Your SlideShare is downloading. ×
แบบฝึกตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กบ
Nächste SlideShare
Wird geladen in ...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

แบบฝึกตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กบ

29,157
views

Published on


2 Kommentare
1 Gefällt mir
Statistiken
Notizen
Keine Downloads
Views
Gesamtviews
29,157
Bei Slideshare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
3
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
224
Kommentare
2
Gefällt mir
1
Einbettungen 0
No embeds

Inhalte melden
Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
No notes for slide

Transcript

 • 1. = ุ า ลาภ ล า ภ ผสมคำจากภาพพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ นำไปเขียนใน แล้วฝึกอ่านให้คล่องนะครับ ตัวอย่าง แบบฝึกหัดที่ 1 คำชี้แจง
 • 2. = เ = า = 3 4 = 2    า 1
 • 3. 5 = = า ี า = = ุ เ โ   7 8 6
 • 4.   9 = 10 =  พยายามหน่อยนะ  
 • 5. เขียนคำให้ถูกต้องตามเสียงอ่าน และฝึกอ่านให้คล่อง ด้วยนะครับ ตัวอย่าง คำเขียน คำอ่าน อาภัพ อา - พับ แบบฝึกหัดที่ 2 คำชี้แจง
 • 6. ธูป รูปภาพ ยีราฟ ทัพพี อาชีพ 1. 2. 3. 4. 5.
 • 7. สรุป เทป โทรศัพท์ ร่มชูชีพ เคารพ 6. 7. 8. 9. 10
 • 8. ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับคำอ่าน และคำอ่านกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง แล้วอ่านให้เพื่อนฟังนะครับ ตัวอย่าง ลาภ ลาบ ผลลัพธ์ ผน - ลับ 2. 1. ข ก คำชี้แจง แบบฝึกหัดที่ 3
 • 9. ธูป ทับ - พี อาชีพ อา - ชีบ เทบ เคารพ ทูบ ทัพพี เคา - รบ เทป จ 5. 4. 3. 2. 1. ง ค ข ก
 • 10. จ 10. 9. 8. 7. 6. ง ค ข ก โทรศัพท์ สะ - หรุบ รูบ - พาบ ร่มชูชีพ ยี - ร้าบ ยีราฟ ร่ม - ชู - ชีบ สรุป รูปภาพ โท - ระ - สับ
 • 11. มีทรั ....... ย์ ลา ..... พ ภ ป ฟ เติมตัวสะกดที่ขาดหายไป ให้เป็นคำที่มีความหมาย คัดคำลงใน แล้วฝึกอ่านด้วยนะครับ ตัวอย่าง มีทรัพย์ ลาภ พ ภ คำชี้แจง แบบฝึกหัดที่ 4
 • 12. พ ภ ป ฟ 3. 1. 2. 4. 5. รูปภา ....... ทั ............ พี ยีรา ........ ธู ....... เคาร .......
 • 13. พ ภ ป ฟ เท ........... ร่มชูชี ............ โทรศั ........... ท์ สรุ .......... อาชี .......... 8. 6. 7. 9. 10. พ
 • 14. นำคำที่กำหนดให้ไปใส่ไว้ให้ตรงกับความหมายหน้าข้อความในแต่ละข้อและฝึกอ่านด้วยนะครับ ตัวอย่าง ลาภ 1. สิ่งที่มักจะได้มาโดยไม่คาดคิด ............................ สุภาพ ลาภ คำชี้แจง แบบฝึกหัดที่ 5
 • 15. 1. แสดงอาการนับถือ รูปภาพ ทัพพี ยีราฟ เคารพ ธูป 2. รูปที่วาดหรือเขียนขึ้นเป็นต้น 3. เครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อน แต่ใหญ่กว่า 4. เครื่องหอมชนิดหนึ่งมีแกนทําด้วยก้านไม้ไผ่เล็ก 5. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Giraffidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง คอยาวมาก มีเขา ๑ คู่ ตัวสีน้ำตาลอมเหลือง ..................... ..................... ..................... ..................... .....................
 • 16. 6. เครื่องพยุงตัวเมื่อโดดจากที่สูง ............................ สรุป อาชีพ โทรศัพท์ ร่มชูชีพ เทป 7. ย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของ เรื่องเป็นประเด็น ๆ ไป ............................ 8. การเลี้ยงชีวิต , การทํามาหากิน ............................ 9. ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกล ............................ 10. แถบอาบแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการบันทึกเสียง ............................
 • 17. เลือกคำที่กำหนดให้ไปเติมในประโยคให้ถูกต้องและฝึกอ่านนะครับ ลาภ บาป การฆ่าสัตว์เป็น ............................ บาป คำชี้แจง ตัวอย่าง แบบฝึกหัดที่ 6
 • 18. เทป สรุป อาชีพ เคารพ โทรศัพท์ สุภาพ ธูป ยีราฟ ร่มชูชีพ ทัพพี
  • คุณแม่ใช้ ............................ ตักแกงเขียวหวาน
  • ........................ เป็นสัตว์ที่มีคอยาว
  • คุณยายจุด .......................... บูชาพระ
  • คุณพ่อซื้อ ...................... มือถือเครื่องใหม่เป็นของขวัญให้พี่ชาย
  • น้องแอนทำความ .................... พ่อกับแม่ทุกครั้งก่อนไปโรงเรียน
  • ฉันวาด ........................... ธรรมชาติในท้องถิ่นของฉัน
  • คุณพ่อของฉันมี ........................... เป็นชาวสวน
  • ทหารบังคับ ........................ ที่กำลังลอยอยู่ให้ลงตามจุดที่กำหนดไว้
  • คุณครูให้นักเรียนช่วยกัน ................... เรื่องบ้านนอกในกรุง
  • 10. คุณน้าเปิด ....................... ฟังเพลงเสียงดังมาก
 • 19. = า ลาภ ล า ภ ผสมคำจากภาพพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ นำไปเขียนใน แล้วฝึกอ่านให้คล่องนะครับ ตัวอย่าง คำชี้แจง เฉลยแบบฝึกหัดที่ 1
 • 20. = เ = า = 3 4 = 2    า 1 ธู ป รู ป ภ า พ ยี ร า ฟ เ ท ป เทป รูปภาพ ธูป ยีราฟ
 • 21. = = า ี า = = ุ เ โ  ส รุ ป อ า ชี พ ั โ ท ร ศั พ ท์ เ ค า ร พ สรุป อาชีพ เคารพ โทรศัพท์ 5 . 7 . 8 . 6.
 • 22.  9 = 10 =  พยายามหน่อยนะ  ร่ ม ชู ชี พ ทั พ พี   ทัพพี ร่มชูชีพ
 • 23. เขียนคำให้ถูกต้องตามเสียงอ่าน และฝึกอ่านให้คล่อง ด้วยนะครับ ตัวอย่าง คำเขียน คำอ่าน อาภัพ อา - พับ คำชี้แจง เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2
 • 24. ธูป รูปภาพ ยีราฟ ทัพพี อาชีพ 1. 2. 3. 4. 5. รูบ - พาบ ทูบ ยี - ร้าบ ทับ - พี อา - ชีบ
 • 25. สรุป เทป โทรศัพท์ ร่มชูชีพ เคารพ 6. 7. 8. 9. 10 เคา - รบ เทบ สะ - หรุบ โท – ระ - สับ ร่ม - ชู - ชีบ
 • 26. ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับคำอ่าน และคำอ่านกับคำศัพท์ให้ถูกต้อง แล้วอ่านให้เพื่อนฟังนะครับ ตัวอย่าง ลาภ ลาบ ผลลัพธ์ ผน - ลับ 2. 1. ข ก คำชี้แจง เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3
 • 27. ธูป ทับ - พี อาชีพ อา - ชีบ เทบ เคารพ ทูบ ทัพพี เคา - รบ เทป จ 5. 4. 3. 2. 1. ง ค ข ก
 • 28. จ 10. 9. 8. 7. 6. ง ค ข ก โทรศัพท์ สะ - หรุบ รูบ - พาบ ร่มชูชีพ ยี - ร้าบ ยีราฟ ร่ม - ชู - ชีบ สรุป รูปภาพ โท - ระ - สับ
 • 29. มีทรั ....... ย์ ลา ..... พ ภ ป ฟ เติมตัวสะกดที่ขาดหายไป ให้เป็นคำที่มีความหมาย คัดคำลงใน แล้วฝึกอ่านด้วยนะครับ ตัวอย่าง มีทรัพย์ ลาภ พ ภ คำชี้แจง เฉลยแบบฝึกหัดที่ 4
 • 30. พ ภ ป ฟ 3. 1. 2. 4. 5. รูปภา ....... ทั ............ พี ยีรา ........ ธู ....... เคาร ....... เคารพ พ พ รูปภาพ ทัพพี พ ฟ ยีราฟ ป ธูป
 • 31. พ ภ ป ฟ เท ........... ร่มชูชี ............ โทรศั ........... ท์ สรุ .......... อาชี .......... 8. 6. 7. 9. 10. ป พ พ ป พ เทป สรุป อาชีพ โทรศัพท์ ร่มชูชีพ
 • 32. นำคำที่กำหนดให้ไปใส่ไว้ให้ตรงกับความหมายหน้าข้อความในแต่ละข้อและฝึกอ่านด้วยนะครับ ตัวอย่าง ลาภ 1. สิ่งที่มักจะได้มาโดยไม่คาดคิด ............................ สุภาพ ลาภ คำชี้แจง เฉลยแบบฝึกหัดที่ 5
 • 33. 1. แสดงอาการนับถือ รูปภาพ ทัพพี ยีราฟ เคารพ ธูป 2. รูปที่วาดหรือเขียนขึ้นเป็นต้น 3. เครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อน แต่ใหญ่กว่า 4. เครื่องหอมชนิดหนึ่งมีแกนทําด้วยก้านไม้ไผ่เล็ก 5. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในวงศ์ Giraffidae เป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง คอยาวมาก มีเขา ๑ คู่ ตัวสีน้ำตาลอมเหลือง ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... เคารพ รูปภาพ ทัพพี ธูป ยีราฟ
 • 34. 6. เครื่องพยุงตัวเมื่อโดดจากที่สูง ............................ สรุป อาชีพ โทรศัพท์ ร่มชูชีพ เทป 7. ย่อเอาเฉพาะใจความสำคัญของ เรื่องเป็นประเด็น ๆ ไป ............................ 8. การเลี้ยงชีวิต , การทํามาหากิน ............................ 9. ระบบโทรคมนาคมซึ่งใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ติดต่อพูดถึงกันได้ในระยะไกล ............................ 10. แถบอาบแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการบันทึกเสียง ............................ ร่มชูชีพ สรุป เทป โทรศัพท์ อาชีพ
 • 35. เลือกคำที่กำหนดให้ไปเติมในประโยคให้ถูกต้องและฝึกอ่านนะครับ ลาภ บาป การฆ่าสัตว์เป็น ............................ บาป 45 คำชี้แจง ตัวอย่าง เฉลยแบบฝึกหัดที่ 6
 • 36. เทป สรุป อาชีพ เคารพ โทรศัพท์ รูปภาพ ธูป ยีราฟ ร่มชูชีพ ทัพพี
  • คุณแม่ใช้ ............................ ตักแกงเขียวหวาน
  • ........................ เป็นสัตว์ที่มีคอยาว
  • คุณยายจุด .......................... บูชาพระ
  • คุณพ่อซื้อ ...................... เครื่องใหม่เป็นของขวัญให้พี่ชาย
  • น้องแอนทำความ .................... พ่อกับแม่ทุกครั้งก่อนไปโรงเรียน
  • คุณครูให้นักเรียนวาด ........................ ธรรมชาติ
  • คุณพ่อของฉันมี ........................... เป็นชาวสวน
  • ทหารบังคับ ........................ ที่กำลังลอยอยู่ให้ลงตามจุดที่กำหนดไว้
  • คุณครูให้นักเรียนช่วยกัน ................... เรื่องบ้านนอกในกรุง
  • 10. คุณน้าเปิด ....................... ฟังเพลงเสียงดังมาก
  ทัพพี ยีราฟ ธูป โทรศัพท์ เคารพ สุภาพ อาชีพ ร่มชูชีพ สรุป เทป 46