SlideShare wird heruntergeladen. ×
0
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Nächste SlideShare
Wird geladen in ...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kosto e kapitalit

3,897

Published on

Published in: Bildung, Reisen, Business
0 Kommentare
2 Gefällt mir
Statistiken
Notizen
 • Hinterlassen Sie den ersten Kommentar

Keine Downloads
Views
Gesamtviews
3,897
Bei Slideshare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
0
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
70
Kommentare
0
Gefällt mir
2
Einbettungen 0
No embeds

Inhalte melden
Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
No notes for slide

Transcript

 • 1. KOSTOJA E KAPITALIT Mr.sci.Drita Krasniqi
 • 2. KOSTOJA E KAPITALIT
  • Koncepti bazë
  • Kapitali perben boshtin financiar te ndermarrjes.Dallohen dy menyra per formimin e kapitali fillestar:
  • -Formimit fillestar te kapitalit
  • -Me ndryshimin e madhesis se kapitalit(rritjes po zvogelimit te tije)
  • Vlera e ndermarrjes ne likuidim dhe ne funsionim
  • Vlere ne likuidim
  • Vlere ne funksionim e ndermarrjes
 • 3.
  • Vlera kontabile dhe vlera e tregut
  • Vlera e tregut dhe vlera brendeshme
  • Kapitalzimi i te ardhurave
  KOSTOJA E KAPITALIT
 • 4.
  • Faktori kyç qe ndikon ne koston financiare
  • Kostoja pa rrezik e fondeve konsderohet si faktor kyç qe ndikon vleresimin e kostove financiare
  • k o=k pr +Ç r+Ç rf
  • k o-kosto specifike e financimit afatgjate
  • k pr- kosto pa rrezik
  • Ç rb-çmimi I rrezikut te biznesit
  • Çrf-çmimi i rrezikut financiar
  KOSTOJA E KAPITALIT
 • 5.
  • Koncepti baze mbi konceptin e kapitalit
  • Burimet vetiake te ndermarrrjes
  • Burimet e huajturate
  • Shembull
  KOSTOJA E KAPITALIT
 • 6.
  • Kosto e burimeve specifike te kapitlit
  • Kosto e huas afatgjate
  • Huaja afatgjat eshte nder menyrat e te rendesishmette financimit afatgjate ne ndermarrje
  • Instrument kryesor dhe specifik financimit afatgjate eshte financimi me ane te obligacionev
  • Tipet e obligacioneve
  KOSTOJA E KAPITALIT
 • 7.
  • Kostoja e kapitalit te priviligjuar
  • Kostoja e kapitalit te priviligjuar llogaritet dke vene ne raport shumen e dividentit vjetor te aksionit te privilegjuar me te ardhurat neto qe sigurohen nga shitja e tij
  • D p-shuma e dividentit vjetor
  • Anp-te ardhura vjetore nga shitja e aksionit
  • Shembull Aksioni i priviligjuar shitet 1000euro dhe koten e shpenzimeve per nenshkrim 30euroather te ardhurat nga shitja do te jen970
  KOSTOJA E KAPITALIT
 • 8.
  • Kosto e kapitalit te zakonshem
  • Aksioni i zakonshem perfaqeson pretendimin perfundimtar mbi mjetet dhe fitimet e nje korporate
  • Vlera e kuponit- vlera e nji aksioni te zakonsem eshte e barabart me vleren aktualete te gjith dividenteve te ardhshem te parashikuar per tu paguar per ate aksion
  • Ritmet e rritjes- presupozohet te jet i matshem gje qe bazohet ne rritjen e fitimeve te ndermarrjes ne raport me vitet e kaluara
  • Klasat e riskut -me rritjen e fitimeve rritet edhe rrisku dhe e kundera
  KOSTOJA E KAPITALIT
 • 9.
  • Kostoja e emetimit te ri
  • Ndermarrjet emetojne vazhdimisht aksione te reja.Keshtu pa llog.koston e tyre nuik do te llogaritej kostoja e pergjithshme e kapitalit
  • Shume ndermarrje qe shesin aksione te reja e ulin çmimijn e tyre duke ulur keshtu te ardhuren nen çmimin korrent te tregut.Ndermarrjet qe emetojne aksione te reja paguajn edhe nji kuote sigurimi e tregtimi per to.
  • Kostoja e emetimeve te rej llogaritet si diference ne mes vleres nominale te aksionit dhe te vleres se tij te tregut.
  KOSTOJA E KAPITALIT
 • 10.
  • Per llogaritjen e kostos se aksionit aktualisht perdoren dy metoda
  • Metoda e pare bazohet ne modelin e vlersimit te nji rritje konstante
  • Metoda e dyte bazohet ne modeli e vleresimit te pasuris apo kapitalit
  • Metod e pare gjendet duke pjestuar dividentin e pritur ne fund te vitit me çmim korrentte aksionit,dhe dke I shtuar % vjetore
  • M e dyte-r a = R i+ b ( k m- Ri)
  KOSTOJA E KAPITALIT
 • 11.
  • Kostoja e fitimit te mbajtur
  • Fitimet e ndermarrjes shperndahen:
  • -Ne divdente ne favor te aksion bajtesve
  • -Per nevoja te brendeshme te ndermarrjes
  • r fm= r n
  • -kosto e fitimit te pa shperndar ne %
  • -kosto e aksionit nte vjeter ne %
  KOSTOJA E KAPITALIT
 • 12.
  • Llogaritja e kostos se plote te kapitalit
  • Kostoja e plote e kapitali sherben per gjykuar dhe marrvendime te rendesishmeper jeten e ndermarrjes .
  • Kostoja e plote kapitalit llogarite si mesatare aritmetike e ponderuar e elementeve te tij perberes
  • Si ponderim per llog.e mesatares se mesiperme sherben perqindja qe zene elementete perberese ne strukturen e kapitalit te ndemarrjes.
  • Kostoja llogaritet me formulen ne vijim
  KOSTOJA E KAPITALIT
 • 13.
  • Kostoja marxjinale e kapitalit
  • Kostoja mesatare e kapitalit mund te ndryshoj ne funksion te vellimit te financimit qe ndermarrja parashikon te realizoje.Ky I fundit mund te ndryshoje ne varesi te projekteve te reja qe pranohen per tu zbatu nga ndermarrja
  • Meqenese ndryshon vellimi I financimit pra ndryshojne burimet e kapitalitndyshon edhe struktura e tij dhe si rrjedhim edhe kostoja e kapitalit
  • Pikerisht lidhja qe ekziston midis rritjes se nivelit te kostos meatare te kapitalit ne funksion, te ndryshimit te kufirit te financiit te tij quhet kosto marzhinale .
  KOSTOJA E KAPITALIT
 • 14.
  • Perdorimi i kostos marzhinale
  • Kostoja mesatare e kapitalit mund te ndryshoj ne funksion te vellimit te financimit qe ndermarrja parashikon te realizoje.Ky I fundit mund te ndryshoje ne varesi te projekteve te reja qe pranohen per tu zbatu nga ndermarrja
  • Meqenese ndryshon vellimi I financimit pra ndryshojne burimet e kapitalitndyshon edhe struktura e tij dhe si rrjedhim edhe kostoja e kapitalit
  • Pikerisht lidhja qe ekziston midis rritjes se nivelit te kostos meatare te kapitalit ne funksion, te ndryshimit te kufirit te financiit te tij quhet kosto marzhinale .
  KOSTOJA E KAPITALIT
 • 15.
  • www.Biznesi.net

×