• Gefällt mir
Auto Shkolla
Nächste SlideShare
Wird geladen in ...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Auto Shkolla

 • 4,877 Views
Published

Ligjerata me situata te ndryshme per test te vozitjes te kategorise "B".

Ligjerata me situata te ndryshme per test te vozitjes te kategorise "B".

Published in Bildung
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Sind Sie sicher, dass Sie...
  Ihre Nachricht erscheint hier
  Hinterlassen Sie den ersten Kommentar
  Be the first to like this
Keine Downloads

Views

Gesamtviews
4,877
On SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
0

Aktionen

Geteilt
Downloads
61
Kommentare
0
Gefällt mir
0

Einbettungen 0

No embeds

Inhalte melden

Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Prezentim me situata dhe pyetje të ndryshme për përgatitjen e kandidatëve për ngasës të automjeteve të kategorisë B
 • 2. 1.Për çka duhet të përgatiteni në këtë situatë? a) për kthesën e dyfishtë x x x b) për rrezikun që mund të vie nga vetura e cila lëviz pas nesh c) prej ndonjë mjeti i cili vie nga ana kundërt dhe bën ndonjë tejkalim
 • 3. 2.Drita rotacion që vendoset në mjete për mirëmbajtjen? a)kuqe dhe t ë kalt ë rt b)verdhë c)kaltërt x 3.Frenimi me frenin punues hidraulik a) me l ë ngun p ë rkat ë s b) me ajrin me presion x realizohet:
 • 4. 4. Sipas rregullave të komunikacionit dritat e shkurtëra duhet të ndriçojnë: 5. Cila nga shenjat e komunikacionit shënon mbarimin e shpejtësisë minimale të lejuar : a) shenja me nr 1 b) shenja me nr 2 a) nga 30 - 60 m b) nga 40 - 80 m c) nga 50 - 100 m 1 2 x x 40 40
 • 5. 6.Përmbi lidhjet e rrjetës së ujësjellësit dhe përmbi shaktë është i ndaluar: a) vetëm parkimi b) edhe ndalja edhe parkimi 7.Motoçikleta pa rimorkio anësore, si dhe mjetet tjera me dy rrota: a)mund t ë t ë rhiqen n ë se jan ë t ë prishura por vet ë m me big ë b)nuk lejohet t ë t ë rhiqen c)mund t ë t ë hiqen n ë t ë gjitha rrug ë t tjera p ë rveq n ë autoudh ë x x
 • 6. a) i lejohet të lëviz me shpejtësi më të madhe se 5o km/h 8. Gjatë qarkullimit në këtë tunel, ngasësit: x x b) i lejohet të përdor vetëm dritat pozicionale për arsye se tuneli është mirë i ndriçuar c) i lejohet tejkalimi
 • 7. 9.Kur mjeti parkohet n ë nj ë teposhtëze përgjatë boshtit gjatësor të rrugës automobilistike rrotat e para patjetër duhet të jenë të kthyera nga: a) skaji i djathtë i rrugës b) mesi i rrugës c) cilido skaj i rrugës 10.Mjeti me fuqi motorike në udhë i cili e tërheq mjetin tjetër të prishur me fuqi motorike, nuk guxon të zhvillojë shpejtësi më të madhe se: a) 60 Km/h b) 40 Km/h c) 50 Km/h x x
 • 8. 11.Cila nga shenjat e treguara shënon rrugën me qarkullim një kahësh: a) shenja me nr 1 b) shenja me nr 2
  • 12.Shpejtësia për veturat të cilat tërheqin rimorkio për banim është e kufizuar:
   • a) në 70 Km/h
   • b) në 80 Km/h
   • c) në 90 Km/h
  1 2 x x 90
 • 9. 14.Nëse në udhë është ndalur kolona e automjeteve, prapa mjetit të fundit duhet: a) të vendoset vetëm një trekëndësh b) të vëndosen aq trekëndësha sa ka mjete të ndalura c) të vendosen dy trekëndësha x x 13. Cila nga shenjat në figurë shënon ndalim qarkullimin në dy kahjet: a) shenja me nr 1 b) shenja me nr 2 c) shenja me nr 3 1 2 3
 • 10. 15.Në situatën në figurë sjellje e drejtë është: a) unë kaloj udhëkryqin para veturës b) vetura kalon udhëkryqin para meje c) unë jam i detyruar të kthehem majtas x
 • 11. a)vetura 1 është rreshtuar mirë për 16.N ë situatën në figurë: 2 1 x x kthimin majtas b)veturës 2 i lejohet tejkalimi nga ana e djathtë nëse nuk rrezikohet komunikacioni c)veturës 2 i ndalohet tejkalimi për arsye se se tejkalimi bëhet çdo herë nga ana e majtë në drejtim të lëvizjes
 • 12. 17.Dritat për shënimin e mjetit (pozicionale) duhet patjetër të jenë të ndezura, në qoftë se mjeti është i parkuar: a)në rrugën automobilistike, e cila nuk është e ndriçuar b)jashtë rrugës automobilistike c)në vendbanim x x 18.Thellësia më e vogël e lejuar e kanaleve të pneumatikut në veturë, është caktuar me dispozita: a)në 3 milimetra b)në 2 milimetra c)në 1 milimetër
 • 13. 19. Në situatën në figurë ju dëshironi të ktheheni djathtas, si do të veproni: a)do ti jap përparësi kalimi veturës 1 b)do ti jap përparësi kalimi vetëm veturës 2 për arsye se mban drejtimin e lëvizjes c)me kujdes të shtuar do të kthehem i pari në këtë udhëkryq 1 2 x
 • 14. 20.Zvogëlimin e vrullshëm të shpejtësisë dhe ndryshimin e kahjes së lëvizjes, drejtuesi guxon ta bëjë vetëm: a)në qoftë se me kohë aktivizon treguesin e drejtimit b)në rrugë me më tepër shirita c)në rast të rrezikut të drejtpërdrejtë x 21.Shprehja vetur ë sipas ligjit është, automjeti i caktuar për transportin e udhëtarve që përpos ulëses së shoferit : a)ka më së shumti 4 ulëse b)ka më së shumti 6 ulëse c)ka më së shumti 8 ulëse x
 • 15. a) veturave i’u ndalohet kthimi djathtas b) veturave i‘u lejohet kthimi djathtas c) autobusëve i‘u ndalohet kthimi djathtas 22.Në situatën e treguar në figurë: x x
 • 16. 23.Dritat e gjata duhet ta ndri ç ojnë rrugën më së paku: a)80 metra b)100 metra c)200 metra x 24.Në udhë publike në vendbanim, lëvizja e mjeteve me shpejtësi më të madhe se 60 km/h: a)nuk lejohet b)mund të lejohet me shenjën përkatëse të komunikacionit x
 • 17. 25.Ngasësit të veturës në situatën në figurë i lejohet që ishullin këmbësor ta anashkalojë: a) nga ana djathtë në drejtim të lëvizjes b) nga ana e majtë në drejtim të lëvizjes c) vetëm nga ana e djathtë në drejtim të x x lëvizjes
 • 18. 26.Me rastin e ardhjes së mjetit me përcjellje, këmbësorët: a)kanë të drejtë përparësie kalimi b)duhet të mënjanohen nga udha dhe ti lëshojnë mjetet me përparësi kalimi x 27. Si do të veproni te kjo shenjë e komunikacionit: a) do të afrohem me një shpejtësi të ngadalshme b) do ta vazhdoj rrugën sepse kam përparësi kalimi në raport me mjetet tjera c) do ti lëshoj të gjitha mjetet që lëvizin në rrugën në të cilin unë arrij x x
 • 19. a)motoçiklisti b)vetura 1 c)vetura 2 x 28. Përparësi kalimi në situatën në figurë ka: 1 2
 • 20. a) vetura b) k amioni c) vetëm kamioni 29.Në situatën në figurë jodrejtë është parkuar: x x
 • 21. 30. Për të evituar lodhjen e cila shfaqet gjatë ngasjes, preferohet: x a)rritja e shpejtësisë së lëvizjes ashtu që të arrihet më shpejtë në vendin e dëshiruar b)zvogëlimi i dukshëm i shpejtësisë ashtu që të pushohet gjatë ngasjes c)ndërprerja e ngasjes, pushimi aktiv me pije freskuese dhe para së gjithash gjumi i qetë 31.Shpejtësia e lëvizjes në rrugën magjistrale jashtë vendbanimit është e kufizuar në _______km/h Shëno sa km/h në orë 80
 • 22. 32.Në situatën në figurë ngasësi i veturës me numrin 1 duhet të lëshoj veturën e cila i vie nga ana e djathtë: a) e saktë b) jo e saktë x 1
 • 23. 33.Shprehja rimorkio e lehtë sipas ligjit mbi bazat e sigurisë së komunikacionit në udhë është: a)rimorkio, pesha e së cilës nuk kalon 400 kg b)rimorkio, pesha më e madhe e lejuar e së cilës nuk kalon 750 kg c)rimorkio, që me pjesën e vet të përparme mbeshtetet në mjetin tërheqës x 34.Shpejtësia e lëvizjes për kamion pesha më e madhe e të cilave nuk kalon 7500 kg është e kufizuar në _______km/h Shëno sa km/h në orë 80
 • 24. L a) vetura e autoshkollës duhet të ndalet përpara samaforit dhe përpara shenjës stop b) vetura e autoshkollës nuk ka nevojë të ndalet 35.Në situatën në figurë personi i autorizuar e rregullon udhëkryqin, veprim i drejtë është: x H I L L I AUTO SHKOLLA
 • 25. 36. Në situatën në figurë në rrugën kryesore lëviz: a) vetëm vetura e verdhë b) vetura ime c) vetura e verdhë x x
 • 26. 37.Shpejtësia e lëvizjes për autobusë është e kufizuar në: a)7o km/h b)70 km/h në udhën e rezervuar për automjete, e 100 km/h në autoudhë c) 80 km/h x 38. Çdo rrugë publike dhe rruga e pakategorizuar në të cilën zhvillohet komunikacioni është : a)rrugë b)rrugë publike c)rrugë magjistrale x
 • 27. a)do të përqëndroj shikimin në anën e djathtë të udhës dhe do të rri gati për frenim b)Do ti përdori dritat e gjata dhe do të përshpejtoj që të kaloj pengesën sa më shpejtë 39.Sipas situatës në figurë përballë juve vjen një automjet dritat e të cilit juve ju pengojnë dukshëm, si do të veproni: x
 • 28. 40.Në udhë në vendbanim, që ka dy-tre shirita të komunikacionit për lëvizjen e mjeteve në të njejtën kahje, ngasësi: a)duhet ta shfrytëzoj vetëm shiritin e komunikacionit që gjendet pranë skajit të djathtë të udhës në drejtim të lëvizjes b)mund ta shfrytëzoj cilindo shirit x
  • 41.A përdoret freni mekanik si fre punues te veturat:
   • a) po
   • b) jo, përjashtimisht
   • c) jo
  x
 • 29. 42.Vetura e kaltërt fillon tejkalimin: a) në mënyrë të drejtë b) jodrejtë c) drejtë n ëse e ka njoftuar shoferin e veturës së verdhë për veprimin e tij x
 • 30. a) lëviz drejt b) lëviz jodrejt c) lëviz jodrejt sepse mban anën e djathtë në drejtim të lëvizjes 43.Në situatën e treguar në figurë këmbësori: x
 • 31.
  • 44.Në kohën e vozitjes së gjatë, lodhja paraqitet:
   • a) befas (papritmas)
   • b) gradualisht
  x
  • 45. Sipas rregullave të komunikacionit në autoudhë ndalohet qarkullimi:
   • a) i biçikletave me motor
   • b) i kamionëve, pesha totale e të cilëve i kalon 7500 kg
   • c) i automjeteve të cilat tërheqin rimorkio të lehtë
  x
 • 32. 46.Në situatën e treguar në figurë, veprim i drejtë është: a) biçiklisti e kalon udhëkryqin i pari x b) ngasësi i veturës së kaltërt e kalon udhëkryqin i pari c) unë do ta kaloj udhëkryqin i pari
 • 33. a) me rregullat e komunikacionit b) me shenjat e komunikacionit 47. Sipas situatës në figurë në ngushticën e rrugës përparësia e kalimit është rregulluar: x
 • 34. 48. Distanca ndërmjet mjetit tërheqës dhe mjetit që tërhiqet me anë të litarit duhet të jetë: a) prej 2.5 deri 5 metra b) prej 3 deri 5 metra c) më së paku 2.80 metra x a) në të njëjtin çast b) pas një intervali kohor c) njëhkohësisht, me aktivizimin komandës vetem te freni mekanik 49. Me shtypjen e komandës së frenit punues ngadalësimi efikas i mjetit bëhet: x
 • 35. 50.Vetura në situatën në figurë bën kthimin gjysmërrethor në vendin në të cilin, kthimi gjysmërrethor:
   • a) lejohet
   • b) ndalohet
  x
 • 36.
  • 51.A ështe i lejuar tejkalimi në pjesën e udhës, sipërfaqja e të cilës është e mbuluar me akull?
   • a) jo
   • b) po, nëse janë plotësuar të gjitha kushtet për tejkalim të sigurt
  x a) gjithmonë gjatë ngasjes, shoferi patjetër duhet të përdorë rripin e sigurisë b) shoferi nëse qarkullon në vendbanim nuk ka nevojë të perdorë rripin e sigurisë 52. Në qoftë se automjeti është i pajisur me jastëk mbrojtës ( air bag) : x
 • 37. 53. Në situatën në figurë motoçiklisti lëviz: a) në m ënyrë të drejt b) jodrejt c) jodrejt, sepse çdo herë është i detyruar të përdor skajin e djathtë të udhës në drejtim të lëvizjes x
 • 38. 54.Në cilat raste do të rritet koha e reagimit: a) gjatë ngasjes natën b) kur ngasësi është i lodhur c) kur ngasësi pengohet nga 55. Ngasësi i cili qarkullon në tunel, duhet ti mbajë të ndezura: a) dritat pozicionale, nëse tuneli është mirë i ndriçuar b) dritat e shkurtëra c) dritat e gjata dhe të kaloj në drita të shkurtëra vetëm në rast të përballëkalimit x x x bashkëudhtarët
 • 39. a) i lejohet b) i ndalohet c) i lejohet më anë të shenjes p ërkatëse të komunikacionit 56. Ngasësit të veturës, tejkalimi: x
 • 40. 57. Shenjat e komunikacionit shënojnë: a) kryqëzimin me rrugën kryesore dhe numrin e rrugës ndërkombëtare b) rrugën me përparësi kalimi dhe numrin e rrugës x
 • 41. 58.Cilët nga faktorët e poshtë shënuar ndikojnë disfavorshëm gjatë ngasjes? a) pirja e duhanit b) zhurma dhe vibracioni c) telefoni
  • 59. Për ndriçimin e udhës natën përdoren:
   • a) dritat e shkurtëra
   • b) dritat e gjata
   • c) dritat e shkurtëra në kombinim me dritat për mjegull
  x x x x
 • 42. a) që të mos e rritë shpejtësinë b) që të zvogëloj shpejtësinë c) që në rast rreziku të frenoj 60. Ngasësi i veturës i cili po tejkalohet është i obliguar: x x
 • 43.
  • 61.Çka do të thotë kjo shenjë e komunikacionit:
   • a) kthimin majtas e kam të ndaluar
   • b) jam i detyruar të kthehem majtas
   • c)nëse unë kthehem majtas do të lëvizi në udhën me qarkullim një kahje
  x 62.Dritat të cilat përdoren për mjegull sipas rregullave nuk guxojnë të ndriçojnë më shumë se: a) 25 m b) 35 m c) 40 m x
 • 44. x 63.Në situatën në figurë biçiklistët lëvizin: a) drejt b) jo drejt c) drejt, nëse qarkullojnë në vendbanim
 • 45. 64. Sipas rregullave të komunikacionit lëvizja e lirë e timonit: a) nuk guxon të jetë më e madhe se 30 b) nuk guxon të jetë më e madhe se 40 c) është përcaktuar me dispozita x x 65.Në cilat rrota duhet të veprojë freni punues në veturë? a) vetëm në rrotat e përparme b) vetëm në rrotat e pasme c) në të gjitha rrotat x
 • 46. 66.Në situatën e treguar në figurë moto ç iklisti lëviz: a) drejt b) jodrejt c) drejt, nëse gjatë gjithë kohës mban helmetën dhe dritat ndezur x
 • 47. x 67.Cila sjellje është e drejtë : a) unë mund të përdori shiritin 3 dhe 4 vetëm për ndonjë tejkalim b) unë duhet të kaloj nga shiriti 2 në shiritin 1 c) unë tani duhet të lëvizi vetëm në shiritin 2
 • 48. 68.Sipas rregullave të komunikacionit kalimi me mjet pranë mjetit tjetër, i cili lëviz nëper të njejtën rrugë automobilistike nga kahja e kundërt si në figurë quhet ___________ : Shëno definicionin me fjalë Përballëkalim
 • 49. 69.Cila nga shenjat e komunikacionit në figurë shënon rrugën me përparësi kalimi: a) shenja me nr 1 b) shenja me nr 2 c) shenja me nr 3 1 2 3 x 70.Cilët nga faktorët e poshtë shënuar ndikojnë disfavorshëm gjatë ngasjes? a) lodhja b) ushqimi jo i rregullt c) pirja e duhanit në automjet x x x
 • 50. a) drejt b) jodrejt c) drejt nëse nuk qëndron më shumë se 15 min 71. Në situatën në figurë ngasësi ka ndalur mjetin: x
 • 51. 72. Nëse ngasësi përdor dritat e gjata për ndriçimin e udhës është rregull e komunikacionit që gjatë përballëkalimit të kalojë në dritat shkurtëra në distancë prej: a) 120 m b) 150 m c) 200 m 73.Shpejtësia e lëvizjes për kamionë, pesha e të cilëve kalon 7500 kg është e kufizuar në: a) 60 Km/h b) 70 Km/h c) 80 Km/h x x
 • 52. 74. Në situatën në figurë, ngasësi i veturës bën tejkalimin: a) në vendin, ku tejkalimi ndalohet b) në vendin, ku tejkalimi lejohet c) në vendin, ku tejkalimi lejohet, nëse nuk pengohet/rrezikohet komunikacioni x
 • 53. 75.Në autoudhë nuk guxojnë të lëvizin: a) këmbësorët b) traktorët c) motoçikleta 76. Ngasësi i cili qarkullon në zonën e banuar (vendbanim) nuk guxon të lëvizë me shpejtësi më të madhe se: a) 35 Km/h b) 4o Km/h c) 60 km/h x x x
 • 54. a) veturës s ë kuqe b) veturës s ë gjelbërt c) vetëm veturës së kuqe 77. Në situatën në figurë, parkimi i lejohet: x x
 • 55. 78.Në vendin në të cilin mjeti e mbulon shenjën e komunikacionit me rregulla është e ndaluar: a) ndalja e parkimi b) vetëm lënia e mjetit pa mbikqyrje c) vetëm parkimi x 79.Cila nga shenja e komunikacionit në figurë shënon afërsinë e kthesës së rrezikshme: z a) shenja me nr 1 b) shenja me nr 2 1 2 x
 • 56. 80.Në situatën në figurë përparësia e kalimit është e drejtë nën përgjigjjen: a) tramvaji, vetura, motoçikleta b) motoçikleta, tramvaji, dhe vetura c) vetura, tramvaji, motoçikleta x
 • 57. 82.Çfarë domethënie ka për juve nëse njëri nga punëtorët e autorizuar në një vendpunishte e ngrit flamurin e gjelbërt: a) se duhet të ndalem dhe të pres urdhërat e ardhshme b) se mund të vazhdoj rrugën sepse kam përparësi kalimi c) se mua më është lënë të vendosi vetë 81. Kthimi gjysmë rrethor, ndalohet: a) në tunel b) në kalimin përtej hekurrudhës (mbi binarë) c) në autoudhë x x x x
 • 58. 83.Cila nga veturat në situatën në figurë lëvizë në rrugën me përparësi kalimi: a)vetura e kaltërt b)vetura e gjelbërt x
 • 59. 85. Tejkalimi në pjesën e udhës, sipërfaqja e së cilës është e mbuluar me akull: a) ndalohet b) lejohet vetëm gjatë ditës c) lejohet nëse janë plotësuar të gjitha kushtet për tejkalim të sigurt x x 84.Në qoftë se mjeti ngadalësohet shpesh me përdorimin e vrullshëm të frenit punues shpenzimi i karburantit: a) rritet konsiderueshëm b) rritet fare pak c) nuk rritet
 • 60. a) drejt b) jodrejt c) drejt nëse qarkullon vetëm në vendbanim 86.Barra në situatën në figurë është shënuar: x
 • 61. 87. Automjeti i destinuar për transportin e personave i cili përvëç ulësës së ngasësit ka më së shumti tetë ulëse quhet KOMBIBUS __________ : Shëno definicionin me fjalë 1 2 88.Cila nga shenjat e komunikacionit e treguar në figurë shënon ndalim qarkullimi në një kahje: a) shenja me numrin 1 b) shenja me numrin 2 x
 • 62. a) i lejohet kthimi gjysmë rrethor b) i ndalohet kthimi gjysmë rrethor 89. Në situatën në figurë, pasi të kaloj motoçikleta, veturës : x
 • 63. 90.Nëse në vendbanim shenja e komunikacionit shënon kufizimin e shpejtësisë në 70 km/h, ngasësi: a) mund të lëviz me shpejtësi deri në 70 Km/h x 91. Nëse automjeti tërhiqet me anë të lidhjes së fortë (bigës) distanca ndërmjet mjetit që tërheq dhe mjetit që tërhiqet: a) duhet te jetë prej 3-5 m b) nuk guxon të jetë më e vogel se 3 m c) mund te jetë më e vogël se 3 m x b) nuk guxon të lëviz me shpejtësi më të madhe se 60 Km/h, për arsye se është vendbanim
 • 64. 92.Për çka duhet të përgatiteni në këtë situatë: a)për ndonjë automjet i cili vie nga kahja e kundërt dhe e përdor shiritin tim b)për ashpërsinë e kthesës majtas c)për ashpërsinë e kthesës djathtas x x
 • 65. 93.Në situatën në figurë në rrugën me përparësi kalimi lëviz: a) vetëm vetura me numrin 1 b) vetëm vetura me numrin 2 c) edhe vetura me numrin 1 edhe vetura me numrin 2 x 1 2
 • 66. 94.Barra në kamion është shënuar: 95.Në situatën në të njejtën figurë ngasësi i autobusit: a) duhet të pret b) ka përparësi kalimi në raport me kamionin a) drejt b) jodrejt x x
 • 67. 96.Drejtuesi i cili në rrugë takon ose e arrin mjeti ose kolona e mjeteve nën përcjellje, është i obliguar: a) t‘iu mundësoj kalimin b) t ‘a ndalë mjetin e vet c) që ta zvogëloj shpejtësinë dukshëm x 97.Çdo mjet transportues i dedikuar për lëvizje në udhë përpos karrigeve lëvizëse pa motor për personat e hendikepuar dhe mjeteve transportuese të fëmijve, sipas dispozitave të sigurisë së komunikacionit është: a) automjeti b) mjeti me fuqi motorike c) mjeti x
 • 68. 98. Kufizimi i shpejtësisë në autoudhë është: a) 100 km/h b) 120 km/h c) 130 km/h x
 • 69. 99.Drita me ngjyrë të kaltërt në instrument tabelë brenda në veturë, tregon se janë të ndezura: a) dritat për shënim e mjetit b) dritat e shkurtëra c) dritat e gjata x 100.A përdoret te veturat freni punues si fre mekanik? a) po b) jo x
 • 70. 101. Shenja e komunikacionit në figurë shënon: a) kthesën e rrezikshme dhe shpejtësinë e rekomanduar b) kthesën e dyfishtë, ku e para fillon djathtas dhe shpejtësinë e rekomanduar c) kthesën e dyfishtë, ku e para fillon djathtas dhe shpejtësinë e kufizuar x
 • 71. 103.Në cilat raste do të rritet koha e reagimit: a)gjatë ngasjes natën b)kur ngasësi është nën ndikim të alkoolit apo medikamenteve c)nga gjendja jo e rregullt e automjetit 102. A i lejohet ngasësit të hyjë në udhëkryqin e stërngarkuar kur në semafor ndriçon drita e gjelbërt : a) po b) jo x x
 • 72. 104.Shenja e komunikacionit në figurë shënon: a) stacionin për autobusë b) udhën përkatësisht pjesën e udhës ku ndalohet qarkullimi për autobusë x
 • 73. x 105.Sipas shenjës së komunikacionit të treguar në figurë : STOP a) ngasësi duhet të ndalet përpara shenjës stop b) ngasësi nuk ka nevojë të ndalet sepse në semafor ndriçon drita e gjelbërt c) ngasësit i është lënë të vendos vet