Your SlideShare is downloading. ×
 • Gefällt mir
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Nächste SlideShare
Wird geladen in ...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa

 • 5,847 Views
Published

Modul: Preduzetnistvo i pokretanje sopstvenog biznisa

Modul: Preduzetnistvo i pokretanje sopstvenog biznisa

Published in Reisen , Bildung
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Sind Sie sicher, dass Sie...
  Ihre Nachricht erscheint hier
  Hinterlassen Sie den ersten Kommentar
Keine Downloads

Views

Gesamtviews
5,847
On SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
1

Aktionen

Geteilt
Downloads
204
Kommentare
0
Gefällt mir
1

Einbettungen 0

No embeds

Inhalte melden

Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Dobro došli Modul 1 Preduzetni švo i pokretanje sopstvenog biznisa Tr e ner: Ivan Mihailovi ć
 • 2. Vaš trener : Ivan Mihailovi ć
  • B iografski podaci :
  • Direktor Centra za Preduzetništvo.
  • Trener/konsultant u međunarodnim programima.
  • Iskustvo u privatnom sektoru:
  • ABC
  • Svet mašte
  • Email: [email_address]
 • 3. Modul -ciljevi
  • Trening će obuhvatiti sl.aspekte poslovanja :
  • potrebe i trendov e na tržištu
  • i straživanje mogućnosti štampa, magazini, internet
  • ideje i procena poslovnih mogućnosti
  • sopstvene snage i slabosti
  • zakonski okviri
  • konkurentska prednost
 • 4.
   • Program rada – dnevna tema :
   • Ponedeljak , 05 Maj 2008
   • Preduzetništvo
   • i
   • samoprocena preduzetničkih sposobnosti
 • 5. Ko je preduzetnik ?
  • Osoba koja ima idej e , iste pretvara u konkretne akcije koji će mu doneti korist, odnosno profit.
  • Preduzetnik je taj koji u svemu vidi priliku!
 • 6. Karakteristike preduzetnika
  • Orijentisani ka budućnosti
  • Uvereni u sopstvene sposobnosti i uspeh
  • Odgovorni
  • Spremni na rizik
  • Jako dinamične osobe
  • Vešti u organizaciji i motivaciji ljudi
  • Dokazivanje sopstvene vrednosti putem zarade
 • 7. Sopstveni biznis nasuprot Ugovoru o zaposlenju ? ? ?
 • 8. Prednosti samostalnog poslovanja
  • Radim ono sto volim i uživam u tome, i imam kontrolu nad svojim životom i sudbinom
  • Razlikovanje od drugih
  • Ostvarivanje sopstvenog punog potencijala i neograničenih profita
  • Doprinos društvu i priznanje na osnovu uloženog truda
 • 9. Mane samostalnog poslovanja
  • Dugi radni sati i naporan rad
  • Nesigurni prihodi
  • Ri zik gubitka investiranog kapitala
  • Lošiji kvalitet života do uspostavljanja biznisa
  • Dosta stresa
  • Potpuna odgovornost
 • 10. Ispitivanje preduzetničkih sposobnosti
  • Upitnik o uspehu u malom biznisu
  • Analiza rezultata
  • Ne brinite, ako ne uspete u malom pokušajte u velikom biznisu!
 • 11. Generisanje novih ideja Brainstorming Nema loših ideja!
 • 12. Modul 1/ Dan 2 Odredjivanje i izbor poslovne ideje Trener: Ivan Mih ailović
 • 13. Program rada
   • Agenda – tema dana:
   • Utorak – 06 Maj 2007
   • Izbor poslovne ideje
   • Prezentacija
   • Brainstorming
   • Izbor najboljih biznis ideja
 • 14. A. B azi č ni kriterijumi u analizi poslovnih opcija
  • Biznis treba da:
  • odra ž ava li č nost i interese preduzetnika
  • “ ponuditi ono sto kupci vole” - oslu š kivanje tr ž i š ta
 • 15. B. R elevantni faktori u analizi biznis opcija
  • VREME (posve ć enost biznisu, balansiranje obaveza prema biznisu i porodici, vreme potrebno da biznis po č ne da proizvodi profit i da se osvoji pozicija na tr ž i š tu)
  • NOVAC - limitiraju ć i faktor (razmotriti biznis opcije, obezbe đ enje potr e bne radne snage, o stali operativni tro š kov i , dodatni izvori finansiranja )
 • 16. C. Koraci u analizi poslovnih opcija resursi procena rizika finansijska analiza biznis ideja poslovn a šansa
 • 17. D . Mogu ć e alternative u kreiranju poslovnih opcija
  • Kupovina postojećeg biznisa
  • Novi biznis
  • Franšiza
 • 18. E. Forme vlasni š tva
  • Samostalni biznis ( radnja , doo, ...)
  • Partnerstvo
 • 19. F. Kako do novca?
  • Li č na sredstva
  • Porodica i prijatelji
  • Partneri u biznisu
  • Bankarski krediti
  • Fondovi za razvoj malog biznisa
  • Krediti dobavlja č a
 • 20. Kako zapo ceti sopstveni biznis ? Sagledajte biznis iz različitih uglova!   Trener: Ivan Mihailov ić
 • 21. Program rada
   • Agenda:
   • Prezentacija
   • SWOT
   • Primer
 • 22. Elementi uspeha
 • 23. Proces od ideje do biznisa ideja Razvijen biznis start i rast plan
 • 24. Novac?
  • Da li imate ušteđevinu koju želite da investirate u biznis?
  • Da li znate koliko novca je potrebno?
  • Da li je poznat iznos kredita?
  • Iz kojih izvora se pokrivaju nedostajuća sredstva?
  • Da li znate koliki će biti godišnji profit biznisa i vaša zarada?
  • Da li možete da živite sa manjom platom?
  • Da li ste kontaktirali vašu banku?
 • 25. Partner?
  • Da li imate u vidu nekog potencijalnog part n era?
  • Da li znate argumente “za” i “protiv” solo i partnerskog biznisa?
  • Da li ste razgovarali sa advokatom o vašim poslovnim planovima?
 • 26. Kupci?
  • Da li ste identifikovali segmente tržišta?
  • Da li postoji potreba za vašim proizvodom?
  • Ko su vaši kupci?
  • Da li razumete njihove potrebe?
  • Da li će vaš proizvod biti konkurentan?
  • Da li ste izabrali lokaciju biznisa koja odgovara kupcima?
 • 27. Konkurencija?
  • Ko su glavni konkurenti?
  • Da li ste uradili SWOT analizu?
  • Na koji način da pobedite konkurenciju?
 • 28. Poslovni objekat?
  • Da li je identifikovan?
  • Koliki su troškovi uređenja poslovnog objekta?
  • Da li poseduje ostale prateće pogodnosti?
  • Da li ste konsultovali pravnika po pitanju ugovora o kupovini ili zakupu objekta?
  • Da li ste uporedili iznos finansija koji je potreban za kupovniu i zakup?
 • 29. Oprema i mašine?
  • Da li ste identifikovali opremu koja je potrebna za početak biznisa?
  • Da li ste kontaktirali nekog tehnologa?
  • Da li su moguće značajnije uštede ukoliko se kupi polovna oprema?
  • Da li ste uporedili iznose investicija ukoliko se oprema kupuje i ukoliko se računa sa zakupom?
 • 30. Dobavljači?
  • Koje nabavke su potrebne za uspešno funkcionisanje biznisa?
  • Kolike zalihe su potrebne u trenutku startovanja biznisa?
  • Da li ste identifikovali dobavljače?
  • Da li ste uporedili cene različitih dobavljača?
 • 31. Finansijski izveštaji?
  • Da li znate kako da kalkulišete prihode i troškove?
  • Da li znate iznos vašeg kapitala i vaših obaveza?
  • Da li znate da utvrdite poreze?
  • Koje finansijske izveštaje trebate da pripremite?
 • 32. Zakonodavna regulativa?
  • Da li znate koje su vam dozvole za rad potrebne?
  • Koji su zakoni za vaš biznis važni?
  • Da li su vam jasni poreski zakoni?
  • Da li poznajete advokate koji mogu da vam pomognu korisnim savetima?
  • Da li ste se opredelili za osiguravajuću kompaniju?
 • 33. Prodaja?
  • Da li ste ovladali osnovnim tehnikama prodaje?
  • Da li ste vešti u procesu ubeđivanja kupaca?
  • Da li znate koristi koje vaš proizvod ima za potencijalnog kupca?
  • Da li dobro poznajete proizvod koji prodajete?
 • 34. Cene?
  • Da li znate da izračunate cenu vašeg proizvoda?
  • Da li znate da utvrdite svoje ukupne troškove?
  • Koju cenovnu strategiju pokušavate da primenite na tržištu?
 • 35. Reklamiranje?
  • Kako da reklamirate proizvod (novine, časopisi, direktna prodaja, radio, tv, web prezentacije)
  • Da li znate ko može da vam pomogne oko definisanja reklamne kampanje?
  • Da li ste analizirali reklamne kampanje većih konkurenata?
 • 36. Nabavke?
  • Da li ste izabrali dobavljače?
  • Da li imate plan zaliha koji vam sugeriše kada da nabavljate i koliko?
  • Da li razmatrate mogućnost kreditiranja od strane dobavljača?
 • 37. O zaposlenim radnicima?
  • Da li znate da radite sa ljudima?
  • Ako želite nekoga za zaposleite, da li znate gde i kako možete da pronađete odgovarajuću osobu?
  • Da li znate kakvu osobu tražite?
  • Da li znate koliko trebate da je platite?
  • Da li imate u vidu plan treninga za zaposlene?
 • 38. SWOT analiza S trengths, W eaknesses, O pportunities, T hreats Snage Unutrašnji resursi (know-how, motivacija, tehnologija, finansije, poslovne veze) Ključna pitanja: U čemu smo dobri? Koji su naši resursi? INTERNA ANALIZA
 • 39. SWOT – analiza Slabosti Interni deficiti u organizaciji Ključna pitanja: Šta loše radimo? Šta najviše uzmemirava naše potrošače? INTERNA ANALIZA
 • 40. SWOT – analiza Šanse Eksterne okolnosti ili trend koji favorizuje tražnju za određenom strategijskom kompetencijom organizacije Ključna pitanja: Koje promene u tražnji očekuje u narenih nekoliko godina? EKSTERNA ANALIZA
 • 41. SWOT - analiza Pretnje Eksterne okolnosti ili trend koji smanjuje tražnju za organizacionim kompetencijama. Ključna pitanja: Šta drugi rade, a mi ne? Kako će buduće promene uticati na našu organizaciju EKSTERNA ANALIZA
 • 42. Modul 1/ Dan 5 Rast biznisa i stvaranje konkurentske prednosti Trener: Ivan Mihailovic
 • 43. Program rada
   • Agenda – tema dana:
   • Konkurentska prednost – Prezentacija
   • Uspesan biznis - Gost
   • Refleksija
 • 44. Opstanak – dodavanje vrednosti
   • Št a je vrednost izlaza?
   • Št a su troškovi ulaza?
  Dodata vrednost: Razlika između vrednosti IZLAZA (proizvod/usluga organizacije) i troškova ULAZA (korišćenih resursa)
  • Važni elementi u dodavanju vrednosti su:
  • Razumevanje i izgradnja dobrih odnosa sa kupcima
  • Predanost kvalitetu
  • Visoki nivo celokupne usluge
  • Brze reakcije na konkurentske prilike i pretnje
  • Inovacije
 • 45. Konkurentska prednost
  • Dizajn
  • Pakovanje
  • Distribucija / dostava
  • Usluge
 • 46. Konkurentska prednost
  • Dobra strategija je ona koja omog uć ava
  • bolji pol ožaj u odnosu na konkurenciju uz prihvatljivi vlastiti trošak :
  • Prona ć i podru č je u kojem preduze ć e ima relativnu superiornost (tehnologija, prodajna mre ž a)
  • Inovativnost
 • 47. Konkurentska prednost
  • Izvori konkurentske prednosti:
  1. nacionalna strast I talijani: Obuća, odeća 2. specijalno znanje H olanđani: Proizvodnja cveća 3. slabosti i nedostatke pretvoriti: U prednosti !!!