SlideShare wird heruntergeladen. ×
0
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Nächste SlideShare
Wird geladen in ...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa

6,064

Published on

Modul: Preduzetnistvo i pokretanje sopstvenog biznisa

Modul: Preduzetnistvo i pokretanje sopstvenog biznisa

Published in: Reisen, Bildung
0 Kommentare
1 Gefällt mir
Statistiken
Notizen
 • Hinterlassen Sie den ersten Kommentar

Keine Downloads
Views
Gesamtviews
6,064
Bei Slideshare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
1
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
211
Kommentare
0
Gefällt mir
1
Einbettungen 0
No embeds

Inhalte melden
Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
No notes for slide
 • Transcript

  • 1. Dobro došli Modul 1 Preduzetni švo i pokretanje sopstvenog biznisa Tr e ner: Ivan Mihailovi ć
  • 2. Vaš trener : Ivan Mihailovi ć
   • B iografski podaci :
   • Direktor Centra za Preduzetništvo.
   • Trener/konsultant u međunarodnim programima.
   • Iskustvo u privatnom sektoru:
   • ABC
   • Svet mašte
   • Email: [email_address]
  • 3. Modul -ciljevi
   • Trening će obuhvatiti sl.aspekte poslovanja :
   • potrebe i trendov e na tržištu
   • i straživanje mogućnosti štampa, magazini, internet
   • ideje i procena poslovnih mogućnosti
   • sopstvene snage i slabosti
   • zakonski okviri
   • konkurentska prednost
  • 4.
    • Program rada – dnevna tema :
    • Ponedeljak , 05 Maj 2008
    • Preduzetništvo
    • i
    • samoprocena preduzetničkih sposobnosti
  • 5. Ko je preduzetnik ?
   • Osoba koja ima idej e , iste pretvara u konkretne akcije koji će mu doneti korist, odnosno profit.
   • Preduzetnik je taj koji u svemu vidi priliku!
  • 6. Karakteristike preduzetnika
   • Orijentisani ka budućnosti
   • Uvereni u sopstvene sposobnosti i uspeh
   • Odgovorni
   • Spremni na rizik
   • Jako dinamične osobe
   • Vešti u organizaciji i motivaciji ljudi
   • Dokazivanje sopstvene vrednosti putem zarade
  • 7. Sopstveni biznis nasuprot Ugovoru o zaposlenju ? ? ?
  • 8. Prednosti samostalnog poslovanja
   • Radim ono sto volim i uživam u tome, i imam kontrolu nad svojim životom i sudbinom
   • Razlikovanje od drugih
   • Ostvarivanje sopstvenog punog potencijala i neograničenih profita
   • Doprinos društvu i priznanje na osnovu uloženog truda
  • 9. Mane samostalnog poslovanja
   • Dugi radni sati i naporan rad
   • Nesigurni prihodi
   • Ri zik gubitka investiranog kapitala
   • Lošiji kvalitet života do uspostavljanja biznisa
   • Dosta stresa
   • Potpuna odgovornost
  • 10. Ispitivanje preduzetničkih sposobnosti
   • Upitnik o uspehu u malom biznisu
   • Analiza rezultata
   • Ne brinite, ako ne uspete u malom pokušajte u velikom biznisu!
  • 11. Generisanje novih ideja Brainstorming Nema loših ideja!
  • 12. Modul 1/ Dan 2 Odredjivanje i izbor poslovne ideje Trener: Ivan Mih ailović
  • 13. Program rada
    • Agenda – tema dana:
    • Utorak – 06 Maj 2007
    • Izbor poslovne ideje
    • Prezentacija
    • Brainstorming
    • Izbor najboljih biznis ideja
  • 14. A. B azi č ni kriterijumi u analizi poslovnih opcija
   • Biznis treba da:
   • odra ž ava li č nost i interese preduzetnika
   • “ ponuditi ono sto kupci vole” - oslu š kivanje tr ž i š ta
  • 15. B. R elevantni faktori u analizi biznis opcija
   • VREME (posve ć enost biznisu, balansiranje obaveza prema biznisu i porodici, vreme potrebno da biznis po č ne da proizvodi profit i da se osvoji pozicija na tr ž i š tu)
   • NOVAC - limitiraju ć i faktor (razmotriti biznis opcije, obezbe đ enje potr e bne radne snage, o stali operativni tro š kov i , dodatni izvori finansiranja )
  • 16. C. Koraci u analizi poslovnih opcija resursi procena rizika finansijska analiza biznis ideja poslovn a šansa
  • 17. D . Mogu ć e alternative u kreiranju poslovnih opcija
   • Kupovina postojećeg biznisa
   • Novi biznis
   • Franšiza
  • 18. E. Forme vlasni š tva
   • Samostalni biznis ( radnja , doo, ...)
   • Partnerstvo
  • 19. F. Kako do novca?
   • Li č na sredstva
   • Porodica i prijatelji
   • Partneri u biznisu
   • Bankarski krediti
   • Fondovi za razvoj malog biznisa
   • Krediti dobavlja č a
  • 20. Kako zapo ceti sopstveni biznis ? Sagledajte biznis iz različitih uglova!   Trener: Ivan Mihailov ić
  • 21. Program rada
    • Agenda:
    • Prezentacija
    • SWOT
    • Primer
  • 22. Elementi uspeha
  • 23. Proces od ideje do biznisa ideja Razvijen biznis start i rast plan
  • 24. Novac?
   • Da li imate ušteđevinu koju želite da investirate u biznis?
   • Da li znate koliko novca je potrebno?
   • Da li je poznat iznos kredita?
   • Iz kojih izvora se pokrivaju nedostajuća sredstva?
   • Da li znate koliki će biti godišnji profit biznisa i vaša zarada?
   • Da li možete da živite sa manjom platom?
   • Da li ste kontaktirali vašu banku?
  • 25. Partner?
   • Da li imate u vidu nekog potencijalnog part n era?
   • Da li znate argumente “za” i “protiv” solo i partnerskog biznisa?
   • Da li ste razgovarali sa advokatom o vašim poslovnim planovima?
  • 26. Kupci?
   • Da li ste identifikovali segmente tržišta?
   • Da li postoji potreba za vašim proizvodom?
   • Ko su vaši kupci?
   • Da li razumete njihove potrebe?
   • Da li će vaš proizvod biti konkurentan?
   • Da li ste izabrali lokaciju biznisa koja odgovara kupcima?
  • 27. Konkurencija?
   • Ko su glavni konkurenti?
   • Da li ste uradili SWOT analizu?
   • Na koji način da pobedite konkurenciju?
  • 28. Poslovni objekat?
   • Da li je identifikovan?
   • Koliki su troškovi uređenja poslovnog objekta?
   • Da li poseduje ostale prateće pogodnosti?
   • Da li ste konsultovali pravnika po pitanju ugovora o kupovini ili zakupu objekta?
   • Da li ste uporedili iznos finansija koji je potreban za kupovniu i zakup?
  • 29. Oprema i mašine?
   • Da li ste identifikovali opremu koja je potrebna za početak biznisa?
   • Da li ste kontaktirali nekog tehnologa?
   • Da li su moguće značajnije uštede ukoliko se kupi polovna oprema?
   • Da li ste uporedili iznose investicija ukoliko se oprema kupuje i ukoliko se računa sa zakupom?
  • 30. Dobavljači?
   • Koje nabavke su potrebne za uspešno funkcionisanje biznisa?
   • Kolike zalihe su potrebne u trenutku startovanja biznisa?
   • Da li ste identifikovali dobavljače?
   • Da li ste uporedili cene različitih dobavljača?
  • 31. Finansijski izveštaji?
   • Da li znate kako da kalkulišete prihode i troškove?
   • Da li znate iznos vašeg kapitala i vaših obaveza?
   • Da li znate da utvrdite poreze?
   • Koje finansijske izveštaje trebate da pripremite?
  • 32. Zakonodavna regulativa?
   • Da li znate koje su vam dozvole za rad potrebne?
   • Koji su zakoni za vaš biznis važni?
   • Da li su vam jasni poreski zakoni?
   • Da li poznajete advokate koji mogu da vam pomognu korisnim savetima?
   • Da li ste se opredelili za osiguravajuću kompaniju?
  • 33. Prodaja?
   • Da li ste ovladali osnovnim tehnikama prodaje?
   • Da li ste vešti u procesu ubeđivanja kupaca?
   • Da li znate koristi koje vaš proizvod ima za potencijalnog kupca?
   • Da li dobro poznajete proizvod koji prodajete?
  • 34. Cene?
   • Da li znate da izračunate cenu vašeg proizvoda?
   • Da li znate da utvrdite svoje ukupne troškove?
   • Koju cenovnu strategiju pokušavate da primenite na tržištu?
  • 35. Reklamiranje?
   • Kako da reklamirate proizvod (novine, časopisi, direktna prodaja, radio, tv, web prezentacije)
   • Da li znate ko može da vam pomogne oko definisanja reklamne kampanje?
   • Da li ste analizirali reklamne kampanje većih konkurenata?
  • 36. Nabavke?
   • Da li ste izabrali dobavljače?
   • Da li imate plan zaliha koji vam sugeriše kada da nabavljate i koliko?
   • Da li razmatrate mogućnost kreditiranja od strane dobavljača?
  • 37. O zaposlenim radnicima?
   • Da li znate da radite sa ljudima?
   • Ako želite nekoga za zaposleite, da li znate gde i kako možete da pronađete odgovarajuću osobu?
   • Da li znate kakvu osobu tražite?
   • Da li znate koliko trebate da je platite?
   • Da li imate u vidu plan treninga za zaposlene?
  • 38. SWOT analiza S trengths, W eaknesses, O pportunities, T hreats Snage Unutrašnji resursi (know-how, motivacija, tehnologija, finansije, poslovne veze) Ključna pitanja: U čemu smo dobri? Koji su naši resursi? INTERNA ANALIZA
  • 39. SWOT – analiza Slabosti Interni deficiti u organizaciji Ključna pitanja: Šta loše radimo? Šta najviše uzmemirava naše potrošače? INTERNA ANALIZA
  • 40. SWOT – analiza Šanse Eksterne okolnosti ili trend koji favorizuje tražnju za određenom strategijskom kompetencijom organizacije Ključna pitanja: Koje promene u tražnji očekuje u narenih nekoliko godina? EKSTERNA ANALIZA
  • 41. SWOT - analiza Pretnje Eksterne okolnosti ili trend koji smanjuje tražnju za organizacionim kompetencijama. Ključna pitanja: Šta drugi rade, a mi ne? Kako će buduće promene uticati na našu organizaciju EKSTERNA ANALIZA
  • 42. Modul 1/ Dan 5 Rast biznisa i stvaranje konkurentske prednosti Trener: Ivan Mihailovic
  • 43. Program rada
    • Agenda – tema dana:
    • Konkurentska prednost – Prezentacija
    • Uspesan biznis - Gost
    • Refleksija
  • 44. Opstanak – dodavanje vrednosti
    • Št a je vrednost izlaza?
    • Št a su troškovi ulaza?
   Dodata vrednost: Razlika između vrednosti IZLAZA (proizvod/usluga organizacije) i troškova ULAZA (korišćenih resursa)
   • Važni elementi u dodavanju vrednosti su:
   • Razumevanje i izgradnja dobrih odnosa sa kupcima
   • Predanost kvalitetu
   • Visoki nivo celokupne usluge
   • Brze reakcije na konkurentske prilike i pretnje
   • Inovacije
  • 45. Konkurentska prednost
   • Dizajn
   • Pakovanje
   • Distribucija / dostava
   • Usluge
  • 46. Konkurentska prednost
   • Dobra strategija je ona koja omog uć ava
   • bolji pol ožaj u odnosu na konkurenciju uz prihvatljivi vlastiti trošak :
   • Prona ć i podru č je u kojem preduze ć e ima relativnu superiornost (tehnologija, prodajna mre ž a)
   • Inovativnost
  • 47. Konkurentska prednost
   • Izvori konkurentske prednosti:
   1. nacionalna strast I talijani: Obuća, odeća 2. specijalno znanje H olanđani: Proizvodnja cveća 3. slabosti i nedostatke pretvoriti: U prednosti !!!

  ×