SlideShare wird heruntergeladen. ×
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Sistemi respirator
Nächste SlideShare
Wird geladen in ...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sistemi respirator

5,990

Published on

0 Kommentare
7 Gefällt mir
Statistiken
Notizen
 • Hinterlassen Sie den ersten Kommentar

Keine Downloads
Views
Gesamtviews
5,990
Bei Slideshare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
0
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
0
Kommentare
0
Gefällt mir
7
Einbettungen 0
No embeds

Inhalte melden
Als unangemessen gemeldet Als unangemessen melden
Als unangemessen melden

Wählen Sie Ihren Grund, warum Sie diese Präsentation als unangemessen melden.

Löschen
No notes for slide

Transcript

 • 1. SISTEMI RESPIRATOR PROF. DR. ELSA KONE
 • 2. Veshtrim i pergjithshemKaviteti nazalFaringuLaringuTrakeaBronketPulmonet
 • 3. Funksioni frymeshkembyesFunksioni ne te folurinFunksioni olfaktor (nuhates)Ndahet ne pjesen konduktore dhe ne aterespiratore
 • 4. Pjesa konduktore:– Kaviteti nazal– Faringu dhe laringu– Trakea– Bronket e medha– Bronket e voglaPjesa respiratore– Bronkiolat respiratore– Duktuset alveolare– Sakuset alveolare
 • 5. Kaviteti nazalVestibuliSegmentikonduktorSegmenti olfaktorSinusetparanazale
 • 6. FunksionetPastrimiLageshtimiNgrohjaDrejtimi i ajritNuhatja
 • 7. Struktura Epitel cilindrik me cile Lamina propria qe mbeshtetet ne kocke
 • 8. Epitel cilindrik osepseudoshtresor me cile EpiteliTipik per traktin respirator (shihtrakene)Lamina propria ka me shumicegjendra seroze dhe mukozeGjendrat mund te gjenden edhene epitelGjendrat mukoze prodhojnemukus ku ngecin grimcat epluhuritGjendrat seroze prodhojnesekrecion qe lag mukozenCilet levizin duke ndimuarnxjerrjen jashte te grimcave tepluhurit
 • 9. Ne lamina propria gjenden edhe sinuse temedha venoze te cilat ngrohin arjrinnepermjet nje sistemi kunderryme
 • 10. Gjendrat mukoze Gjendra intraepitelialeGjedra njeqelizore(qeliza kaliciforme)
 • 11. Gjendrat ne lamina propria
 • 12. Pjesa e siperme e Segmenti olfaktor cavum nasi vishet nga nje epitel special qe quhet epitel olfaktor Ky epitel perbehet nga disa lloje qelizash: Qeliza receptore Qeliza mbeshtetese Qeliza bazale (rezerve)Qelizat receptore jane neurone bipolare te modifikuaraKeto qeliza lidhen me tight junction me qelizat mbeshteteseNe mukozen olfaktore vijne lende qe quhen ODORANTE tecilet kapen nga qelizat receptore dhe I depolarizojne ato.
 • 13. Ne lamina propria te ketij epiteli gjenden gjendrat e Bowman te cilat derdhin nje sekrecion seroz ne hapesiren nazaleNe lamina propria gjenden gjithashtu qeliza plazmatike te cilat sekretojne IgA.IgA merret nga qelizat gjendrore dhe kalohet ne siperfaqe ne forme dimerike e cila quhet IgA sekretore Aksonet e neuroneve bipolare kalojne ne lamina kribroza te kockes etmoidale, vazhdojne me nervin olfaktor dhe perfundojne ne zonen perkatese te kores cerebrale
 • 14. Qelizatreceptore kanezgjatime qejane cilie temodifikuaraGjendrat eBowmansekretojne njeleng seroz kutretet odorantiSekrecionipermban OBP(proteine qelidh odorantin)dhe IgAsekretore
 • 15. TrakeaNdertohet nga disashtresa:– Epiteli– Lamina bazale– Lamina propria– Submukoza– Kerci hialin– Advendticia
 • 16. SubmukozaEshte ind lidhor i pasur ne: ene gjaku, gjendra seroze dhemukoze, nervaNen te ndodhet shtresa kercoree cila krijon mbeshtetje dherigiditet per murin trakealKerci eshte i tipit hialinNe pjesen e pasme, pikerisht nevendin e kontaktit me ezofagun,pllakat e kercit zevendesohennga muskulature e lemuar dheligamenti trakeal.Kjo zone krijon fleksibilitet perlumenin e trakeseKerci vishet nga perikondiNen kerc gjendet shtresaadveticiale
 • 17. Shtresa ekercit ze njemase temadhe temurit tetrakese dheduket shumeqarte nemikroskopKercivazhdon neforme patkoiedhe nemurin ebronkeve temedha
 • 18. Prerje gjatesore Prerje terthore
 • 19. Gjendrat seroze dhemukoze jane te tipitekzokrin dhe e derdhinsekrecionin ne lumen.Serozet ndikojne nelageshtimin e ajrit dhembrojtje (IgA sekretore)Mukozet i bashkohensekrecionit te qelizavekaliciforme
 • 20. EpiteliMembrana bazaleLamina propriaSubmukoza (mungon kerci hialin sepse eshte ne pjesen e pasme te trakese)Gjendra mukoze
 • 21. Membrana bazale
 • 22. EpiteliQuhet edhe epitel respiratorVesh ne pergjithesi traktin respirator me ndryshime tevoglaKlasifikohet sipseudoshtresorme cilePermban qeliza tendryshme mefunksione tendryshmeMbeshtetet mbinje membranebazale tedukshme edhe nemikroskopi optike
 • 23. Epiteli respirator
 • 24. • Qeliza prizmatike me cile• Qeliza kaliciforme• Qeliza bazale• Qeliza furce (brush)• Qeliza me kokriza
 • 25. Qelizat prizmatike me cileJane qeliza te larta te cilat kane funksion te pastrojne rrugen e kalimit te ajritKane cile te cilat levizin ritmikisht per te nxjerre jashte grimca te mbetura ne mukusin qe vesh mukozen
 • 26. Qelizat prizmatike me ciliePerbejne rreth 30% teqelizave epitelialeMbeshteten ne laminenbazale dhe pjesa apikalearrin deri ne lumenNe pjesen apikale kane rreth250 cilie per cdo qelizeCiliet mbeshteten ne njetrupez bazale ne pjesenapikale te qelizesPjesa apikale permban dheshume mitokondri per tegjeneruar energjine qe duhetper lievizjen e tyreNe pjesen apikale lidhen metight junction dhe me pas medesmozoma
 • 27. Qelizat kaliciformeJane qeliza qe sekretojnemukusKonsiderohen dhe sigjendra njeqelizoreMukusi ka ne perberjeproteinen mucin dhekarbohidrate te shumetaEshte nje lende PAS +Qeliza kaliciforme ka njeaparat sintetik te zvilluar,sidomos kompleksin eGolxhit (pergjegjes perglikozilimin dhe sulfurimin)
 • 28. Qelizakaliciforme
 • 29. Qeliza kaliciforme dhe prizmatike Pamje ballore pamje nga lart
 • 30. Pamje nga lart
 • 31. Epiteli respirator
 • 32. Qelizat bazaleJane qeliza rezeveZevendesojne qelizatepiteliale qe bienKonsiderohen edhe siqeliza burimoreKane kontakt melaminen bazale pornuk arrijne te dalin nelumen
 • 33. Qelizat bazale Qelizatprizmatike me cilie Qelizat kaliciforme
 • 34. Qelizat furce (brush cell)Eshte qelize me mikrovile te shkurtera dhe te pakta nepjesen apikale qe krijojne imazhin e nje furceNe pjesenbazale kanekontakt membaresanervoreKane funksionsensor neepitelin etrakese dhe tebronkeve
 • 35. Qelizat furce te para nga lart (shigjeta e trashe)
 • 36. Qeliza me kokrriza te voglaEshte qelize qe permbankokrriza sekretore dhe njeaparat sintetik te zhvilluarKokrrizat sekretojne hormonelokale dhe lende te ngjashme(Hormon atrial Natriuretik,serotonin, VIP etj)Klasifikohen ne grupin eqelizave endokrine, pjese e njesistemi qelizor qe quhet sistemiendokrin difuz (i gjashem mesistemin mononuklearfagicutues dhe me sisteminlimfoid difuz)Mendohet te jete qelize mefunksion

×