Hyrje Në Mikroekonomia

32,183 views
31,698 views

Published on

Published in: Business, Technologie
1 Comment
4 Gefällt mir
Statistiken
Notizen
 • pse kurba e indiferenses qe paraqesin nivele te ndryshme kenaqesie nuk mund te kryqezohen
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie...  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
Keine Downloads
Views
Gesamtviews
32,183
On SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
17
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
235
Kommentare
1
Gefällt mir
4
Einbettungen 0
No embeds

No notes for slide

Hyrje Në Mikroekonomia

 1. 1. Hyrje në Mikroekonomia
 2. 2. Çka studion Mikroekonomia? <ul><li>Alokimin e resurseve të rralla </li></ul><ul><li>Individët, firmat dhe qeverin </li></ul><ul><li>Pse m e ret më këtë fenomen? </li></ul><ul><li>Resurset janë të kufizuara dhe ne nuk mundemi te kemi të gjitha në të njëjtën kohë. </li></ul>
 3. 3. Pyetjet kyçe <ul><li>Çfarë të prodhohet (dhe në çfarë sasie)? </li></ul><ul><ul><li>Nëse shoqëria prodhon vetura,atëherë duhet të prodhoi më pakë të mira tjera (resurset e rralla) </li></ul></ul><ul><li>Si të prodhohet? </li></ul><ul><ul><li>Për të prodhuar një sasi të dhënë firmat duhet të shfrytëzojnë më shumë lëndë të parë varësisht cila është më e lirë </li></ul></ul><ul><li>Për kë të prodhohet? </li></ul><ul><ul><li>Sa ma shumë të mira apo shërbimi ju merrni, më pak tjetër kush merr </li></ul></ul>
 4. 4. Si mikroekonomia i shtjellon? <ul><li>Sipas modeleve; Ekonomistet I përdorin modelet për ti testuar pohimet </li></ul><ul><li>Çka nënkuptohet me model? </li></ul><ul><li>Thjeshtëzimi i gjërave duke I izoluar variablat të cilat dëshirojmë me I kontrollua (Citrus paribus) </li></ul><ul><li>Supozimet </li></ul>
 5. 5. Testimi teorive <ul><li>Teoritë ekonomike zhvillohen për të testuar hipotezat e ndryshme. </li></ul><ul><li>P.sh nëse çmimi ritet a zvogëlohet kërkesa </li></ul>
 6. 6. Kufiri i mundësive të prodhimit (KMP) <ul><li>KMP shpreh kombinime të ndryshme të mallrave dhe shërbimeve që mund të prodhoj një vend gjatë një periudhe të dhënë kohe, duke përdorur të gjitha burimet në dizpozicion dhe me teknikat më efiçente të prodhimit. </li></ul><ul><li>P.SH </li></ul>
 7. 7. Mundësit Kompjutera Ushqime A 0 15 B 1 14.7 C 2 14 D 3 12 E 4 9 F 5 0
 8. 8. KMP <ul><li>Norma e margjinale e transformimit (MRT) </li></ul><ul><ul><li>Matë se sa mall duhet të sakrifikohet për ta prodhuar mallin tjetër </li></ul></ul><ul><li>Rasti paraprak tregoi modelin e KMP me kosto oportune rritëse </li></ul><ul><li>Ndërsa shembulli I KMP me kosto oportune konstante është….. </li></ul>

×