнянь von Yury Fedorchenko
Тема. Розв'язання задач на швидкість за допомогою раціональних рівняньТема. Розв'язання задач на швидкість за допомогою раціональних рівнянь
Тема. Розв'язання задач на швидкість за допомогою раціональних рівнянь
Yury Fedorchenko418 views
закон взаємозв’язку маси і енергії2 von Yury Fedorchenko
закон взаємозв’язку маси і енергії2закон взаємозв’язку маси і енергії2
закон взаємозв’язку маси і енергії2
Yury Fedorchenko5.2K views
профілактика грипу та грві von Yury Fedorchenko
профілактика грипу та грвіпрофілактика грипу та грві
профілактика грипу та грві
Yury Fedorchenko429 views
безпека щоденного-життя von Yury Fedorchenko
безпека щоденного-життябезпека щоденного-життя
безпека щоденного-життя
Yury Fedorchenko824 views
презентація по енергозбереженню изменненый1 von Yury Fedorchenko
презентація по енергозбереженню изменненый1презентація по енергозбереженню изменненый1
презентація по енергозбереженню изменненый1
Yury Fedorchenko635 views
техн.проблеми теплопостачання von Yury Fedorchenko
техн.проблеми теплопостачаннятехн.проблеми теплопостачання
техн.проблеми теплопостачання
Yury Fedorchenko367 views
паливні ресурси україни von Yury Fedorchenko
паливні ресурси україни паливні ресурси україни
паливні ресурси україни
Yury Fedorchenko680 views

Último

ІКТ Захарчун.pdf von
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
7 views6 Folien
chitannya.pptx von
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptxOlgaGorbenko1
13 views14 Folien
Експресіонізм von
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
ЕкспресіонізмCupCakeDoo
5 views14 Folien
В'ячеслав Васильович Петров von
 В'ячеслав Васильович Петров В'ячеслав Васильович Петров
В'ячеслав Васильович ПетровНБУ для дітей
8 views10 Folien
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
75 views15 Folien
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
19 views11 Folien

Último(20)

ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195875 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891181 views
Академічна доброчесність von tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195877 views
Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891129 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891177 views

383 8 -_15-___.

 • 1. Тема. Вписані та центральні кути Мета: домогтися засвоєння учнями змісту понять: плоский кут (у неявному вигляді), центральний кут, дуга кола, що відповідає даному центральному куту, градусна міра дуги кола, вписаний кут, — а також засвоєння учнями змісту властивості вписаного кута (про вимірювання вписаного кута). Формувати вміння: відтворювати зміст вивчених тверджень; знаходити на готовому рисунку вивчені поняття; виконувати правильні зображення вивчених понять заданим описом; розв'язувати задачі із використанням вивчених тверджень на обчислення градусної міри вписаних та центральних кутів. Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. Хід уроку I. Організаційний момент II. Перевірка домашнього завдання ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку IV. Актуалізація опорних знань V. Засвоєння вмінь та навичок План вивчення нового матеріалу Розширення поняття кута. Центральний кут: означення, вимірювання. Градусна міра дуги. Означення вписаного кута. Дуга, на яку спирається вписаний кут. Теорема про вписаний кут: формулювання і доведення. за записаним вище планом. Виконання усних вправ На кожному з рисунків знайдіть та назвіть: а) центральний кут; б) дугу, що відповідає центральному кугу; в) вписаний кут, що спирається на цю дугу. Виконання графічних вправ Накресліть коло із центром і позначте на ньому точки А, В і С. а) Виділіть двома кольорами доповняльні плоскі кути, утворені променями ОА і ОС. б) Яким кольором виділено кут, що вдвічі більший за кут ABC? в) Позначте на колі точку D так, щоб вписані куги ABC і ADC були рівні. Виконання письмових вправ Знайдіть доповняльні плоскі кути, якщо: а) один з них більший за інший на 120°; б) їх градусні міри відносяться як 2:7. За даними рисунка 1 знайдіть градусну міру х (точка О — центр кола). На колі позначено точки А, В, С і D. Знайдіть кут ABC, якщо ∠ ADC = α. Скільки розв'язків має задача? VII. Підсумки уроку VIII. Домашнє завдання (Додаток 1) Завдання та задачі для самостійного практичного виконання. Задача 1 1. Який кут називають центральним кутом кола? 2. Як називають частини кола, на які ділять його дві точки? 3. Яким символом позначають дугу кола? 4. У якому випадку позначення дуги двома буквами однозначно її визначає? 5. У якому випадку кажуть, що центральний кут спирається на дугу? 6. Чому вважають рівною градусну міру кола?
 • 2. 7. Як пов’язані градусні міри центрального кута кола і дуги, на яку цей кут спирається? 8. Скільки дуг стягує кожна хорда? Чому дорівнює сума їх градусних мір? 9. Який кут називають вписаним кутом кола? 10. У якому випадку кажуть, що вписаний кут спирається на дугу? 11. Як вимірюється вписаний кут? 12. Яку властивість мають вписані кути, що спираються на одну й ту саму дугу? 13. Який вид має кут, що спирається на діаметр? Знайдіть відповіді на ці запитання в тексті теоретичної частини. Задача 2 Скільки градусів містить центральний кут кола, який спирається на дугу, що становить: 1) кола; 2) кола; 3) кола; 4) кола? Задача 3 Знайдіть градусні міри двох дуг кола, на які його поділяють дві точки, якщо градусна міра однієї з дуг на 80° більша за градусну міру другої. Задача 4 Знайдіть градусні міри двох дуг кола, на які його поділяють дві точки, якщо градусні міри цих дуг відносяться як 7 : 11. Задача 5 Знайдіть градусну міру дуги, яку описує кінець годинникової стрілки: 1) за 2 год; 2) за 5 год; 3) за 8 год; 4) за 30 хв; 5) за 12 год. Задача 6 Які з кутів, зображених на рисунку, є вписаними? На яку дугу спирається кожний із вписаних кутів?
 • 3. Задача 7 На рисунку зображено коло з центром O: Знайдіть: 1) ; 2) ; 3) ; 4) Задача 8 Чи є помилки на рисунку? Точка O — центр кола а) в)
 • 4. Точка O — центр кола б) г) Задача 9 Знайдіть вписаний кут, якщо градусна міра дуги, на яку він спирається, дорівнює: 1) 84°; 2) 110°; 3) 230°; 4) 340°. Задача 10 На рисунку : Знайдіть . Задача 11 На рисунку . Знайдіть . Задача 12
 • 5. Центральний кут AOC на 25° більший за вписаний кут ABC, що спирається на дугу AС: Знайдіть . Задача 13 Кінці хорди AB ділять коло на дві дуги, градусні міри яких відносяться як 3 : 7: Під якими кутами видно цю хорду з точок M і K Нехай градусна міра однієї дуги дорівнює 3x, а другої — 7x. Задача 14 На рисунку хорди AB і CD рівні. Доведіть, що . Задача 15 Доведіть, що коли дві дуги кола рівні, то рівні і хорди, які їх стягують. Задача 16 Точки A, B і C ділять коло на 3 дуги так, що . Знайдіть кути трикутника ABC. Задача 17 Вершини рівнобедреного трикутника ABC (AB = BC) ділять описане навколо нього
 • 6. коло на 3 дуги, причому . Знайдіть кути трикутника ABC. Задача 18 Кінці діаметрів AC і BD кола послідовно сполучено так, що утворився чотирикутник ABCD. 1) Визначте вид чотирикутника ABCD. 2) Знайдіть . Задача 19 Доведіть, що коли вписаний кут є прямим, то він спирається на діаметр. Задача 20 Гострий кут прямокутного трикутника дорівнює 32°. Знайдіть градусні міри дуг, на які вершини трикутника ділять коло, описане навколо нього, та радіус цього кола, якщо гіпотенуза даного трикутника дорівнює 12 см.
 • 7. коло на 3 дуги, причому . Знайдіть кути трикутника ABC. Задача 18 Кінці діаметрів AC і BD кола послідовно сполучено так, що утворився чотирикутник ABCD. 1) Визначте вид чотирикутника ABCD. 2) Знайдіть . Задача 19 Доведіть, що коли вписаний кут є прямим, то він спирається на діаметр. Задача 20 Гострий кут прямокутного трикутника дорівнює 32°. Знайдіть градусні міри дуг, на які вершини трикутника ділять коло, описане навколо нього, та радіус цього кола, якщо гіпотенуза даного трикутника дорівнює 12 см.